Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 402
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 14:09
11-01-2011, 14:09

Діагностика розумового розвитку

Категорія: Психологія

План 1. Теоретична частина 2. Діагностика розумового розвитку. 3. Список літератури. Об’єктивна логіка розвитку психологічних знань потребує з’ясування поняття відображення, яке є ключовим в теоретичній психології. Передусім ц пояснюється тим, що в цьому понятті міститься ідея розвитку та функціонування різних видів та форм існування – від простих до складних. Погляд на фізіологічні механізми поведінки неодноразово змінювались. Було переконливо доведено, що певний рівень поведінки неодноразово змінювались. Було переконливо доведено, що певний рівень поведінки та життєвих можливостей організму залежить не лише від спеціалізації органів, а й від особливостей їх взаємозв’язків. Психіка являє собою властивості мозку а психічна діяльність організму здійснюється за допомогою спеціальних фізіологічних механізмів. Мозок це найвищий рівень розвитку еволюційного процесу нервової системи. Враховуючи спорідненість розвитку мозку і психіки, можна зазначити, що між ними існує тісний взаємозв’язок. Джерелом пс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 588
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 11:56
11-01-2011, 11:56

Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

Категорія: Психологія

План 1. Поняття про волю. 2. Теорії волі: а) С.Л.Рубінштейн б) У.Джеймс в) В.А.Іванников г) В.І.Селиванов 3. Розвиток волі в дитячому віці ПОНЯТТЯ ПРО ВОЛЮ У зв'язку з загальним відродженням інтересу до гуманітарних, специфічних людських проблем психології в останні роки спостерігається підвищена увага до волі. Колись, ще в XVIII-XIX ст., ця проблема була однієї з центральних у психологічних дослідженнях. На початку XX ст. у зв'язку з загальним кризовим положенням у цій науці дослідження волі відійшли на другий план. Ця проблема виявилася самої важкий з тих, котрі необхідно було ставити і вирішувати на новій методологічній основі. Але ігнорувати її і цілком не заміна було неможливе, тому що воля відноситься до числа тих психологічних явищ (поряд з уявою), життєво важливу роль яких немає особою необхідності доводити. З цієї причини на початку XX в. і в наступні десятиліття дослідження волі продовжувалися, щоправда, не настільки широко і активно, як колись, але з використанням того ж самоспостереженн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2650
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 02:07
11-01-2011, 02:07

Феноменологічна психологія на ґрунті методологічного антипсихологізму. Інтенція та життєвий світ людини. Е. Гуссерль (1859—1938)

Категорія: Психологія

Едмунд Гуссерль народився у Просніці (Моравія), помер у Фрайбурзі. В 1883 р. захистив дисертацію з математики. Був асистентом видатного математика Вейєрштрасса. Проте дослідницькі інтереси Гуссер­ля схиляють його до філософських проблем, пов'язаних із психологією. До­сить довгий час Гуссерль перебував під впливом марбурзької школи неокантіанства, представники якої відмежовували теорію знання від суб'єктивно-психологічних передумов. Виходячи саме з них Гуссерль нама­гався побудувати нову філософію. Спершу він дійшов висновку про не­обхідність антипсихологізму. Познайомившись з працею чеського мисли­теля Б.Больцано "Науковчення", він виступив проти психологізму в побу­дові "чистої беззасновкової логіки. Гуссерль виходив з феноменології пізнання, щоб роз'єднати логіку і психологію, а в результаті — збудувати адогматичну філософську науку. Однак сцієнтизм бере гору: критикуючи його, Гуссерль потрапляє в його ж лещата. Насамперед заперечується статус логіки як частини психології. "Психологі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1050
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 20:29
9-01-2011, 20:29

