Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2747
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 05:26
19-01-2011, 05:26

Міське розселення на Україні: розвиток та структура. Динаміка, проблеми та перспективи розвитку продуктивних сил Придніпровського економічного району

Категорія: Розміщення продуктивних сил

ПЛАН 1. Міське розселення на Україні: розвиток та структура 2. Динаміка, проблеми та перспективи розвитку продуктивних сил Придніпровського економічного району Вступ Важливе місце у формуванні та розвитку продуктивних сил України посідає людський фактор – трудовий фактор. Виділяють міське та сільське розселення. Особливістю міського розселення в Україні є те, що воно переважає над сільським і є головним трудовим рушієм для розвитку промисловості України. Останнім часом чисельність міського населення України значно зросла за рахунок міграції людей з сільської місцевості. Це пояснюється вищним рівнем життя у містах, більшою кількістю робочих місць та можливою перспективою на майбутнє. В даній роботі спробую дослідити розвиток та структуру міського розселення в Україні. Окремим питанням буде розглянуто особливості розміщення продуктивних сил Придніпровського економічного району. Оскільки розвиток кожного з економічних районів є вкрай важливим з точки зору цілісного розвитку економіки України. 1. Мі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1391
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 14:17
18-01-2011, 14:17

Рекреаційне господарство Хмельницької області

Категорія: Розміщення продуктивних сил

РЕКРЕАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Турбота про охорону та зміцнення здоров'я населення є одним з найважливіших зав­дань суспільства. Адже високий потенціал фізичної, психічної та розумової діяльності людей служить передумовою їх повноцінного життя. З інтенсифікацією виробництва зростає роль організації відпочинку у відновленні життєвих сил, витрачених людиною у процесі праці. Для цього необхідне поєднання певних умов та ресурсів, а також організація їх використання. Відпочинок людини називається рекреацією, а її повед­інка, спрямована на задоволення своїх потреб під час відпочинку, лікування, компен­сації життєвої енергії, — рекреаційною діяльністю. Про успіхи в розвитку туризму написано дуже багато. Слід зазначити, що доходи від туристичного бізнесу прирівнюються у світі до прибутку від металургії, автомобілебу­дування та нафтової індустрії. Щороку в міжнародному туризмі в обігу перебуває до 445 млрд доларів США, обслуговується близько 700 млн осіб. Факти, як кажуть, свідчать самі за себе.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1855
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 22:04
17-01-2011, 22:04

Поняття природно-ресурсного потенціалу та його географічна і економічна оцінка

Категорія: Розміщення продуктивних сил

На всіх етапах історичного розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людини з природою. В сучасних умовах посилюється взаємозалежність господарства і природи. Розвиток продуктивних сил в умовах ринкової економіки пов’язаний з включенням у господарство краю дедалі більшої кількості природних ресурсів та природних умов і збільшення навантаження на навколишнє середовище. Природні умови елементи природного середовища, що не беруть безпосередньо участі в суспільному виробництві, але важливі для життя і діяльності людського суспільства. Природні ресурси – такі елементи природного середовища, які можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства і підвищення якості життя і беруть участь як у матеріальному виробництві, так і в невиробничій сфері. Продуктивні сили – це єдність засобів виробництва, які своєю працею приводять їх в дію. Серед факторів продуктивних сил ми ознайомилися з природно-географічними, які включають якісну і кількісну характеристику мінерал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2161
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 17:06
13-01-2011, 17:06

Вплив держави на розміщення продуктивних сил

Категорія: Розміщення продуктивних сил

Зміст Зміст 2 1. Регіональна економічна політика, її сутність та зав­дання 3 2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави .9 3. Державне регулювання соціально-економічного розви­тку регіонів 11 4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-еконо­мічного розвитку регіону 16 Список використаної літератури .22 1. Регіональна економічна політика, її сутність та зав­дання. Вплив держави на розміщення продуктивних сил (РПС) в країні здійснюється за допомогою економічної регіональної політики. Отже для розгляду впливу держави на РПС необхідно розглянути регіональну економічну політику. До складу України входять 24 області, АР Крим, два міста республіканського підпорядкування: Київ та Севастополь. Всього в державі існує близько 12 тисяч різних територіальних утворень. Різні території України мають свої особливості й відмінності як щодо економічного розвитку, так і в соціальному, історичному, мовному та ментальному аспектах. Нині в Україні склалися реа­льні передумови для розроб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1376
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 08:39
13-01-2011, 08:39

Населення та трудові ресурси

Категорія: Розміщення продуктивних сил

План 1.Трудові ресурси ,національний склад та рівень життя населення. 2.Міські та сіліські населення. 3.Соціальна інфраструктура. 1. Трудові ресурси, національний склад та рівень життя населення Роль народонаселення як основи суспільного виробництва полягає у тому, що воно виступає споживачем матеріальних благ. Крім того, це природна основа формування трудових ресурсів. Основними показниками демографічного потенціалу є наступні: чисельність населення; динаміка чисельності населення; віково-статева структура; природний приріст населення. Кількість трудових ресурсів не завжди пропорційна численності населення. Вона визначається віковою структурою населення. Резервами звільнення трудових ресурсів є: поліпшення умов праці; дотримання техніки безпеки; всебічна охорона здоровя; ліквідація пільг для передчасного виходу на пенсію. Збільшення питомоі волі чоловіків сприяє зростання потенціалу, адже межа іх виходу на пенсію на 5 років більша. Поліпшення якісного складу формує прогресивну с
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1757
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 16:30
31-12-2010, 16:30

