Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1145
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-02-2011, 20:38
24-02-2011, 20:38

Ультразвук і інфразвук

Категорія: Фізика

Останнім часом усе більш широке поширення у виробництві знаходять технологічні процеси, засновані на використанні енергії ультразвуку. Ультразвук знайшов також застосування в медицині. У зв'язку з ростом одиничних потужностей і швидкостей різних агрегатів і машин ростуть рівні шуму, у тому числі й в ультразвуковій області частот.
Ультразвуком називають механічні коливання пружного середовища з частотою, що перевищує верхню межу чутності -20 кгц. Одиницею виміру рівня звукового тиску є дБ. Одиницею виміру інтенсивності ультразвуку є ват на квадратний сантиметр (Ут/див2).
Ультразвук має головний образ локальною дією на організм, оскільки передається при безпосередньому контакті з ультразвуковим інструментом, оброблюваними чи деталями середовищами, де збуджуються ультразвукові коливання. Ультразвукові коливання, генеруючи ультразвуком низькочастотним промисловим устаткуванням, впливають на організм людини. Тривалий систематичний вплив ультразвуку, що поширюється повітряним шляхом, викликає зміни нервової, серцево-судинної й ендокринної систем, слухового і вестибулярного аналізаторів. Найбільш характерним є наявність вегетосудинної дистонії й астенічного синдрому.
Ступінь виразності змін залежить від інтенсивності і тривалості впливу ультразвуку і підсилюється при наявності в спектрі високочастотного шуму, при цьому приєднується виражене зниження слуху. У випадку продовження контакту з ультразвуком зазначені розлади здобувають більш стійкий характер.
При дії локального ультразвуку виникають явища вегетативного поліневриту рук (рідше ніг) різного ступеня виразності, аж до розвитку парезу кистей і передпліч, вегетативно-судинної дисфункції.
Характер змін, що виникають в організмі під впливом ультразвуку, залежить від дози впливу

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 801
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-02-2011, 20:36
24-02-2011, 20:36

Термодинаміка

Категорія: Фізика

Виникнення термодинаміки
Теплові явища відрізняються від механічних і електромагнітних тем, що закони теплових явищ необоротні (тобто теплові процеси самі йдуть лише в одному напрямку) і що теплові процеси здійснюються лише в макроскопічних масштабах, а тому використовувані для опису теплових процесів поняття і розміри (температура, кількість теплоти і т.д.) також мають тільки макроскопічний зміст (про температуру, наприклад, можна говорити стосовно до макроскопічного тіла, але не до молекулі або атому). Водночас знання будівлі речовини необхідно для розуміння законів теплових явищ.
Тіло, аналізоване з термодинамічної позиції, є нерухомим, що не володіє механічною енергією. Але таке тіло має внутрішню енергію, що складається з енергій електронів, що рухаються, і т.д. Це внутрішня енергія може збільшуватися або зменшуватися. Передача енергії може здійснюватися шляхом передача від одного тіла до іншого при вчиненні над ними роботи і шляхом теплообміну. В другому випадку внутрішня енергія переходить від більш нагрітого тіла до менше нагрітого без учинення роботи. Передану енергію називають кількістю теплоти, а передачу енергії - теплопередачею. У загальному випадку обидва процеси можуть здійснюватися одночасно, коли тіло при утраті внутрішньої енергії може здвйснювати роботу і передавати теплоту іншому тілу. До розуміння цього вчені прийшли не відразу. Для XVIII і першій половині XIX ст. було характерно розуміти теплоту як невагому рідину (речовина).
Уявлення про теплоту як формі прямування дрібних часток матерії з'явилося ще в XVII сторіччі. Цих поглядів притримувалися Бекон, Декарт, Ньютон, Гук, Ломиносов. Проте й у XIX сторіччі концепція теплорода розділялася багатьма вченими. Наприкінці XVIII сторіччя Б.Томпсон (граф Румфорд) виявив виділення великої кількості тепла при висвердлюванні каналу в гарматному стовбурі, що порахував доказом того, що теплота є формою прямування. Одержання теплоти за допомогою тертя підтвердили досвіди Г.Деві. Б.Томпсон показав, що з обмеженої кількості матерії може бути отримана необмежена кількість теплоти.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 756
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-02-2011, 20:35
24-02-2011, 20:35

