Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 683
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 14:21
1-01-2011, 14:21

Конфліктність буття та сучасні проблеми утвердження нових реалій

Категорія: Психологія

Постконфронтаційний період зняв з порядку денного загрозу ядерної війни й міжнародне напруження, створив сприятливі умови для всебічної взаємодії між державами й народами. Проте, як засвідчує реальність наших днів, він не ліквідував загрози локальних і регіональних конфліктів, нетерпимості, дискримінації, породив цілий ряд проблемних ситуацій, пов'язаних з хвилею націоналізму, тероризму. Тому основна ідея — утверджувати мир у свідомості людей — не втратила своєї актуальності, вона наповнюється новим змістом, набуває нових окреслень у формі сучасної концепції "культури миру", "культури демократії", "культури врегулювання конфліктів". Останні роки явили людству як мінімум дві великі нові реалії. По-перше, проведення глобальних і комплексних наукових зібрань (конференції, конгреси), які збирають спеціалістів різного профілю для обговорення конфліктів з проблем навколишнього середовища, проблем народонаселення, здоров'я людей світу, проблем економічного порядку, політики й міжнаро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3124
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 18:36
31-12-2010, 18:36

Психологічна готовність дитини до шкільного навчання

Категорія: Психологія

План. Вступ 1. Сучасні трактовки проблеми готовності дітей до шкільного навчання 2. Структурні компоненти психологічної готовності дитини до школи. 2.1.Особистісна готовність до школи і формування позиції школяра 2.2.Інтелектуальна готовність 2.3.Вольова готовність 2.4.Моральна готовність 3. Проблеми неготовності дітей до шкільного навчання і шляхи їх подолання. Висновки. Література. Вступ. В Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, на основі якої в нашій країні реформується система загальної середньої освіти, передбачено початок навчання дітей з шести років. При цьому зазначається, що виняток становлять ті діти, які за висновками лікарів та психологів виявляють ознаки шкільної незрілості. Отже одним із важливих завдань у процесі здійснення реформи школи є забезпечення диференціації дітей шестирічного віку за готовністю до шкільного навчання. Сенс такої диференціації полягяє в тому, щоб дітям, які виявили недостатній розвиток для навчання в школі, надати необхідну корекційну допомогу, б
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2608
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 13:50
31-12-2010, 13:50

Психологічний вплив кольору

Категорія: Психологія

Вплив квітів добре відомий і визнається більшістю людей. Він часто досліджувалося в серйозних наукових експериментах. Але цей вплив до кінця не вивчено. Говорячи про психологічний вплив кольору важливо враховувати той факт, що в різних суспільствах існують різні точки зору. Навіть незалежні результати досліджень впливу кольору часом несуть відбиток приналежності до визначеної культурної групи людей, чия думка формувалася протягом століть. Чому неможливо дотримуватись об'єктивних сторін при вивченні цього питання? Тільки від того, що досить складно відокремити психологію кольору від його символіки. Символічне значення квітів складалося у визначених народів протягом століть. Узяти, наприклад, чорний і білий кольори. На Заході чорний колір сприймається як серйозний, драматичний, часом сумний. При використанні чорного кольору в декоруванні часто звучать попередження про його гнітючий вплив. Традиційно чорний - це колір жалоби. Білий же колір, навпаки, асоціюється з чистотою, миролюбством, оптимізмом. Тому ві
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 389
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 20:11
30-12-2010, 20:11

М. Ганг: автор праць про сексуальну поведінку вдається до історико-психологічної розвідки

Категорія: Психологія

Мортон Ганг — автор "Історії психології” (1994), учений широкого профілю — мав можливість оперти свого історико-психологічну розвідку на багатобічні культурні досягнення історії людства. Крім того, його перу належать праці. ''Натуральна історія любові", "Світ усередині: нова наука досліджує людський розум'', "Сексуальна поведінка н 1970-х роках", "Досвід розлучення у шлюбі". "Історія психології" Ганга поділяється на три частини, "донаукова психологія", "творці нової науки", "продовжувачі й фахівці". Назви трьох частин досить умовні, бракує єдиної основи поділу. Це по суті стара періодизація, яка виражає сцієнтистський принцип, щось схоже на те, як вікова психологія встановлює свою періодизацію: замість наукового принципу проголошується "шкільний" (дошкільний вік, передшкільний, шкільний, післяшкільний тощо). Донаукова психологія, за Гангом, перебуває у тривалому сні і пробуджу­ється від нього зусиллями "фізикалістів&
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1571
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 07:10
30-12-2010, 07:10

Воля. Структура вольового акту та її особливості в структурі особистості сучасного державного службовця

Категорія: Психологія

ПЛАН 1. Поняття про волю. 2. Особливості вольових дій. 3. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості. 4. Вольовий акт та його структура. 5. Вольові якості особистості та їх формування. Завдання виховання і самовиховання волі. 1. Поняття про волю Людина не лише сприймає і пізнає об'єктивний світ, але й активно на нього впливає. Вона постійно ставить перед собою певні цілі і бореться за їх здійснення. Здійснюючи цілеспрямовані дії, людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Одні з них зв'язані з умовами життя, це об'єктивні перешкоди - протидія інших людей, природні перешкоди, інші - з власними недоліками - небажання роботи, те, що потрібно, пасивність, лінь, поганий настрій, почуття страху, звичка діяти необдумано, почуття хворобливого самолюбства і т.д. Щоб досягти поставленої мети, людині необхідно мобілізувати свої розумові і фізичні сили на подолання перешкод, тобто проявити вольові зусилля. Воля людини і виражаєтьс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2610
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 09:06
29-12-2010, 09:06

Коментар до одкровення Великого Інквізитора. Катарсис як "втеча від свободи". Е. Фромм (1900— 1980)