Психологічні причини вживання неповнолітніми алкоголю та наркотиків

Категорія: Психологія

Подолання алкоголізму та наркоманії не­можливе без з'ясування причин цих негативних явищ. Найчастіше до алкоголізму та наркоманії підлітки вдаються через життєвий досвід, помилки в шкільному та сімейному вихованні. Наркологи та психіатри на перше місце став­лять патологію розвитку особистості, тобто спадкові вади у функціонуванні вищої нервової діяльності. Це, насамперед, діти з психопа­тичними рисами характеру, невротичні, емо­ційно нестійкі, розумове відсталі. На думку психологів, жодна з цих причин не є тою, що безпосередньо детермінує виникнення бажання вживати алкоголь чи нарко­тики. Справді, ми знаємо, що багато дітей виховується у складних сім'ях, які мають низький культурний рівень, однак далеко не всі вони стають алкоголіками чи наркоманами. З другого боку, більшість дітей, що стоять на обліку в психоневрологічних диспансерах (тобто мають значні відхилення у розвитку нервової діяльності), все ж таки знаходять своє місце у самостійному житті. Таким чином, детермінантою виникнення алкоголізму та на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 912
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 15:55
9-01-2011, 15:55

Духовна криза особистості: проблеми поєднання світського і духовного

Категорія: Психологія

Спостерігаючи за духовним життям особистості в Україні, доходимо висновку, що його втрачено, кожен чогось шукає, влаштовує не духовне, а матеріальне. Безумовно, і світ загалом збіднів духовно. Духовність — це вихід до вищих цінностей, вона приводить до смислової гармонії, поєднання характеру світу з моральними законами особистості. Тому мудреці завжди вважали, що духовність -це буття, наснажене духом, людина не може стати господарем у природі, доки не стане господарем свого внутрішнього світу, своєї духовності. Духовність — це результат надзвичайно "тонкої" дії процесу об'єктивації різних проявів людської суб'єктивності (розум, інтелект, дух, душа, культура, мораль). Частина людей у суспільстві стала бездушною, аморальною, безкультурною. Це — сьогоднішні рекетири, вбивці, шахраї, конокради, глитаї, що зробили народ батраками. За це доведеться відповісти, їхня бездуховність не дає їм зрозуміти пустоту і нікчемність своїх вчинків. Дуже важливою у світлі сказаного бачиться трансформація вчення пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 593
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 02:21
9-01-2011, 02:21

Соціальні конфлікти, сімейні конфлікти

Категорія: Психологія

Конфлікт у соціальній сфері є наслідком взаємодії суспільних відносин, що не збігаються між собою. Й оскільки ці відносини та їхні конкретні прояви в соціальній системі різноманітні, то конфліктна ситуація є скоріше нормою, ніж патологією суспільного розвитку. Тут конфлікт виконує конструктивну функцію. Конфлікти розгортаються між основними структурами суспільства і всередині їх: влади (законодавчої, виконавчої, судової, чиновництва, бюрократії як самостійного соціального інституту); підприємництва (державного, колективного, приватного, корпоративного, спекулятивного, мафіозного, злочинного); виробників (інтелігенції, робітників, селян тощо). Суспільство й усе в навколишньому світі розвивається суперечливо. Існують два види суперечностей. • Суперечності, що сформувалися соціально-економічним, матеріально-побутовим становищем людей. Це виявляється в контрастах "багатих" і "бідних". • Суперечності, зумовлені неприйняттям політики тих, хто утримує владу. Конфлікти усвідомлюються на суб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1455
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 11:08
8-01-2011, 11:08

Загальна характеристика діяльності

Категорія: Психологія

ПЛАН 1. Поняття про діяльність. Теорії діяльності. 2. Предметний характер людської діяльності. 3. Єдність свідомості і діяльності. 4. Потреби як джерело активності, їх види. 5. Будова людської діяльності. 6. Дія і рух. Керування дією. 7. Інтеріоризація та екстеріоризація діяльності. 8. Освоєння діяльності. Навички, їх структура і формування. 9. Уміння і звички. 10. Основні види діяльності людини. Поняття діяльності є одним із основних понять психологічної науки. Однак не дивлячись на методологічну і теоретичну важливість проблема діяльності і її зв’язок із свідомістю розроблена недостатньо. Численні спроби психологів і філософів дати чітке визначення поняття не дало бажаних наслідків. Тому це поняття вживається вченими в самих різноманітних значеннях. Що ж собою являє діяльність? Загальною характеристикою живої матерії є її активність, за допомогою якої здійснюється обмін речовин із середовищем. Чим вищий рівень розвитку живої матерії, тим складнішою і різноманітнішою є її активність. Активніст
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1596
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 06:19
8-01-2011, 06:19