Пулюй Іван Павлович

Категорія: Фізика

Народився Іван Павлович Пулюй в Гримайлові на Тернопільщині в релігійній греко-католицькій родині. З відзнакою закінчив Тернопільську класичну гімназію. 1864 р. вступає на теологічний факультет Віденського університету. Одночасно відвідує лекції з математики, фізики та астрономії. По закінченні курсу богослов’я замість сану священика обирає звання студента філософського факультету Віденського університету. Після закінчення навчання — асистент кафедри експериментальної фізики цього університету, згодом — асистент-викладач кафедри фізики, механіки та математики Військово-морської академії у м. Фіуме (тепер Рієка в Хорватії). 1875 р. в Страсбурзькому університеті вивчає електротехніку, з відзнакою захищає дисертацію і здобуває ступінь доктора філософії цього ж університету (спеціалізація з фізики).
Здобув звання приват-доцента Віденського університету. Обіймав посади технічного директора електротехнічного бюро у Відні, професора експериментальної та технічної фізики у Німецькій вищій технічній школі (м. Прага). 1902 р. — перший декан першого в Європі електротехнічного факультету.
Цісар Франц-Йосиф іменував Івана Пулюя Радником Двору, нагородив Лицарським Хрестом.
Помер І.П.Пулюй 31 січня 1918 р. у Празі. 
Після закінчення курсу богослов’я Івана Пулюя чекав вигідний сан священика. Цього так хотіли і його батьки-хлібороби, які сповідували греко-католицьку віру. Іван Пулюй вибрав іншу життєву дорогу —поглиблено вивчає фізику та електротехніку. Саме ці знання підняли його на вершину світової слави. Як не прикро, але в Україні ім’я Пулюя донедавна багатьом було невідоме. Тільки із здобуттям незалежності про нього заговорили, його наукові здобутки стають надбанням нації.
Вчені особливо відзначають праці Івана Пулюя в галузі молекулярної фізики — дані про коефіцієнти внутрішнього тертя та дифузії газів і пари є вихідними, коли обчислюють такі мікроскопічні величини, як середня довжина вільного пробігу молекул, їх кількість в одній граммолекулі тощо. В галузі електротехніки Іван Пулюй удосконалив технологію виготовлення розжарювальних ниток для освітлювальних ламп, першим дослідив неонове світло. Ряд промислово розвинених країн Європи запатентували запропоновану Іваном Пулюєм конструкцію телефонних станцій та абонентських апаратів, зокрема застосування розподільчого трансформатора. З участю земляка запущено ряд електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині, а також першу в Європі на змінному струмі.
Досі залишається спірним питання про відкриття рентгенівських променів.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1444
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 18:51
18-01-2011, 18:51

Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві

Категорія: Фізика

Парові харчоварильні котли На підприємствах громадського харчування на паровому обігріві працюють котли, шафи, марміти та інше обладнання. Як правило, пароварильною апаратурою обладнуються щільні при промислових підприємствах, які мають власну котельну установку. Пара, отрима­на в котельній установці, по паропроводу подається в парову сороч­ку харчоварильного котла, де охолоджується, конденсується, відво­диться через конденсатовідвідник у конденсатопровід й знову подається до котельної установки для повторного нагріву. Використовуються на підприємствах громадського харчуван­ня котли типів КПП-100, КПП-260, КПП-250. Вони мають однако­ве конструктивне виконання і відрізняються розмірами, ємністю та вагою. Котел типу КПП-250 має варильну ємність (внутрішній ко­тел), зовнішній корпус, облицювання, постамент. Простір між внутрішнім котлом та зовнішнім корпусом створює парову сорочку, в яку з парової магістралі подається пара. У просторі між зовнішнім котлом та облицюванням розміщена теплоізоляція. Зверху коте
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1235
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 12:44
12-01-2011, 12:44

Деформація поздовжнього згину

Категорія: Фізика

На практиці часто є недостатнім тільки теоретичні розрахунки на міцність і жорсткість деталей машин, елементів конструкцій і інженерних споруд для забезпечення їх високих експлуатаційних характеристик в стані стійкої рівноваги. Стан тіла, яке знаходиться на границі стійкої і нестійкої рівноваги, називається критичним, а величина сили, яка спричиняє такий стан — критичною силою. Втрата стійкості довгих стержнів (довжина значно більша від розмірів поперечного січення) внаслідок дії зовнішньої сили більшої від критичної, називається поздовжнім згином. Таким чином, критичну силу необхідно розглядати, як силу при якій відбувається втрата стійкості та руйнування деталей машин і конструкцій. Допустима сила при якій забезпечується міцність і довговічність визначається за формулою: , (1) де Fkp — критична сила; k — коефіцієнт запасу стійкості. Критичну силу для стиснутих стержнів залежно від способу їх закріплення визначають за формулами Ейлера. Розрізняють чотири основних способи закріплення стержнів (рис.1):
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 568
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 01:40
9-01-2011, 01:40

Маятники

Категорія: Фізика

Фізичним маятником (ФМ) називається тверде тіло, що може коливатися під дією сили ваги навколо горизонтальної вісі (не минаючої через центр маси тіла). При коливанні ФМ як би обертається навколо осі О (мал. 1). Отже, рух маятника підкоряється основному рівнянню динаміки обертального руху: чи М = I e , (1) де М - момент сили ваги щодо осі ПРО; I - момент інерції маятника щодо тієї ж осі; - кутове прискорення маятника. З рис 1 видно, що М = - mgb Sin j , (2) де: m - маса маятника; b Sin j - плече сили ваги mg; b - відстань від крапки підвісу Про до центра мас С. Знак “-” означає, що обертаючий момент М прагне зменшити кут j, що характеризує положення маятника стосовно рівноважного стану. Більш строго зміст знака “-” порозуміваються так: псевдовектори моменту сил і зсуву від положення рівноваги спрямовані в протилежні сторони (для ситуації, зображеної на мал. 1 перший спрямований за площину креслення, а другий - з цієї площини на спостерігача). Пам'ятаючи, що , і з огляду на (1), рівняння
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1339
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 07:54
8-01-2011, 07:54

