Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 600
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 16:38
4-01-2011, 16:38

Способи та форми виховання творчого мислення на прикладі досвіду батька-новатора Нікітіна Б. П.

Категорія: Педагогіка

План Вступ . 3 З чого і коли починати . 3 Ігри, що розвивають . 5 Приклади 6 Висновки 7 Список літератури 8 Вступ Суть творчості — в предвгадуванні результату правильно поставленого опиту, в створенні силою думки рабочої гіпотези, близької до дійсності. Всі справи, що їх роблять люди, можна розділити на дві категорії — старі та нові. Старі справи можна довести до автоматизму, а до нового потрібно підійти з творчого боку, що потребує особливих якостей розуму, таких як спостережливість, вміння співставляти та аналізувати, комбінувати, знаходити зв’язки й залежності, закономірності тощо. Всі ці якості й називаються творчими здібностями, які потрібно розвивати. Але коли? З чого і коли починати Практика показує, що у тих дітей, що вже до школи мали високий рівень розвитку, не виникає, як правило, труднощів з навчанням. Чим молодше діти, тим ближче вони по розвитку, тим менше вони відрізняються один від одного. Значить, якщо ви хочите досягти високих результатів — починайте раніше. При цьому чим к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 771
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 04:40
4-01-2011, 04:40

Методичні рекомендації щодо роботи вчителя фізики в школі

Категорія: Педагогіка

ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ Роботи з удосконалення сучасного уроку Загальновідомо, що основною формою організації навчальних занять у школі є урок. Саме ця форма організації навчаль­них занять дозволяє поєднувати роботу класу в цілому й окремих груп учнів з індивідуальною роботою кожного учня. Урок — вирішальна ланка у навчальному процесі, і якість знань учнів з предмета залежить перш за все від науково-методичного рівня кожного уроку і системи уроків в цілому. Протягом всієї педагогічної діяльності постійно працюю над удосконаленням уроку. Твердо переконаний, що нова структура уроків передбачає новий зміст, но­вий рівень навчання. Від чого відштовхуюсь у системі роботи з вдосконален­ня уроку? Для забезпечення виконання дидактичних завдань уроків відповідно до їх мети використовую різні форми робо­ти, надаючи перевагу активним методам навчання, здій­снюю діалог із учнями, пропоную різні форми самостій­ної і творчої роботи. Я — за проблемно-пошуковий метод викладання нового
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2774
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 00:04
2-01-2011, 00:04

Професійна характеристика та особисті риси педагога

Категорія: Педагогіка

ПЛАН: 1. Елементи педагогічної майстерності 2. Зовнішність педагога 3. Мова педагога 4. Педагогічна майстерність і творчість педагога 5. Структура педагогічної майстерності. 6. Шляхи формування педагогічної майстерності: 7. Література. ЕЛЕМЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Гуманістична спрямованість — найголовніша характе­ристика майстерності. Що становить спрямованість осо­бистості? Ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації. Гуманіс­тична спрямованість — спрямованість на особистість іншої людини, утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосун­ків. Це вияв професійної ідеології вчителя, його цінніс­ного ставлення до педагогічної дійсності, її мети, змісту, засобів, суб'єктів. Слід ураховувати той факт, що діяль­ність вихователя зіткана з педагогічних драм, якщо дра­мою вважати зіткнення думок, боротьбу за утвердження позиції. Причому, що вищий рівень майстерності, то чіткіша виявляються конфлікти, бо новизна систем, які пропонуються
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 569
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 07:26
1-01-2011, 07:26

Творче мислення і сучасні методи його формування у школярів за досвідом Шалви Амонашвілі