Населення та проблеми зайнятості на Україні

Категорія: Розміщення продуктивних сил

ПЛАН Вступ 1. Проблеми зайнятості в Україні: причини і види безробіття 2. Шляхи вирішення проблем зайнятості Висновки Список використаної літератури Вступ На різних етапах розвитку людського суспільства ефективність використання робочої сили була різною. Первісному суспільству була притаманна повна зайнятість всього працездатного населення общини і одночасне перенаселення окремих територій; звідси постійна боротьба племен за територію. При рабстві була присутня повна зайнятість рабів усіх рабів і відносне перенаселення вільних громадян, частина яких ставала колоністами або воїнами, а їх основним призначенням було поповнення армії рабів. При феодалізмі існувало абсолютне і відносне аграрне перенаселення, частина людей становила прихований надлишок, деякі з них займалися промислами на “великій дорозі”, інші поповнювали військо, призначенням якого було завоювання нових земель. В умовах частого капіталізму на індустріальному етапі його розвитку, при пануванні ринкових відносин виникло нове соціально-
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1533
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 10:21
29-12-2010, 10:21

Розміщення продуктивних сил Італії

Категорія: Розміщення продуктивних сил

ПЛАН Вступ 1. Загальні відомості про Італію 2. Населення країни та трудові ресурси 3. Природно-ресурсний потенціал Італії 4. Особливості розвитку та розміщення господарства Італії Висновки Список використаної літератури Вступ Наука РПС вивчає особливості розміщення та розвитку народного господарського комплексу тієї чи іншої країни, регіону, закономірності розміщення та головні фактори, які зумовлюють це розміщення, пошук шляхів покращення розміщення продуктивних сил. Тому вивчення розміщення продуктивних сил Італії є вкрай цікавим і повчальним з точку зору перенесення досвіду господарювання цієї країни на українську реальність. Італія – одна з найрозвинутіших країн Західної Європи, тому вивчення її розміщення продуктивних сил є вкрай цікавим і актуальним. 1. Загальні відомості про Італію Географічне положення - розташована на півдні Європи, в басейні Середземного моря. Займає Апеннінський півострів, Сицилію, Сардинію та інші невеликі острови. Географічні координати - 42 градуси Північної шир
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2178
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 01:01
27-12-2010, 01:01

Регіональні особливості динаміки, структури та розміщення населення України

Категорія: Розміщення продуктивних сил

ПЛАН 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ДИНАМІКА 2. СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 3. МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ РОЗСЕЛЕННЯ. ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ ПО УКРАЇНІ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Чисельність населення України та її динаміка Природною основою трудових ресурсів є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно виступає споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює роз­ виток насамперед галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Однак найважливішою характерною рисою народо­населення є те, що воно є природною основою формування трудо­вих ресурсів, найголовнішого елемента продуктивних сил. які віді­грають вирішальну роль як фактор розміщення трудомістких галу­зей господарства. Чисельність населення, його динаміка і віково-статева структу­ра є найважливішими показниками демографічної характеристики народонаселення. Не менш важливим є показник природного при­росту населення (табл. 1). Таблиця 1. Чисельність населення України (на 1 сі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2701
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 22:26
26-12-2010, 22:26

Нова реґіональна економічна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку

Категорія: Розміщення продуктивних сил

На рубежі ХХ – XXI ст. у системі міжнародних відносин спостерігалися досить неоднозначні і суперечливі явища і процеси. Проте, серед тенденцій їхнього розвитку можна виокремити два головних, тісно переплетених і взаємопрониклих потоки міжнародного життя - глобалізацію і регіоналізацію. З одного боку, розпад двополюсної структури геополітичного устрою світу прискорив і поглибив процес регіоналізації світової політики і міжнародних економічних відносин, що розпочався практично відразу після Другої світової війни. З іншого боку, набирає обертів всебічна інтеграція насамперед країн Заходу - процес набагато більш складний, ніж просто скасування національних кордонів. Відбувається формування суспільства другого рівня стосовно традиційних національних держав. Тенденція до регіонального устрою світового співтовариства була піддана аналізові в політології, у соціології й економічній науці. Через об'єктивні причини найбільш розробленою виявилася економічна проблематика, тоді як для розвитку теорії регіоналізму потрі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1603
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-12-2010, 17:21
25-12-2010, 17:21

Комплекс базових виробництв Центрально-Східного району. Сільськогосподарський комплекс Західного економічного району. Потенційні запаси природно-сировинних ресурсів

Категорія: Розміщення продуктивних сил

ПЛАН 1. Комплекс базових виробництв Центрально-Східного району 2. Сільськогосподарський комплекс Західного економічного району 3. Потенційні запаси природно-сировинних ресурсів 1. Комплекс базових виробництв Центрально-Східного району Центрально-Східний район характеризується складною галузево-функціональною структурою. В ній переважає важка промисловість, яка сформувалася на основі чорної металургії, а та, в свою чергу, стала передумовою розвит­ку паливно-енергетичної і хімічної промисловості, металомісткого машинобудування, легкої і харчової промисловості. Отже, провідною галуззю функціональної структури госпо­дарського комплексу Придніпров'я с чорна і кольорова ме­талургія (рис. 1). Металургійний комплекс Придніпровського району мас характер повного циклу,— видобуток сировини, палива і виробництво металу. Основними передумовами, які визна­чають високий рівень розвитку чорної металургії в районі, с багаті родовища (поклади) залізних і марганцевих руд, безпосередня близькість родовищ коксівного вуг
Назад Вперед
^