Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1332
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 06:58
28-12-2010, 06:58

Оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Дидактичні завдання системи обліку і умінь учнів 2. Види обліку і форми перевірки навчальних досягнень учнів 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки за 12-бальною системою оцінювання знань та вмінь 1. Дидактичні завдання системи обліку і умінь учнів Важливим засобом підвищення якості та ефективності навчання основ економіки є педагогічно обґрунтована система обліку знань і умінь учнів. Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє їхній більш активній трудовій та пізнавальній діяльності, а також допомагає вчителю вирішувати цілий ряд завдань навчання і виховання школярів. По-перше, тільки внаслідок перевірки можна встановити, як учні вивчають теоретичний матеріал і набувають умінь та навичок у виконанні різноманітних практичних завдань. Облік допомагає виявити прогалини у знаннях і уміннях. По-друге, облік і оцінка знань та умінь мають велике значення і для самих учнів. Ні один із них не байдужий до того, як про його успіхи у навчанні відгукуються учитель і уч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 842
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 00:57
28-12-2010, 00:57

Здійснення мотивації на уроках історії й правознавства через інтерактивні методи

Категорія: Педагогіка

"Освіта - це те, що залишається, якщо забути все, що вчили у школі" Альберт Ейнштейн Творча атмосфера, в якій працює колектив нашої школи, має велике значення в моєму становленні як учителя. Відвідування уроків, постійний діловий контакт з колегами, робота у творчій співдружності, участь у міжнародній конференції "Громадянська освіта в Україні", що була організована Інформаційною Агенцією США, Радою Європи та Американською федерацією вчителів за підтримкою Міністерства освіти України, участь у семінарі "Правова освіта й правове виховання у школі", що була організована Харківським науково-методичним педагогічним центром і асоціацією "Освітній центр прав людини", участь у конференції, що проводилася Харківською правозахисною групою, присвяченій питанням викладання прав людини й громадянській освіті, участь в обласній конференції "Модель ООН", участь у семінарі по програмі "Практичне право" - все це стимулювало пошук своїх методів і форм роботи, ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 851
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 14:09
26-12-2010, 14:09

Урок читання 1 клас

Категорія: Педагогіка

Тема. К.Ушинський “Ліс і струмок” Т. Коломиєц “Ручай” Мета: вдосконалювати навички правильно, виразного читання. Вчити учнів знаходити в текстах описи, роздуми, зіставляти і порівнювати картини природи, створені поетом і прозаїком, розвивати творчу уяву. Виховувати любов до рідної природи. Обладнання: музика П.І. Чайковського “Пори року” Хід уроку І. Організація учнів до уроку. ІІ. Актуалізація опорних знань. 1. Вступна бесіда вчителя. Зійшли сніги, шумить вода, Земля повіва, Земля квіточки викида, Буяє травка молода, Все мертве ожива. Веселе сонечко блистить, Проміння щиро сяє, Готок привітно шелестить, Неначе кличе пригостить Струмочок виграє (П.Грабовський). - Які прикмети весни ви знаєте? - Як ви гадаєте, чому всі з нетерпінням чекають приходу весни? 2. Уявна подорож. - Образ весни привертав увагу не лише поетів, письменників, художників, а й композиторів. Давайте уявимо, що ми опинилися в лісі. А допоможе нам у цьому прослухування музики П.І. Чайковського “Пори року”. - Що ви ч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 846
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 12:49
26-12-2010, 12:49

Основні принципи підготовки курсантів МВС до ефективних дій в екстремальних ситуаціях шляхом упровадження проблемно-ситуативного навчання

