Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2073
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 02:07
8-01-2011, 02:07

Розвиток діалогічного мовлення на уроках іноземної мови в навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації

Категорія: Педагогіка

Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні, державний освітній стандарт з іноземної мови вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов у навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації. На сьогодні все більшого поширення набуває тенденція посилення комунікативної спрямованості навчального процесу – його наближення до реального процесу спілкування. На це вказують дослідження А. Данглеян, Дж. Піккет, К. Джонсон, К. Морроу, Н.К. Скляренко, Л. П. Смолякової та ін. Науковий і практичний інтерес становлять в даному контексті праці Ф. Дубіна, Дж. Московічі, С. Саймон, в яких розроблено принцип використання афективних завдань у процесі викладання іноземної мови. Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Метою статті є узагальнення науково-методичних параметрів розвитку діалогічного мовлення на занятт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1712
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 16:45
7-01-2011, 16:45

Підготовка дитини до навчання в школі

Категорія: Педагогіка

Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя, який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, щоб у дошкільному закладі, в сім'ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше. Не менш важливо, щоб із перших днів перебування в школі вона на конкретних реаліях переконувалася в цьому. Все це можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти. Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти Необхідність наступності в роботі пов'язаних між собою ланок навчання обґрун
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 989
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 14:57
7-01-2011, 14:57

Виховання та його педагогічна характеристика

Категорія: Педагогіка

План Вступ. 3 1. Структура процесу виховання. 3 2. Основні закономірності та принципи виховання. 5 3. Методи виховання. 10 Висновки. 12 Література. 13 Вступ Природа не творить людини як цілісної особистості, вона лише закладає основи і створює передумови для її формування. Людина — багаторівнева система, особливості якої виявляються у діалектичній взаємодії біологічних і соціальних факторів. Вступаючи в життя через соціальну і трудову діяльність, вона вливається у світ соціального досвіду, який є багатовіковим надбанням людства і стає основною школою становлення її як особистості. Процес діалектичної взаємодії біологічного і соціального, які впливають на формування особистості, вимагає науково обґрунтованої системи виховних впливів. Виховання — соціальне і педагогічно організований процес формування людини як особистості. Суспільство як соціальне об'єднання людей може функціонувати і розвиватися лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої роботи з виховання кожної особистості. Зу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1187
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 08:03
7-01-2011, 08:03

Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти

Категорія: Педагогіка

Упродовж п’яти років європейське освітнє співтовариство консолідується задля освітньої концепції Болонського процесу: формування на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування. Із 1998 по 2003 рік у рамках Болонського процесу відбулося багато різнорівневих зустрічей, робочих нарад, конференцій тощо. У рамках Болонського процесу було сформульовано шість ключових позицій: 1. Уведення двоциклового навчання. Фактично пропонується ввести два цикли навчання: 1-й – до одержання першого академічного ступеня і 2-й – після його одержання. При цьому тривалість навчання на 1-му циклі має бути не менше 3-х і не більше 4-х років. Навчання впродовж другого циклу може передбачати отримання ступеня магістра (через 1-2 роки навчання після одержання 1-го ступеня) і/або докторського ступеня (за умови загальної тривалості навчання 7-8 років). 2. Запровадження кредитної системи. Пропонується запровадити
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1017
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 01:11
7-01-2011, 01:11

Активні форми та методи навчання на уроках ТКМ

Категорія: Педагогіка

Сучасний кваліфікований робітник повинен бути всесторонньо розвинутим, технічно освіченим, культурним, повинен володіти професійною майстерністю, здатним створювати і вдосконалювати нову техніку, примножувати традиції робітничого класу. Незважаючи на тимчасові економічні труднощі, які торкнулися всіх галузей машинобудівного комплексу, що виявляється в перебоях виробництва, навіть зупинці окремих малорентабельних заводів, не хватці робочих місць, необхідно учням системи профтехосвіти постійно і безперервно поглиблювати знання, вдосконалювати майстерність, щоб в недалекому майбутньому стати в ряд з висококваліфікованими робітниками сучасного машинобудування. Завданням вчителя спецпредметів є не тільки дати майбутньому робітнику, сьогоднішньому учню, певний об’єм знань, але навчити вирішувати виробничі завдання, зорієнтувати молоду людину – стати передовиком сучасного виробництва. Коломийське ВПУ №17 готує кваліфікованих робітників для машинобудівної промисловості, в основному заводу “Коломиясільмаш”, а тому
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1915
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 15:48
6-01-2011, 15:48

Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

Категорія: Педагогіка

Зміст Вступ .3 1. Індивідуальні особливості молодших школярів .5 1.1. Індивідуальний підхід до роботи зі школярами .10 2. Індивідуальні риси особистості як важливий аспект навчання й виховання 13 2.1. Проблеми удосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі 21 Висновки 24 Література 26 3 Вступ Кожна наука має свій предмет і об’єкт дослідження та є синтезом знань про явища дійсності, які вона вивчає. Разом з тим вона неодмінно перебуває в певних взаємозв’язках з іншими науками. Педагогіка досліджує виховання як свідомий і планомірний процес підготовки людини до життя і праці, розкриває її сутність, закономірності, тенденції та перспективии, вивчає принципи та правила, які регулюють виховну діяльність. Як і кожна наука, педагогіка покликана теоретично узагальнювати факти, проникати у внутрішню природу явищ, виявляти їх причини, передбачати їх розвиток. Вона аналізує об’єктивні закономірності виховного процесу, досліджує істотні й необхідні, загальні та стійк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6993
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 08:55
6-01-2011, 08:55

Сюжетно-рольові ігри в дитячому садку

Категорія: Педагогіка

І. Реєстраційна картка до проекту Назва: Сюжетно-рольові ігри в д/с Автор: 888888888. вихователь мол. сер. груп Характеристика проекту: - за метою проектної діяльності – творчий; - за кількістю учасників – груповий - за тривалістю – довготривалий ІІ. Анотація Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові до знань”. В.Сухомлинський Вічність – то дитина, що бавиться грою” Геракліт Проект “Сюжетно-рольові ігри в д/с” спрямований на реалізацію мети формування всебічно розвиненої особистості на етапі дошкільного дитинства. Автори проекту переконані, що “гра – особлива форма самостійної діяльності дитини, у грі починається моральний та розумовий розвиток дитини, а головне – становлення особливості. Саме тому грі необхідно приділяти увагу з ранніх років. Вона допоможе набути знань, умінь, навичок. Гра відіграє важливу роль у розумовому, естетичному фізичному вихованні дошкільника. У ході реалізації проекту будуть проведені такі найголовніші заходи: 1) Цільові прогулянки до аптеки, полік
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1592
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 18:05
5-01-2011, 18:05

Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах

Категорія: Педагогіка

Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентується увага в державних нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України “Про вищу освіту” передбачає створення таких умов навчання та виховання, які б забезпечували “можливість інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості” [1, с.75]. На це спрямовує також “Національна доктрина розвитку освіти в Україні”. “Національне виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання дітей і молоді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору та діяльності, спрямованої на процвітання України” [5, с.165]. Реа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 355
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 10:00
5-01-2011, 10:00

Вага економіко-математичних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю

Категорія: Педагогіка

Сучасний період соціально-економічного розвитку України потребує від учених-економістів досконалого знання й практичного використання закономірностей трансформаційних процесів переходу до ринкової сис­теми. Особливо потрібним є оновлення методологіч­них засад економічної науки, бо голий емпіризм не дає і не дасть тих наслідків, яких очікує наше суспільство. У всі періоди історії людської цивілізації складність завдань накопичення та обробки необхідної інформації, математичного моделювання та прийняття оптимальних рішень у всіх галузях суспільного виробництва зростала швидше, ніж усі інші вироб­ничі показники, зокрема кількість людей, зайнятих розв'язанням таких завдань. Ця закономірність спричиняється постійним зрос­танням економічних взаємозв'язків між господарськими ланками, науково-технічною складовою, прогресом самого виробництва і, як наслідок, — постійним зростанням кількості та складності ін­формації, у результаті обробки та осмислення котрої приймають­ся адекватні рішення. Вирішенням цих проблем і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1841
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 04:27
5-01-2011, 04:27

Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості

Категорія: Педагогіка

Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості. Світові тендеції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціальний значимих якостей особистості. Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу. Звідси ціль середньої школи: випускник школи - це полікультурна, інтелектуальна, фізично здорова особистість, яка володіє розвинутими почуттями, пізнавальними потребами і діяльнісними якостями, а саме, визначивши в них три пріоритетних як
^