Просторово-часовий континуум етнопсихологічного дослідження: парадигмальні засади та досвід побудови

Категорія: Психологія

Актуальність і водночас перспективи розв’язання проблеми, яку нам хотілось би порушити, зумовлені нинішньою методологічною ситуацією в психологічній науці. Її можна охарактеризувати як ситуацію парадигмального „зсуву” [3; 4; 15; 18; 20; 21; 24], що є вельми складним, багатомірним, багаторівневим і, безумовно, суперечливим явищем. Головний його зміст полягає у зміні природничо-наукової парадигми на гуманітарну [20; 21], внаслідок чого психологія стає більше ідеографічною, ніж номотетичною наукою [21; 26]. На цю зміну, у свою чергу, накладаються парадигмальні „щеплення” міждисциплінарного плану, пов’язані з переходом сучасної науки в цілому від класичного дискурсу до некласичного та постнекласичного [4; 22]. Нарешті, слід враховувати, що парадигмальні зміни перебувають у загальних координатах постмодернового стану науки [3; 18], хоча термін „постмодерн”, зрозуміло, не вичерпує всієї їх змістової специфіки. Цей ансамбль взаємопов’язаних внутрішніх інтенцій, зовнішніх впливів, флуктуацій та тенденцій і утвор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1038
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 01:55
7-01-2011, 01:55

Когнітивний ресурс підвищення стійкості спортсменів до стресових ситуацій

Категорія: Психологія

У статті репрезентовано системний аналіз можливостей когнітивної сфери спортсменів – когнітивного ресурсу. Наводяться дані експериментального дослідження ресурсних можливостей особистості спортсмена, на основі яких пропонується структура та визначення досліджуваного феномена. Постановка проблеми Процес підготовки кваліфікованих спортсменів в сучасному спорті часто пов’язаний з необхідністю діяти в умовах високої психологічної напруги, яка межує з виникненням стресових ситуацій. Підвищення особистісної стрес-стійкості спортсменів ґрунтується на розширенні специфічних ресурсних можливостей психіки, які впливають на ефективність виконання завдань тренувальної та змагальної діяльності. В сучасній спортивній психології чітко сформувалась тенденція до обумовлення стресових станів когнітивними чинниками особистості. Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених [4] засвідчують, що детермінантами особистісної стрес-стійкості можуть бути різні властивості когнітивної сфери, розвиток та регуляція яких підвищує толера
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1022
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 18:15
6-01-2011, 18:15

Вплив особистісних прагнень на переживання суб’єктивного благополуччя

Категорія: Психологія

Розкриття детермінуючих властивостей особистісних прагнень в переживанні суб’єктивного благополуччя здійснюється на базі теоретичного аналізу та за допомогою блоку методик. Обгрунтовується вибір методичного матеріалу відповідно до мети дослідження. Описується доцільність і дієвість блоку на основі результатів пілотного дослідження, а також формулюються загальні висновки. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що дискредитація колишніх цінностей суспільства і складний процес побудови нових орієнтирів відбиваються на особистісних прагненнях, що з’являються у кожної окремої людини, на їх життєтворчому потенціалі. Усе соціальне буття людини спрямоване на перспективи, котрі перебувають у більш-менш віддаленому майбутньому. Людина переживає себе як проект, тим самим пристосовуючись до майбуття. Тому актуальним є дослідження особистісних прагнень в умовах нинішнього суспільства, яке вишукує нові шляхи свого розвитку, нові ціннісні ідеали та соціальні моделі. Було виконано аналіз останніх досліджень таких
^