Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 858
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2010, 06:49
11-12-2010, 06:49

Уява й фантазія. Розвиток уяви

Категорія: Психологія

Уява — це психічний процес, який є надзвичайно важливим для розвитку творчості, творчого мислення. Г. Сельє говорить про уяву як одну з провідних характеристик твор­чої особистості. Уява, на його думку, пов'язана з незалеж­ністю мислення і мусить поєднуватися з розумінням важливості уявлюваного. «Поєднання уяви з Наступною проек­цією значущих аспектів уявлюваної картини на усвідом­лювану реальність являє собою основу творчого мислення . багато відкриттів, які звичайно вважають випадковими, на­справді народилися завдяки великій силі уяви, яка миттєво малює різноманітні висновки з випадкового спостережен­ня» (Г. Сельє). Як приклад Г. Сельє наводить у цьому зв'яз­ку винахід інсуліну фон Мерінгом і Мінковським, який виник з випадкового спостереження, що сеча собак з вида­леною підшлунковою залозою притягує рої мух. ' Крім терміна «уява» часто синонімічне використовується термін «фантазія». Однак існує думка, що за цими словами криється трохи різна психологічна реальність. Так, відомий філософ Л. Голосовкер вваж
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 848
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2010, 06:46
11-12-2010, 06:46

Особливості психології студентів з глибокими вадами зору

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ 1. Особливості сприйняття, уявлення та мислення у осіб з зоровою депривацією 2. Характер навчального процесу у студентів з глибокими вадами зору 3. Засоби та шляхи реабілітації студентів - інвалідів по зору Висновки: Література Вступ Зір відіграє провідну роль в орієнтуванні, пізнавальній та трудовій діяльності людини. За допомогою зору людина сприймає предмети: розрізняє форми, величини, розміри, відстані, довжини, кольори та світлотіні. Користуючись зором, людина набуває уявлення про перспективу. Зрячому навіть тяжко зрозуміти, як можна без зору орієнтуватися при ходьбі, брати участь у суспільно-трудовій діяльності, створювати видатні твори мистецтва і літератури. А між тим відомо багато визначних людей, що досягли високого розквіту творчих сил в області інтелектуальної і фізичної праці, не маючи зору.Серед сліпих є учені, письменники, скульптори, музиканти, конструктори, винахідники, громадські діячі. Деякі сліпі закінчують середню школу з золотими і срібними медалями; одержують вищу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 346
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2010, 04:39
11-12-2010, 04:39

Гештальттерапія та її джерела: екзистенціалізм і феноменологія. Ф. Перлз

Категорія: Психологія

Гештальттерапія продовжує цілісний підхід гештальтизму, який ґрунтується на тому, що самопідтримка та усвідомлення є бажаними терапев­тичними цілями. Цей напрям хоче зробити терапію більш дійовою. Треба тільки розглядати клієнта на зразок комплексної структури. Клієнт вико­нує різні ролі, які не мають передвизначеності, а породжують свої значення залежно від ситуативних обставин. Гештальттерапія мала різні витоки: екзистенціалізм з його поглядом на цілісність досвіду, свободу і відповідальність та концепцією "бути-в-якості-процесу"; феноменологію з її твердженням про безпосередність досвіду, про світ, який тільки й світом сприймається, перебуває в досвіді окремої особи, а сконструйоване значення виступає досягненням, яке постає непо­вторним чином, коли люди створюють свій світ; дзен-буддизм з його тлу­маченням самості, інтуїції та організації досвіду також дає цінний підхід до гештальттерапії. Принципи і прийоми перцептуальної організації психічного, сфор­мульовані гештальтпсихологами, були п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 685
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 08:39
9-12-2010, 08:39

