Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2213
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-12-2010, 07:33
24-12-2010, 07:33

Планування освітньо-виховної роботи з дітьми в умовах сучасного дошкільного навчального закладу

Категорія: Педагогіка

Перебудова системи освіти з переходом на нові зміст, структуру й терміни навчання вимагає змін в організації та у змісті педагогічного процесу. Ці зміни зумовлюють також необхідність перегляду деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу. Планування роботи дошкільного навчального закладу – процес визначення конкретних цілей, завдань, змісту, форм, методів, засобів досягнення намічених перспектив на певний відрізок часу. Його мета – забезпечити гармонійний, різнобічний розвиток особистості кожної дитини з орієнтацією на її цінності та інтереси, збереження дитячої субкультури на основі реалізації норм Закону України «Про дошкільну освіту», змісту Базового компонента та чинних програм розвитку, навчання та виховання дошкільнят. В ході планування педагогічного процесу важливо врахувати основні пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти: - впровадження особистісно орієнтованої моделі виховання; - гуманізація освітньо-виховного процесу; - орієнтація
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 917
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 14:30
23-12-2010, 14:30

Психологічний супровід превентивного виховання в системі освіти

Категорія: Педагогіка

Доповідь на тему: “Психологічний супровід превентивного виховання в системі освіти” “Вихователь – ким би він не був – одним із батьків, вчителем, позашкільним працівником чи іншою людиною, має передбачати всі впливи середовища на дитину, а також визначити свої можливості, свої функції”. В.М. Оржеховська Сучасна ЗОШ має безліч проблем, і найболючіша серед них зростаючі труднощі у вихованні дітей та підлітків, збільшення кількості асоціальних проявів у поведінці, правопорушень і злочинів. Вчителі зіткнулись з проблемами. Яких не знали їхні колеги 8-10 років тому. Кількість дітей, що належать до груп ризику, різко зросла: нині їх майже 50%. Почастіли прояви грубості у ставленні до вчителів і батьків. Бродяжництво, хуліганство, пияцтво, наркоманія. Ці явища надзвичайно болюче вдарили по школі, як і по суспільству в цілому. Спостереження показують, що однією з головних причин появи важковиховуваних у школі є відсутність наступності в діяльності дитячого садка чи батьків, які виховують дитину вдома, і поча
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1245
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 10:37
23-12-2010, 10:37

Естетичне виховання в контексті професійної підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів

Категорія: Педагогіка

Підготовка кадрів із дошкільного виховання у вищих навчальних закладах має свою специфіку. Вона зумовлена насамперед своєрідністю діяльності вихователя – професійною багатогранністю, широким спектром виробничих функцій і типових задач, до виконання яких готується майбутній фахівець, навчаючись за програмою відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. На вихователя покладена відповідальна місія – увести дітей у світ людської культури, створити необхідні умови для всебічного гармонійного розвитку дошкільників, забезпечити успішність складного процесу формування особистості в дошкільному віці, сприяти розкриттю творчих нахилів і здібностей наймолодших громадян. Вихователь – людина-художник у світі освіти. Майбутній педагог має збагачуватися власним культурно-естетичним досвідом, виявляти активність, прагнути до творчого самовираження. Отже, фахова підготовка мусить сприяти творенню студентом самого себе. Зробимо акцент на проблемі естетичного виховання дошкільників і майбутніх вихователів у контексті профес
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2006
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 01:31
23-12-2010, 01:31

Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування (учнів старших класів)

Категорія: Педагогіка

Зміст Вступ…………………………………………………………………………… .…3 1. Обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови …………………………………………………………………………….……6 2. Вікові особливості учнів, які необхідно враховувати при організації рольових ігор………… 9 3. Характеристика рольової гри як ефективного прийому навчання іноземним мовам …………………………………………………………………… …………12 3.1. Навчальні і виховні можливості рольової гри……………………………….… 12 3.2. Вимоги до рольових ігор на уроці……………………………………………… 15 3.3. Місце рольової гри в навчальному процесі…………………………………… 16 3.4. Структура рольової гри……………………………………………………….… .17 3.5. Етапи рольової гри………………………………………………………….….….18 3.5.1.Підготовка до рольової гри…………………………………………… … .18 3.5.2. Проведення рольової гри………………………………………… .…… 19 3.5.3. Обговорення рольової гри. Аналіз помилок учнів ……………… .20 3.6. Класифікація ролей. Форми проведення рольових ігор………………… 22 4. Приклади рольових ігор на уроках французької мови в старших класах…… .23 4.1. Рольова гра “Дискусія
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 757
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 20:10
22-12-2010, 20:10

До питання про юридичну термінологію в англійській мові та самостійну роботу курсантів над нею

Категорія: Педагогіка

Оскільки терміни, професіоналізми і номенклатурні знаки є назвами специфічних реалій або понять галузей науки, техніки, економіки, культури тощо, для того, щоб вміти спілкуватися чи читати фахову літературу, зокрема юридичну, курсантам необхідно вивчати спеціальні лексичні одиниці, тому що фахівець повинен володіти професійною лексикою. Для розуміння значення нового слова, утвореного від уже відомого, курсантами, велике значення має засвоєння ними системи словотворення англійської мови. Для того, щоб навчитися правильно розуміти англійське усне та письмове мовлення, необхідно розуміти основні особливості англійської лексики, які відрізняють її від лексики української мови. До цих лексичних проблем, перш за все, відносяться багатозначність слів і відмінності в колі їх значень в англійській і українській мовах, пов’язані з цими питаннями проблеми сполучуваності слів, омонімії, синонімії, вживання термінів тощо. Перш, ніж торкнутися питання роботи курсантів над юридичною термінологією, необхідно з’ясу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2867
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 19:03
22-12-2010, 19:03