Категорія: Психологія

Е. Фромм начебто повертає нас до Фрейдової дихотомії, коли твер­дить про два первісних потяги — біофілію та некрофілію. Це лише інша поняттєва конструкція, що відображає одну й ту ж дійсність. Це — не "невдача психоаналізу", як висловився Г.Веллс, це — відображення невдачі самої дійсності. Разом із тим неофрейдизм ніяк не відходить від того пороч­ного кола, в яке його ввів сам Фрейд, створивши "психоаналітичний ком­плекс" понять. Послідовники Фрейда лише розробляли цей комплекс, не вводячи нічого принципово нового і лише загострюючи який-небудь з його аспектів. Більше того, зерна всіх цих ідей уже наявні у творах самого за­сновника психоаналізу. У плані більшої акцентуації соціального моменту в розвитку психіки Фроммом було зроблено багато, проте, як і Горні, він редукує соціальне до психічно-біологічного. Фромм по суті пропонує своє порочне коло по­ведінки, не вживаючи, втім, цього терміна. Він будує своє уявлення про це коло на потязі людини до свободи. Безвихідність людських учинків
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 742
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 14:22
28-12-2010, 14:22

Загальні закономірності розвитку залежності від психоактивних речовин

Категорія: Психологія

Серед психічних і поведінкових розладів внаслідок уживання психоактивних речовин виділяють синдром залежності, що по визначенню ВІЗ являє собою «стан періодичної або хронічної інтоксикації, викликуване повторним уживанням природної або синтетичної речовини». Залежність характеризується наступними ознаками: 1) бажанням, що опановує, або нескоримим потягом (компульсией) продовжувати вживання даної речовини, добуваючи його будь-якими шляхами; 2) тенденцією збільшувати дозу, виявляючи ріст толерантності; 3) виникненням «індивідуальних і соціальних проблем», обумовлених зловживанням. Відповідно до даного визначення до синдрому залежності ставляться захворювання, традиційно обумовлені у вітчизняній психіатрії й наркології як алкоголізм, наркоманії й токсикоманії. Алкоголізм, наркоманії й токсикоманії - це прогредиентние захворювання, що виникають у результаті систематичного зловживання алкоголем (при алкоголізмі), наркотичними (при наркоманії) або іншими психоактивними засобами, не включеними в список наркотик
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 701
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 16:57
27-12-2010, 16:57

Залежність якості шлюбу від сексуальних взаємин подружжя

Категорія: Психологія

Сім’я, це модель групи, що являє собою біологічну цілісність, сумісність поведінкового, емоційного і когнітивного рівнів, яка регулює не лише стійкість шлюбу, але й визначає формування особистості і забезпечує задоволеність партнерів. Подружня гармонія складається із багатьох компонентів, серед яких головним є рівень культури і вихованості людини, індивідуально-типологічні якості, національні традиції і звичаї, соціальні установки і цінності та ін. Гармонія в сім'ї включає також всі сторони міжособистісних стосунків, сексуальну та поведінкову відповідність. Нормальні сексуальні взаємини є найважливішим фактором, який визначає успішність сімейного життя. На думку таких дослідників сім'ї як В.А.Сисенко, Ю.Б.Рюрікова, А.Г.Харчева, розпад багатьох шлюбів обумовлений психологічною і сексуальною неосвіченістю подружжя, яка заважає знайти оптимальний контакт, уникнути конфлікту, адаптуватися до партнера. Характер сексуальних взаємин залежить від гармонії, психології двох статей, сумісності сексуальних установок,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 717
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 05:47
27-12-2010, 05:47

Референтна група та її місце в сучасному житті людини

Категорія: Психологія

РЕФЕРЕНТНА група – це соціальна група, на яку індивід орієнтує своє поведінку. Термін введений в оборот амер. соціопсихологом Г.Хайменом. У якості референтної риси можуть виступати різні соціальні спільності — від родини до класу. Як правило, референтна група стає для індивіда група, до якої він належить зараз, належав у минулому чи хотів би належати в майбутньому. Вибираючи собі референтну групу, індивід враховує такі її характеристики, як спосіб життя, престиж, дохід та ін. Усі референтні групи поділяються на два типи: (1) “компаративна” референтна група , тобто група, що представляє собою стандарт, за допомогою якого індивід оцінює себе й ін. Поняття компаративної “референтної групи” лягло в основу концепції “відносної депривації”, висунутої амер. соціопсихологом С. Стауффером; (2) “нормативна” референтна група відіграє регулятивну роль стосовно поводження індивіда. Теорія “нормативної” референтної групи одержала розвиток у роботах А. Стросса і Т. Шибутани, що визначають Р. м. як будь-який колектив,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2081
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 00:05
27-12-2010, 00:05

Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ Розділ I. Формування особистості школяра як психолого-педагогічна проблема 1.1. Світоглядно-філософські концепції соціалізації як підґрунтя її педагогічного розуміння 1.2. Досвід теоретичного осмислення шкільної соціалізації в середньому дитинстві ІІ. Єдність навчання і виховання як важлива умова успішної соціалізації Список використаних джерел Вступ Поняття "соціалізація" (від лат. socialis – суспільний) дедалі частіше використовується як наукова категорія представниками широкого спектра наук – філософії, соціології, психології, політології, педагогіки та ін. Соціалізація – це прийняття індивідом групових норм, "прийняття особистістю переконань, цінностей і норм вищого чи нижчого статусу, характерних для груп, членства в яких особистість домагається Основними інститутами соціалізації визнають систему освіти й виховання. Виховання є провідним і визначальним початком соціалізації. Ядро виховання складає процес передавання нагромаджених минулими поколіннями знань і куль
^