Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1687
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 18:49
16-01-2011, 18:49

Виховання патріотизму

Категорія: Педагогіка

Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. Патріотизм (грєц. patris — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства. Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання. Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1073
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 01:45
16-01-2011, 01:45

Суб’єктивна роль майбутнього вчителя іноземної мови в процесі здійснення інноваційної педагогічної діяльності

Категорія: Педагогіка

Інноваційна діяльність учителя – це один із стратегічних напрямів в освіті, який має вирішальне практичне значення. Відповідно до цього будь-які реформи та інновації у сфері освіти можуть бути реалізовані лише тоді, коли вони внутрішньо прийняті та підтримані педагогами-практиками. Погоджуючись із твердженням Б.Сазонова про те, що головними факторами успішності нововведення є особистість інноватора та середовище впровадження [8, с.85], підкреслюємо необхідність детального вивчення суб’єктивної ролі майбутнього вчителя іноземної мови в процесі здійснення інноваційної діяльності, тому що професіоналізація щодо розповсюдження нововведень виступає результатом розвиненості професійних прийомів, серед яких головним є не лобіювання даної інновації, а формування інноваційного потенціалу педагога до впровадження та демонстрації винаходів. Мета статті полягає в розкритті ролі майбутнього вчителя іноземної мови в процесі здійснення інноваційної діяльності та визначенні ступеня її суб’єктивності. Детальніше ро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 846
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 19:18
14-01-2011, 19:18

Комунікативний підхід у вивченні граматики

Категорія: Педагогіка

І. Bienvenue en France! 1. Яка кількість франкомовних людей сьогодні налічується у світі? (169 млн.) 2. Яка форма державного правління у Франці? (республіка). 3. Яка площа Франції (551602 км2) 4. Яка кількість населення у Франції (59 млн. чол.) 5. Яке місто є столицею Франції? (Париж) 6. Яку фразу говорив про Париж Ернест Хемінгуей? (“Свято, яке завжди з тобою”). 7. Яке місто знаходиться в центрі річки Гарони і є центром виноробства? (Бордо). 8. Який регіон є центром виноробства? (Аквітанія) 9. Скільки разів на 2 роки в Аквітанії проводяться міжнародні виставки виноробства? (1). 10. В якому місті Франції працює Європейський парламент? (Страсбург). 11. Яке місто є столицею Ельзасу? (Страсбург) 12. Скільки разів у Страсбурзі проходить промислові ярмарки європейського масштабу (2). 13. На березі якої річки розташоване місто Страсбург? (Рона). 14. Яке місто є столицею Бургундії? (Діжон) 15. Які три речі прославили Діжон на весь світ? (піжонська гірчиця, бургунські вина і слимаки). 16. Пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1045
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 11:08
14-01-2011, 11:08

Сутність і характеристика процесу навчання

Категорія: Педагогіка

1. Поняття процесу навчання Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу. Поняття «навчальний процес» охоплює всі компо­ненти навчання: викладача, використовувані ним засоби і методи навчання, учня, який працює під керівництвом учи­теля на уроці та самостійно вдома, забезпечення навчального процесу наочністю й технічними засобами. Під поняттям «процес навчання» розуміють взаємодію учителя й учня. Навчання як один з видів людської діяльності склада­ється з двох взаємопов'язаних процесів — викладання й учення. Викладання — діяльність учителя в процесі навчання, що полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомлен­ні нових знань, організації спостережень, лабораторних І практич­них занять, керівництві роботою учнів із самостійного засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь та навичок. Учіння — цілеспрямований процес засвоєння учнями знань, оволодіння вміннями і навичками. У широкому значенні — оволо­діння соціальним досвідом з метою його використання в практич­ном
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1111
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 00:05
14-01-2011, 00:05

Типові помилки етико-педагогічної поведінки вчителів початкових класів на етапі їхнього професійного становлення

Категорія: Педагогіка

План 1. Професійна етика як першооснова реалізації умов особистісно-орієнтованого навчання і виховання. 2. Типові помилки в етико-педагогічній поведінці вчителів. 3. Видатні педагоги про етику вчителя. Особистісно-орієнтоване навчання і виховання молодших школярів можливе лише за умови сформованості у сучасного вчителя високого рівня педагогічної культури і її етики. В основі етики вчителя лежать гуманістичні цінності. Любов до людей доброта, довіра, розуміння позиції іншого, прагнення до саморозвитку і само актуалізації, відкритість до нового досвіду тощо. Гуманістична природа педагогічної етики має значення для правильної постановки вчителем цілей, завдань, вибір форм і методів навчання, допомагає відшукати правильну лінію у кожній унікальній ситуації діяльності. Найвимогливіший до вияву етичної поведінки вчителя молодші школярі, як показали результати опитування. Діти цієї вікової групи високо цінують моральні якості вчителя, практично ігноруючи професійні. Школярі підкреслили, що вони поважають
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 726
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 21:33
13-01-2011, 21:33