Категорія: Педагогіка

Традиційна педагогічна система грунтувалась на двох визначальних принципах - відборі та відсіві. Вочевидь, такий підхід не відповідає рівню сучасного соціального розвитку. І це зрозуміло, адже базові правила дидактики були закладені іще у 17 столітті Я.А.Коминським, хоча широко застосовуються і тепер - у 20 столітті. Педагоги-новатори беручи за основу теоретичні напрацювання психологів сучасної епохи запропонували якісно відмінні підходи у вихованні та навчанні школярів. Нове педагогічне мислення базується на ідеї гуманізації. В атмосфері любові, довіри, співпереживання, поваги учень охоче і легко бере участь в учбово-пізнавальному процесі, максимально проявляє свої навички та не боїться бути ініціативним. Відомий грузинський педагог-новатор Шалва Амонашвілі, автор багатьох навчально-методичних збірок, в художній формі аналізує головні чинники та методи формування у школяра початкових класів бажання вчитися, дізнаватись нового та постійно вдосконалюватися. На думку Амонашвілі, “головною силою, яка встано
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1568
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 12:30
31-12-2010, 12:30

Урок з природознавства: сонце, чому буває літо, осінь, зима, весна

Категорія: Педагогіка

Мета: Формувати в учнів уявлення про сонце, про залежність життя рослин, тварин, людини від сонячного світла і тепла, з’ясувати, чому буває літо, осінь, зима, весна. Викликати в учнів бажання милуватися природою. Виховувати повагу до традицій українського народу, вшановувати Сонце. Обладнання: Малюнок казкового сонечка з цікавинками на проміжках, малюнки чотирьох пір року. Хід уроку І. Організаційна частина. ІІ. Феналогічні спостереження. ІІІ. Повторення вивченого матеріалу. 1. Відповідь на запитання: – Що ми називаємо природою? – На які групи ділять природу? – Чим жива природа відрізняється від неживої? – До якої природи належить людина? – Що повинна пам’ятати кожна людина? 2. Гра “Жива – нежива”. Учитель називає предмети живої і неживої природи. Якщо це предмет живої природи, то учні плещуть у долоні. ІV. Актуалізація життєвого досвіду та знань учнів. 1. Відгадування загадки. Все від нього навкруги Набирається снаги Тільки ранок настає, Виглянь у віконце! Всім воно життя дає –
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1878
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 09:58
30-12-2010, 09:58

Проблеми виховання

Категорія: Педагогіка

Історія людського суспільства поклала на батькову голову відповідальність за своїх дітей, за організацію життя родини, коронувавши їх як найперших і незамінимих вихователів у житті кожної людини. Без батьківської мудрості нема виховуючи силу сім’ї. Батьківська мудрість духовним надбанням дітей, сімейні стосунки побудовані на громадянському обов’язку, відповідальність, мудрій любові й вимогливій мудрості батька й матері, самі стають величезною виховуючого силою. У сім’ї однаково важлива роль належить як батькові та і матері. Про силу виховного впливу батьків красномовно говорить такі українські народні прислів’я і приказки: “який кущ, така й хворостина, який батько, така й дитина”. “Які мамо й тато, таке й дитятко” слова батька та матері для дитини має авторитетне значення. Спочатку є тільки любов. Мама – найкраща, найдобріша. Батько – найдужчий, найсміливіший. Хоч би якими вони не виглядали в очах інших, у малюка свій власний погляд. Найближчі, найрідніші – і найкращі. Він ще не зіставляє не порівнює. Про
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 977
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 03:07
30-12-2010, 03:07

Психолого-педагогічна оцінка уроку

Категорія: Педагогіка

Одним із шляхів удосконалення якості проведення уроків фізичної культури є їх систематична самооцінка і періодична оцінка з боку керівників школи, інспектора по фізичному вихованню обласного (районного) управління освіти, учасників семінару методичного об’єднання учителів, батьків, шефів Для об’єктивної і всебічної оцінки уроку пропонується така схема його психолого-педагогічного аналізу. І. Організаційне забезпечення уроку. 1. Прихід учнів до місця занять (самостійно, під керівництвом класного керівника, учителя фізичної культури і т.д.). 2. Своєчасність початку уроку. 3. Розподіл часу між частинами уроку і окремими видами вправ. 4. Розподіл учнів на групи, команди, відділення. 5. Визначення з числа учнів суддів, капітанів команд, груповодів, чергових і т.п. 6. Види шикувань і перешикувань (видимість учителя, зручність для виконання вправ, заходи попередження травматизму). 7. Способи виконання вправ (одночасний, почерговий, поточний, поперемінний, позмінний). 8. Методи організації діяльності учні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 977
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 00:09
30-12-2010, 00:09