Музично-дидактичні ігри на заняттях дошкільнят

Категорія: Педагогіка

План І. Значення музично-дидактичних ігор в житті дитини. ІІ. Музично-дидактичні ігри на заняттях: 1. Використання музично-дидактичних ігор в процесі співу. 2. Використання музично-дидактичних ігор в процесі слухання музики. 3. Використання музично-дидактичних в процесі музично-ритмічних рухів. ІІІ. Приклади деяких музично-дидактичних ігор. Значення музично-дидактичних ігор в житті дитини Основне значення музично-дидактичних ігор – формувати у дітей музичні здібності в доступній ігровій формі, допомогти їм розібратись в співвідношенні звуків за висотою, розвивати в них чуття ритму, тембровий і динамічний слух, прагнення до самостійних дій із застосуванням знань, отриманих на музичних заняттях. Музично-дидактичні ігри збагачують дітей новими враженнями, розвивають у них ініціативу, самостійність, здатність до сприйняття, розрізненню основних властивостей музичного звуку. Музично-дидактичні ігри допомагають дитині в цікавій для неї формі почути, відрізнити, порівняти деякі властивості музики, а поті
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1022
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 08:32
22-12-2010, 08:32

Сурдопедагогіка. Особливості емоційної сфери дітей з вадами слуху

Категорія: Педагогіка

План 1. Фактори, що обумовлюють особливості емоційної сфери дітей з вадами слуху 2. Результати досліджень емоційної сфери глухих і слабочуючих дітей 3. Прояви емоційного неблагополуччя у дітей з вадами слуху Фактори, що обумовлюють особливості емоційної сфери дітей з вадами слуху Становлення особистості дитини зв'язано з формуванням емоційно-вольової сфери. Емоційний розвиток дітей з порушеннями слуху підкоряється основним закономірностям розвитку емоцій і почуттів дітей, що чують, однак має і свою специфіку. Недолік звукових подразнень ставить дитини в ситуацію "релятивної сенсорної ізоляції", не тільки затримуючи її психічний розвиток, але збіднюючи його світ і емоційно (Й.Лангмейер і З. Матейчик, 1984). Незважаючи на те, що в глухих дошкільників спостерігаються ті ж емоційні прояви, що й у їхніх однолітків, що чують, по загальній кількості емоційних станів, що виражаються, глухі діти уступають чуючим. Основні напрямки в розвитку емоційної сфери в дитини з порушеним слухом ті ж, що й у ч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1029
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-12-2010, 13:52
21-12-2010, 13:52

Обробка та інтерпретація результатів дослідження

Категорія: Педагогіка

1. Групування та графічна обробка даних Зведення дослідних даних полягає у систематизації та встановленні якісних і кількісних залежностей між факторами, що досліджувались. Групування передбачає розподіл дослідних даних на основі певних показників на групи із однотипних або близьких за значенням елементів. Дослідні дані групують за однією (просте групування) або кількома (комбіноване групування) ознаками. Одержані у процесі дослідження кількісні дані подають переважно трьома способами: перераховують у тексті роботи; подають у вигляді таблиць; подають у вигляді графічних зображень. Таблиця – форма систематизованого раціонального наочного викладу цифрового матеріалу, який характеризує досліджуване явище, процес. Елементи таблиці: номер (складається з номера розділу документа та порядкового номера); заголовок (розкриває головний зміст явища, процесу тощо); текстова частина, елементами якої є: підмет (об’єкт який характеризується, вказується по вертикалі – боковик таблиці); присудок (показники, я
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1347
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-12-2010, 06:57
21-12-2010, 06:57

Розвиток культури: освіта, наука, техніка ХХ ст.

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Наука і техніка ХХ століття. 2. Освіта ХХ століття. 3. Використана література 1. Наука і техніка ХХ століття XX століття - це епоха науково-технічної революції, століття прориву в ядро атома й у відкритий космос, синтезу органічних речовин, проникнення в геном, пізнання механізмів поводження живих систем, століття інтеграції знань і комплексного рішення науково-практичних задач. За минуле сторіччя відбувся неймовірний підйом наукової думки людства, що набула зовсім новий напрямок розвитку - повна комп'ютеризація, Всесвітня павутина. Але зворотним боком видатних відкриттів стали величезної моці руйнування, наприклад, від ядерних вибухів. Наука породила цілий вузол протиріч. Іншою віхою на шляху технічних нововведень, коли наукові ідеї одержали практичне втілення, став винахід братів Уілбура й Олівера Райт. У 1890 р. вони довідалися про експерименти, зв'язаних з польотом, що планується, що вироблялися в Німеччині, і захопилися ідеєю повітроплавання, почавши власні розробки, зв'язані з прин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2758
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 03:56
18-12-2010, 03:56

Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ

Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Педагогічний такт та етика вчителя………………………… .6 1.1. Дослідження виникнення професійної етики та її види………….….6 1.2. Педагогічний такт як основа професійної діяльності………….……12 1.3. Підходи педагогів щодо трактування педагогічного такту……… 16 Розділ 2. Дослідження рівнів………………………………………… … 19 2.1. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя………………….…19 2.2. Діагностика рівня тактовності майбутнього вчителя………… ……25 2.3. Розробка рекомендацій професійної діяльності…………… ……….26 Висновки………………………………………………………….…………31 Список використаних джерел…………………………………….……… 33 Додатки……………………………………………………………….…… 35 ВСТУП Потреба суспільства передавати свій досвід і знання підростаючим поколінням викликана потребу системи шкільного навчання і породила особливий вид суспільно необхідної діяльності - професійну педагогічну діяльність. Елементи педагогічної етики з'явилися разом з виникненням педагогічної діяльності як особливої суспільної функції. Принципи моралі визна
^