Шляхи вдосконалення навичок читання школярів

Категорія: Педагогіка

Тема: За А. Ковалем “ У школі все таке знайоме”. Мета: 1. Ознайомити учнів з походженням слів, які вони вживають щодня. Працювати над виразністю і свідомістю читання, вдосконалювати навички читання. 2. Виховувати любов до книги, інтерес до вивчення рідної мови, до навчання. 3. Розвивати виразне, свідоме читання, усне зв’язне мовлення. Обладнання: виставка книг, анаграми, криптограма, “павутинка”, плакат. Хід уроку І. Організаційна частина Дзвоник вже сигнал нам дав, Працювати час настав. Тож і ти часу не гай. Працювати помагай! ІІ. Оголошення теми уроку 1. Сьогоднішній урок я хочу почати з слів В.О.Сухомлинського. (Діти читають висловлювання) Читання – це віконце, через які діти бачать і пізнають світ та самих себе. - Доведіть правдивість цих слів. (відповіді учнів). Отже, сьогодні ми ще раз заглянемо в це чарівне віконце. 2.Мовна розминка Продовжити прислів’я 1. Знання – сонце - . (книга – вікно) 2. Дім без книги - . (день без сонця) 3. Одна книга - . (тисячі людей навчає) 4. Книга
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 520
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 19:46
13-01-2011, 19:46

Сучасні проблеми професійної надійності

Категорія: Педагогіка

Сучасний етап розвитку теорії і методики професійної освіти характеризується появою різноманітних психолого-педагогічних досліджень, спрямованих на виявлення резервів підвищення якості фахової підготовки спеціалістів різних галузей та визначення шляхів щодо її удосконалення. Такі наукові спроби не випадкові, бо теперішній спеціаліст зазвичай не відповідає вимогам обраного ним виду майбутньої професійної діяльності. Це, насамперед, стосується його соціально-політичної зрілості, морально-вольової сфери, низької професійної підготовленості, відсутності психологічної готовності до такої діяльноcті, що призводить до браку в роботі, аваріям і катастрофам за виною людини та свідчить про недостатню професійну надійність. Незважаючи на свою актуальність і перспективність, проблема професійної надійності фахівців різних галузей залишається “terra incognito”, про що свідчить відсутність груновних, систематизованих наукових досліджень у педагогіці вищої школи. Відсутні не лише наукові праці щодо визначення сутност
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 945
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 17:55
13-01-2011, 17:55

Проблема успішності навчання розумово здібних дітей: особистісний аспект

Категорія: Педагогіка

Одним із пріоритетних напрямків розбудови національної школи є спрямування педагогічного процесу на оптимальний розвиток і реалізацію духовного, інтелектуального, фізичного потенціалу учнів через диференціацію освіти; формування інтелектуальної еліти нації із талановитої учнівської молоді. Виконання практичних завдань гармонійного розвитку здібних і обдарованих учнів передбачає налагодження роботи за такими нап­рямками: - виявлення цих учнів ще на початкових етапах перебування в освітньому середовищі; - створення умов їх навчання і виховання, які сприяють самореалізації особистості; - вивчення результативності учнівської, педагогічної і управ­лінсь­кої діяльності шкіл і дошкільних закладів. Упровадження системи вивчення індивідуальних запитів, здібностей, інтересів учнів та пошуку інтелектуально здібних і обдарованих дітей передбачає їх виявлення шляхом педагогічних спостережень, психодіагностичних досліджень та організацію отриманої інформації у своєрідний банк даних, який містить відомості пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1328
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 14:50
13-01-2011, 14:50

Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi

Категорія: Педагогіка

Державна політика. У напрямі формування мережі загальноосвітніх закладів держава гарантує конституційне право для кожного громадянина на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. Принципи. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формується за такими принципами: доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; відкритий характер освіти, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина; інтеграція внутрішня і зовнішня; соціальний захист дітей. Стратегія. Спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів для забезпечення права громадян України на повну загальну середню освіту та максимального задоволення їх освітніх та культурних потреб. Стратегія розвитку мережі інтернатних навчальних закла
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2244
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 23:36
12-01-2011, 23:36

Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики

Категорія: Педагогіка

Вступ Дидактичні засоби підвищення ефективності трудового навчання в школі. 1.1Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них. 1.2 Міжпредметні зв’язки на уроках трудового навчання. 1.3Усна народна творчість на уроках праці. Трудове навчання в умовах сьогодення. 2.1Аналіз експериментальні програми з трудового навчання для 5 – 9 класів. 2.2Предметні гуртки з трудового навчання. 2.3Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою роздаткового матеріалу. Висновки. Використана література. Додатки. Вступ. Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту “та Концепції загальноосвітньої галузі “Основи виробництва”( “Технології”) трудове навчання відіграє важливу роль у здійсненні завдань загальноосвітньої школи з опорою на культурно-історичний досвід людства , що знайшов відбиток в одному з найпотужніших класів виробництва. Трудове навчання є важливим, дидактичним процесом, на результативність якого впливає велика кількість чинників. Одним з яких є професійна готовність і обізнаніст
^