Особливості виховного впливу в роботі з молодшими школярами

Категорія: Педагогіка

СПЕЦИФІКА ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Виховання людини триває майже все життя, але особливе значення воно має у період її росту й розвитку. Цей великий період людського життя — від народження до настання зрілості — неоднаковий ні за темпами розвитку, ні за видами діяльності людини, ні за характером протікання фізичних і психічних процесів, ні за ставленням людини до дійсності. Розглядаючи розвиток дитини як єдиний, безперервний, динамічний процес, у ньому виділяють якісно різні ступені, кожний з яких умовно називають віком, як-от: вік дошкільний, молодший шкільний, середній шкільний (підлітковий), старший шкільний (юнацький). Вчителеві початкових класів необхідно знати закономірності вікового розвитку не тільки для того, щоб до них пристосуватися, а головне, щоб учити й виховувати з найбільшим ефектом. У цьому в значній мірі допомагають думки й висновки видатних педагогів про особливості розвитку дітей дошкільного віку та учнів початкових класів. «Душа дитини в роки од двох до семи найчутливіша
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 723
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 17:05
29-12-2010, 17:05

Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Напрямки зарубіжної педагогіки

Категорія: Педагогіка

Система педагогічних наук— зв'язки та відношення, що скла­лися в процесі історичного розвитку різних галузей педагогічних знань. До педагогічних наук належать: загальна педагогіка, ві­кова педагогіка, корекційна педагогіка, галузеві педагогіки. Загальна педагогіка вивчає головні теоретичні й практичні питання виховання, навчання і освіти, дослід­жує загальні проблеми навчально-виховного процесу. Вікова педагогіка (дошкільна, шкільна педагогіка, педагогіка дорослих) досліджує закони та закономірнос­ті виховання, навчання й освіти, організаційні форми й методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп. Корекційна педагогіка вивчає і розробляє питання ви­ховання, навчання та освіти дітей з різними вадами: сур­допедагогіка (навчання й виховання глухих і глухоні­мих), тифлопедагогіка (навчання і виховання сліпих і слабкозорих), олігофренопедагогіка (навчання й вихован­ня розумово відсталих і дітей із затримками розумового розвитку), логопедія (навчання і виховання дітей з по­рушеннями мовленн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2355
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 08:42
29-12-2010, 08:42

Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види та форми організації праці дітей

Категорія: Педагогіка

Феномен праці діти відкривають для себе, спостерігаючи за тим, як працюють дорослі. Це породжує у них бажання наслідувати старших, брати участь у їхній діяльності. Із працею дорослих діти ознайомлюються у процесі демонстрації різних видів праці, пояснення їх значення (спеціально організовані спостереження, бесіди, екскурсії), а також під час безпосередньої організації спільної діяльності дорослих і дітей. Діти залюбки допомагають дорослим, переймаються їх настроєм, наслідують їх вчинки, набуваючи конкретних знань і уявлень про працю, розвиваючи допитливість, інтерес до діяльності дорослих, проймаючись повагою до людей праці та результатів їх старань. Водночас дорослі мають змогу впливати на поведінку дітей — викликати у них прагнення до праці, досягнення конкретного її результату. Під час ознайомлення дітей молодшого і середнього дошкільного віку з працею дорослих їхню увагу зосереджують на простих трудових діях, спрямованість яких зрозуміла для них (праця вихователя і його помічника, кухаря, лікаря та
^