Діагностика за допомогою ультразвуку

Категорія: Фізика

ПЛАН Вступ 1. Зародження ультразвукових теорій та перші ультразвукові діагностичні пристрої 2. Подальше вдосконалення ультразвукової діагностики Висновки Використана література Вступ Останнім часом усе більш широке поширення знаходять технологічні процеси, засновані на використанні енергії ультразвуку. Ультразвук знайшов також застосування в медицині. Ультразвуком називають механічні коливання пружного середовища з частотою, що перевищує верхню межу чутності -20 кгц. Одиницею виміру рівня звукового тиску є дБ. Одиницею виміру інтенсивності ультразвуку є ват на квадратний сантиметр (Ут/див2). За останні 40 років, ультразвук став важливою діагностичною методикою та інструментом в медицині. Його потенціал був визнаний у 1930-их і 1940-і, коли Теодор Дуссік і його брат Фрідріх спробували використовувати ультразвук для того, щоб діагностувати пухлини мозку. Однак тільки в 1970-их, робота цих і інших піонерів досліджень ультразвуку реально принесла плоди. 1. Зародження ультразвукових теорій та перші у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2200
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 03:43
7-01-2011, 03:43

Принцип суперпозиції електричних полів

Категорія: Фізика

ПЛАН 1. Поняття електричного поля 2. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкового заряду 3. Принцип суперпозиції полів 4. Приклади порушення електродинамічного принципу суперпозиції Список використаної літератури 1. Поняття електричного поля Взаємодія зарядів за законом Кулона є експериментально встановленим фактом. Однак математичний вираз закону взаємодії зарядів не розкриває фізичного змісту самого процесу взаємодії, не пояснює, яким чином відбувається дія заряду q1 на заряд q2. Теорія близькодії, створена на основі дослідження англійського фізика М. Фарадея, пояснює взаємодію електричних зарядів тим, що навколо кожного електричного заряду існує електричне поле - особливий вид матерії, що існує незалежно від наших знань про нього і має енергію. Електричне поле неперервне в просторі і здатне діяти на інші електричні заряди. Електричне поле нерухомих зарядів називають електростатичним. Воно не змінюється з часом. Це поле створюється тільки електричними зарядами. Воно існує в просторі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2594
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 05:31
6-01-2011, 05:31

Радіоактивні перетворення ядер

Категорія: Фізика

План 1. Основні закономірності радіоактивного розпаду. 2. Радіоактивні процеси. 2.1. α-Розпад. 2.2. β-Розпад. 2.3. γ-Випромінювання. Ефект Мессбауера. 2.4. Інші види радіоактивності. 3. Поділ і синтез ядер. Основні закономірності радіоактивного розпаду Радіоактивність — спонтанний процес, що відбувається в атомах радіоактивних елементів. Його розглядають як спонтанне перетворення нестійкого ізотопу одного хімічного елемента на ізотоп іншого елемента. Цей процес супроводжується випромінюванням різних частинок (електронів, протонів, нейтронів, α-частинок) (). До радіоактивних елементів належать ті, котрі мають порядковий номер більший за 83. У періодичній таблиці Менделєєва вони розташовуються після Вісмуту. Для цих елементів характерною є відсутність стабільних ізотопів. Крім того, природна радіоактивність була виявлена й у деяких ізотопів інших елементів. Наприклад, винятком можна назвати Технецій (Те, Z = 43) і Прометій (Рт, Z= 61). Незважаючи на те, що їхні порядкові номери м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11252
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 22:51
5-01-2011, 22:51

Екологічні проблеми використання теплових машин

Категорія: Фізика

Теплові машини широко використовуються у народному господарстві: Потужні парові турбіни на ТЕС і АЕС приводять у рух ротори генераторів електричного струму. Понад 80% усієї електроенергії в нашій країні виробляться на теплових електростанціях. Залізничними магістралями водять состави потужні тепловози, водними шляхами – теплоходи. Мільйони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння перевозять вантажі і пасажирів. Поршневі, турбогвинтові та турбореактивні двигуни встановлені на літаках і геліокоптерах. За допомогою ракетних двигунів здійснюються запуски наукових супутників, космічних станцій. Двигуни внутрішнього згоряння є основою механізації виробничих процесів у сільському господарстві. Їх використовують на тракторах, комбайнах, самохідних шасі, насосних станціях. Одним із факторів негативного впливу двигунів на природу є теплове забруднення. Досить порівняти температуру газоподібних продуктів згоряння з температурою навколишнього середовища (наприклад у ДВЗ t=1600 – 25000С). Це призводить до поступо
Назад Вперед
^