Категорія: Педагогіка

Актуальність дослідження обумовлена об’єктивною потребою суспільства в кваліфікованих працівниках правоохоронних органів, здатних за своїми діловими, моральними, психологічними та фізичними якостями забезпечити охорону законності і правопорядку, дотримання і захист прав і свобод людини, успішно вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Сучасний стан правопорядку в країні, поява нових, нетрадиційних форм і методів антигромадської діяльності призводить до того, що правоохоронні органи все частіше зіштовхуються з несподіваними і непередбаченими ситуаціями, у яких необхідно діяти адекватним чином, і не завжди, на жаль, співробітники готові до виконання цих нестандартних задач. Новий час потребує суб’єктної професійної позиції, здібностей інноваційного бачення проблем, самостійності і творчості в прийнятті рішень, що складають основу успішної діяльності в конкретних екстрених ситуаціях, а також цілеспрямованої професійної діяльності взагалі, відзначеної неординарністю й оригінальністю мислення
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 870
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-12-2010, 20:27
25-12-2010, 20:27

Компетентний підхід під час підготовки фармацевтичних кадрів

Категорія: Педагогіка

Модернізація вищої освіти в Україні, зокрема, гармонізація вищої фармацевтичної освіти відповідно до основних положень Болонської декларації, зумовлюють забезпечення відповідності та можливості академічного визнання кваліфікацій і компетенцій на європейському та міжнародному рівнях. Одним з основних завдань Проекту “Налагодження освітніх структур”, що спрямований на реалізацію цілей Болонської декларації з урахуванням досвіду в рамках програм “ЕРАЗМУС” і “СОКРАТЕС” є “визначення точок конвергенції і вироблення загального розуміння змісту кваліфікацій за рівнями у термінах (визначеннях) компетенцій та результатів навчання” [ 1 ]. У багатьох публікаціях вітчизняних і зарубіжних авторів, що присвячені компетентнісному підходу, спостерігається інноваційний, дослідницький підхід. Але проблема компетентісного підходу в системі фармацевтичної освіти є малодослідженою. Перш за все, що розуміють під компетенцією. Серед відомих міжнародних організацій, що працюють у сфері освіти і вивчають проблеми, пов’язані з поя
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 865
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-12-2010, 16:32
25-12-2010, 16:32

Засоби наочності у процесі навчання географії в школі

Категорія: Педагогіка

Принцип наочності у процесі навчання географії Принцип наочності є одним з важливим для організації ефективного процесу навчання географії в школі. Адже без чуттєвої основи засвоєні географічні знання будуть формальними. Вони, у кращому випадку, запам’ятаються учнями, але не будуть для них зрозумілими і осмисленими. “ Слово, - зазначав визначний фізіолог І.П.Павлов, - яке загубило зв’язок із реальними предметами і явищами, що ним позначаються , перестає бути сигналом для суб’єкта, втрачає для нього своє пізнавальне значення”. Суть принципу наочності полягає у створенні образів, конкретних уявлень, на основі яких будується навчально – пізнавальна діяльність учнів, спрямована на оволодіння системою географічних (уявлень, знань і понять). Традиційно наочність розглядається у взаємозв’язку з чутливістю, з можливістю спостерігати за предметами і явищами або їх зображеннями, тобто з тими, що сприймається органами чуття дитини. Такий підхід звужує можливості використання наочності у процесі навчання геогра
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 502
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-12-2010, 06:28
25-12-2010, 06:28

Заняття з батьками: Щира, безумовна любов батьків, яка здатна зробити диво з Вашою дитиною. (роздуми над працею Роса Кембела)

Категорія: Педагогіка

Усі ми вивчали в школі різні предмети. Але ніхто не вчив нас того, як бути батьками. Ніхто не казав нам, що це може бут складно й водночас цікаво. Що іноді батьківство – це творчість, захоплення та задоволення, а іноді – рутина, розпач і безсилля. Що діти приносять радість та здивування, а іноді просто ми не знаємо що нам робити? Особистість народжується у сім’ї. Вона являє собою соціальну єдність у якій, як у краплі води, відбиваються всі перипетії політичного, економічного і духовного життя нашого суспільства. Саме в сім’ї переплітаються високі, ідеали й повсякденні турботи, романтичні мрії і заповнення суєтою будні. І ставши дорослими ми з особливою теплотою згадуємо багато сімейних традицій: як відзначали дні народження, куди подорожували, а іноді й просто усмішку матері, голос батька, їх реакцію на наші витівки. І як важко стати добрим, якщо тебе у дитинстві обдурювали або карали паском, чи любити людей, якщо в ранньому віці дитина не відчувала батьківської любові. Усі ми знаємо заповідь Христа пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1139
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-12-2010, 01:32
25-12-2010, 01:32