Cтосунки батьків і дітей та їх вплив на віктимність поведінки підлітків

Категорія: Психологія

Депресивні, часто мазохістичні матері і надто налаштовані на критику батьки (батьківські ролі можуть бути інвертовані, але один з батьків має бути „жертвою”, інший – „переслідувачем”) в умовах холодності взаємин з дітьми формують у дітей страх виявитися слабкими. Часто це страх не впоратися з несвідомими потягами й афектами. Акти насилля в сім’ї такі страхи посилюють. Ці обставини обумовлюють використання певних захисних механізмів (надмірний контроль, проективна ідентифікація, дисоціація та відігрування), що надає поведінці підлітка психопатичної симптоматики. Підліток починає копіювати поведінку агресора, а це найчастіше призводить до виникнення тієї ситуації насилля, якої він намагався уникнути. У випадку, коли дитячо-батьківські відносини характеризуються постійною ситуацією оцінювання, діти реалізують не власні бажання, а нереалізовані бажання батьків. Це породжує страх бути знедоленими, виникають проблеми з самоповагою, розвивається „помилкове Я” на догоду батькам. Цим обумовлюється використання та
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 958
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 05:42
9-12-2010, 05:42

Масова культура і моделі поведінки

Категорія: Психологія

Масова культура, актуалізуючи очікування масової аудиторії, задовольняє її потреби у дозвіллі, розвагах, іграх, спілкуванні тощо. Водночас вона дає широкий вибір моделей поведінки. Дослідники звертають увагу на те, що в масову культуру проникають дегуманізовані форми поведінки молоді (алкоголізм, наркоманія, проституція, жорстокість, злочинність); у поведінці молодих людей з’являються елементи шокування і провокування оточуючих (алогічна мода, „чорний гумор” тощо). Це пояснюється різким зниженням цінностей духовної культури (її елементами є вірування, переконання, ідеали та відповідні їм звичаї, норми спілкування, поведінки) серед населення; тенденціями релятивізму (визнання умовності, відносності, суб’єктивності пізнання, заперечення абсолютних етичних норм і правил) в суспільній естетичній свідомості. Мета наукового повідомлення: на основі аналізу феномена „масова культура” з’ясувати його соціально-психологічну природу, специфіку та особливості впливу на поведінку людей. Поняття „масова культура” охо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 812
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 21:12
8-12-2010, 21:12

Психопатологія влади як продукт соціальної взаємодії

Категорія: Психологія

Влада — своєрідний зв’язок, відношення між двома (або більше) суб’єктами, один із яких зумовлює, мотивує діяльність іншого. Цей зв’язок практично ніколи не буває однобічним, і завжди позиція владування (посідання влади, здійснення її) містить у собі й момент узалежнення, підпорядкування суб’єкта влади її ніби-об’єктові. Зазвичай виділяють два різновиди владно-підвладної взаємодії: владу-вплив і владу-примус. З психологічного погляду видається, однак, що другий різновид — це радше окремий випадок першого. У стосунках владування-підпорядкування більше важать здатності психологічного дієвпливу (або, у разі переважання примусу, їх недостатність чи відсутність), що й зумовлює весь зміст, характер та розподіл взаємних позицій у владно-підвладній взаємодії. Питання про патологію влади має сенс виключно як питання про психопатологію влади. Поза психічним відображенням стосунки суб’єктів влади, по суті, не існують як стосунки, а суб’єкти не є суб’єктами. Без психічного влада як така перетворюється на звичайну “об’
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1365
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 15:51
8-12-2010, 15:51

Конфліктні ситуації та шляхи їх розв'язання

Категорія: Психологія

В емпіричних дослідженнях соціально-психологіч­ного клімату використовуються різні показники. З допомо­гою найбільш загальних, інтегративних показників, що ха­рактеризують клімат організації, групи, можна визначити рівень конфліктності та її специфічні риси. Поняття «конф­лікт* розуміється у дуже широкому плані і вживається в різних значеннях. Тому насамперед треба окреслити коло понять, важливих для соціально-психологічного аналізу конф­лікту. Л. Петровська розглядає чотири основні категоріальні групи таких понять: структура конфлікту, його динаміка, функції та типологія (класифікація). Структура конфлікту У структурі конфлікту можна виділити такі основні поняття: учасники конфлікту, умови перебігу конфлікту, об­рази конфліктної ситуації, можливі дії учасників конфлікту, наслідки конфліктних дій. Учасниками конфлікту можуть бути окремі індивіди, соціальні групи, організації, держави й т. д. З точки зору соціальної психології, що досліджує особистісні, міжособистісні та міжгрупові конфлікти, найтиповішими
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 750
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 09:51
8-12-2010, 09:51

Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської філософської школи (В. Вітвіцький, М. Кройц)

Категорія: Психологія

Видатними представниками школи Твардовського, які плідно працювали в царині психології, були такі вчені, як Владислав Вітвіцький та Мечислав Кройц. В. Вітвіцький (1878—1948 pp.) був надзвичайно обдарованою людиною. Йому вдалося свій талант виявити як у психології, філософії, так і в мистецтві. Дитинство, шкільні та юнацькі роки В. Вітвіцького пройшли у Львові. У Львівському університеті одночасно з природничими науками Вітвіцький вивчає основи малярства. Під впливом К. Твардовського зосереджується також на філософії. Ступінь доктора Вітвіцький здобув у 1900 році за працю «Психологічний аналіз амбіцій». На підставі роботи «Психологічний аналіз проявів волі» Владислав Вітвіцький почав викладати психологію у Львівському університеті. В 1919—1948 роках керував кафедрою загальної психології у Варшавському університеті. Вітвіцький залишив після себе значний науковий доробок, написав багато праць, статей у галузі філософії, психології, етики, історії й теорії мистецтва, декілька праць з перспективи і художньої а
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1246
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-12-2010, 20:55
7-12-2010, 20:55

Рефлексивні механізми свідомості виборців

Категорія: Психологія

В публікації продовжується висвітлення дослідження, про яке йшлося в статті „Соціально-психологічні механізми політичної свідомості виборців”, опублікованій у першому числі журналу за 2004 рік. Йдеться про серію психосемантичних досліджень рефлексивних механізмів політичної свідомості громадян, проведених автором напередодні виборів та довиборів народних депутатів України у 2002 – 2003 роках. Узагальнюються психологічні особливості відтворення виборцями образів провідних суб’єктів політичної взаємодії та аналізується характер так званого віддзеркаленого себебачення виборців „очима” інших учасників політичних відносин. Визначено систему рефлексивних механізмів свідомості виборців та побудовано динамічну модель їхнього „розгортання” в процесі політичної взаємодії. Відомо, що заданість особистості до соціально-політичної взаємодії істотно опосередковує її свідомість, а провідними механізмами такої регуляції виступають, насамперед, рефлексивні процеси [1; 2; 4]. Сам суб’єктивний образ політичної взаємодії,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1429
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-12-2010, 19:24
7-12-2010, 19:24

Психологізація навчального процесу на уроках математики

Категорія: Психологія

М о т и в а ц і я в и б о р у т е м и . Взаємодія вчителя і учня в навчально – виховному процесі незалежно від типу системи навчання відбувається в трьох паралельних площинах : А – змістово-предметній ; В – методично–засобовій ; С – психолого–педагогічній . Якщо ці площини проранжувати у порядку спадання значимості для отримання кінцевого результату , то комбінації типу А – В – С або В – А – С в будь-якому випадку характеризуватимуть традиційну систему навчання. Модульно-розвивальну систему навчання, на мою думку, можна асоціювати лише з такою послідовністю розставлення наголосів: С – В – А. Спробуємо вишикувати свої міркування у деяку систему переконливих і вагомих аргументів. По-перше, звернемося до самої теорії МРСН за А.Фурманом: “Мета модульного навчання та її обґрунтування. Мета, як відомо – це уявлення про конкретний результат. Метою модульно-розвиваючого навчання є забезпечення прогресивного соціального розвитку учителя і учня в умовах діалектично пов‘язаних навчання, виховання і освіти, а конкре
^