Реалізація системи методів і прийомів активного навчання, використання нових технологій у поєднанні з традиційними формами роботи

Категорія: Педагогіка

Питання активізації пізнавальної діяльності шко­лярів є одним з найважливіших серед актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. У педагогіці активність здавна пов'язувалась із самостійною діяльністю, з роботою власного розу­му. «Розвиток і освіта, — писав півтора століття тому видатний німецький педагог Ф.А.Дістервег, — жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Кож­ний, хто до них долучиться, має досягти цього влас­ною діяльністю, власними силами, власним напру­женням .» Пізнавальна активність має індивідуальний харак­тер. Щоб краще розвинути цю якість, побачити і ви­правити недоліки в її формуванні, потрібна самостійна пізнавальна діяльність учнів. Пізнавальна активність і пізнавальна самостій­ність — це взаємозв'язані, але різні поняття. Понят­тя активності певною мірою ширше від поняття са­мостійності. Наприклад, перше передбачає не тільки вміння самостійно мислити, а й уміння бути твор­чим співучасником в організації колективної пізна­вальної діяльності класу, яким керує на ур
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1337
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-12-2010, 23:45
24-12-2010, 23:45

Гуманізація організаційних основ освіти

Категорія: Педагогіка

Під організаційними основами освіти ми будемо розуміти все те, що визначає форму освітньої діяльності в найбільш широкому смислі цього терміну. Система управління освітою в її різних вимірах та рівнях, різновидності освітніх закладів та чинники форм організації занять у них, включаючи і соціальну диференціацію освіти, система організації освіти в окремому навчальному закладі та роль окремих суб'єктів цього процесу, терміни навчання, механізми фінансового та управлінського впливу суспільства на освіту - ось основний, хоча й далеко не повний, перелік різноманітних сторін освітньої діяльності, що мають організаційну природу. Зрозуміло, що форма і зміст педагогічного процесу знаходяться у нерозривній єдності, а тому при розгляді тих чи інших аспектів організації вітчизняної системи освіти ми будемо прагнути знайти змістовні детермінанти змін, які вже зараз є чи запрограмовані в майбутньому. Загальний напрям змін у системі організації освіти визначається тими ж загально соціальними чинниками, що і зміст освіти.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1145
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-12-2010, 14:44
24-12-2010, 14:44

Процес навчання як дидактична система

Категорія: Педагогіка

ПЛАН Вступ 1. Поняття дидактики 2. Процес навчання 3. Функції процесу навчання Висновки Список використаної літератури Вступ Педагогіка — сукупність теоретичних і прикладних наук, що вив­чають процеси виховання, навчання І розвитку особистостіУ процесі становлення педагогіка структурно розвива­лася як наука, що має свої закони та закономірності. Суть кожної науки виражено в законах. Тому теорія навчання і теорія виховання повинні бути системою закономірно­стей. Щоправда, педагогічні закономірності мають свої специфічні особливості. Водночас педагогіка розвивалась і як практика, що допомагає оперативно вирішувати складні педагогічні проблеми навчально-виховного проце­су, і як мистецтво, яке потребує творчого натхнення вчи­теля, майстерності педагогічного впливу. Найоптимальніше, коли всі структурні елементи педа­гогіки поєднуються. Знання педагогічної науки автоматич­но не забезпечує успіху вчительської діяльності. Для практичної діяльності вчитель має не лише глибоко за­своїти теорію, а й оволодіт
^