Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 919
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 00:00
27-12-2010, 00:00

Вербальне спілкування

Категорія: Психологія

План 1. Поняття та основні ознаки вербального спілкування. 2. Особливості сприймання і розуміння людини людиною під час вербального спілкування 3. Використана література 1. Поняття та основні ознаки вербального спілкування Якщо ми звернемось до питання про походження спілку­вання, то його соціальна природа і соціальні функції, зв'язок з іншими видами діяльності та з еволюцією людини виступа­ють особливо ясно. Розвиток спілкування був невід'ємний від розвитку первісної людини та йшов поряд з її трудовою ді­яльністю. Ускладнення «стосунків з природою», розвиток форм праці, її спеціалізація вели до розвитку суспільних від­носин, до ускладнення форм взаємодії у процесі праці, а це вимагало все більшого вдосконалення спілкування, що забез­печує таку взаємодію. Разом з тим, чим складнішою та доско­налішою ставали колективна праця і взаємодія людей у тру­довій діяльності, тим більші вимоги ставилися до кожного учасника діяльності, і, відповідно, ускладнювалось його пси­хічне життя, розвивалася його свідомість
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1125
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-12-2010, 07:02
25-12-2010, 07:02

Що можна собі навіяти

Категорія: Психологія

Зараз існує чимало методів самонавіяння. Тут буде покладена техніка використання найбільш простого і швидко загоюваного методу —психом'язового тренування (ПМТ). Ґрунтується воно на відношеннях, що існують між головним мозком, Органом психіки й кістяковими м'язами, тобто тими, що на зразок футлярів покривають кістки нашого кістяка і забезпечують виконання нами всіх рухів. Справа в тім, що головний мозок, що знаходиться в дрімот­ному стані, проявляє підвищену сприйнятливість до інформації, яка вводиться до нього. Зокрема, до слів і пов'язаних з ними уявних образів. Отже, для того, щоб слова і їх уявні образи зна­йшли свою граничну силу, вони повинні впливати на мозок, що знаходиться в дрімотному стані. Під дрімотністю мається на увазі такий стан, при якому го­ловний мозок уже не активний, як удень, але ще і не спить, як уночі. Іншими словами, це перехідний стан між активністю і сном під час засинання і між сном та активністю у години пробуджен­ня. У практиці самонавіяння необхідно, щоб дрімотний стан три­ва
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2041
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-12-2010, 16:43
24-12-2010, 16:43

Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту

Категорія: Психологія

План. Вступ . 3 1. Теоретичний огляд проблем упраління 5 1.1. Психологічний аналіз поняття управління. 5 1.2. Стиль керівництва як індивідуальна форма прояву управлінської діяльності 9 2. Емпіричне дослідження стилів діяльності управлінців. 42 2.1. Обгрунтування вибору методичного матеріалу. 42 2.1.1. Методика Блейка-Моутон як засіб визначення характерного стилю управління(ГРІД) 44 2.1.2 Методика Томаса-Кілмена як засіб визначення розв’язання конфлікту. 54 2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження. 62 Висновки . 65 Література . 67 Додатки 69 Вступ Об’єкт дослідження: управлінська діяльність менеджерів середньої та нижньої ланки управління. Предмет дослідження: взаємозалежність стилю управління та поведінки при розв’язанні конфлікту. Мета: дослідити взаємовплив та взаємозалежність стилю керівництва та типу поведінки при розв’язанні конфлікту. Завданнями дослідження були: - виявлення характерного стилю управлінської діяльності менеджерів середньої та нижньої ланки; - виявлення переваж
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 659
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-12-2010, 10:11
24-12-2010, 10:11

Емоції. Природа емоцій

Категорія: Психологія

Різноманітні реакції організму на ситуацію пов'язані з виникненням емоцій існує інс­тинктивна координація між актом сприймання і реакціями організму. Сприймання як активний процес передбачає, що об'єкт або ситуація сприймаються не лише так, як вони існують, а й у своєму емоційному значенні: ми сприймаємо появу вівчарки не лише як собаки, а й як хижака, що нам загрожує. Будь-який акт передбачає наявність стимулу й відповіді. Поява стимулу супроводжується активацією, його вибір зумовлюється потягом, а форма відповіді, спосіб по­ведінки відображають координацію між стимулом і відпо­віддю. Емоція виникає щоразу, коли задоволення потреби не відбувається, коли дія не досягає цілі. Фізіологу І. П. Павлову належить учення про динамічний стереотип — сталу систему реакцій-відповіде й тварини і людини, яка відповідає певній комбінації зовнішніх сигна­лів. При порушенні стереотипу з'являються ознаки емоцій. Зокрема, емоція виникає тоді, коли виконання дії пов'язане з перешкодою. Якщо людина може втекти, вона не відчув
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 744
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-12-2010, 05:38
24-12-2010, 05:38

В. Шевчук: "ідеалістична блокада" розвитку психології з позицій прихильника діалектичного матеріалізму

Категорія: Психологія

Відомий польський психолог Влодзимеж Шевчук, професор Ягеллонського університету, досліджував широкий спектр психологічних проблем загальної та генетичної психології. Він є автором "Психології" (1963 — 1966), "Психології дорослої людини" та ін. Шевчуку належать також теоретико-методологічні та емпіричні праці: "Велика суперечка навколо психології. Психологія на переломі XIX і XX століть" (1972) і "Вступ до антипсихоаналізу" (1973). У своїх історико-психологічних розвідках Шевчук виходить із стану кризової ситуації в психології. Не обминаючи цей шаблон думання, він висуває твердження не тільки про кризу теоретичну, а й суспільно-ідеологічну. Аналізуючи відомі дослідження з історії психології, Шевчук вказує на їхній спільний недолік. Вони були написані з позицій історії психології як науки самої для себе, в межах чисто психологічних проблем (хронологічних або теоретичних). Шевчук особливо наголошує на тому, що будь-яка наука не розвивається сама по собі, незалежно від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 904
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-12-2010, 03:54
24-12-2010, 03:54

Гуманістичний напрям в історії психології. Історія і сучасність

Категорія: Психологія

Гуманістична психологія виникла як реакція на природничо-наукову психологію та психоаналіз. Вона не заперечує фактів, доведених цими напрямками, однак вважає незадовільним втілених у них образ людини.Вільгельм Дільтай у своїй критиці природничо-наукової психології дав поштовх до розвитку нової спихологічної течії в західній Європі, яку позначали по-різному: гуманітарною, феномено­логічною та екзистенційною В першій половині XX століття у США домінував природничо-науковий підхід у психології та психіатрії, і лише частково — психоаналітичний. Розвиток політичних подій в Європі, що довів до Другої світової війни, не сприяв взаєморозумінню між науковцями по різні боки Атлантичного океану. І хоча деякі американські психологи, як ось Ґордон Оллпорт (1897 — 1967), мали певну інформацію про вищевказані напрями європейської психології, в основному аме­риканська гуманістична психологія зародилась на власному ґрунті. Між двома світовими війнами число писихологів-практиків у США весь час зростало. Багато з н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2305
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 00:28
22-12-2010, 00:28

Функція мотивації

Категорія: Психологія

ПЛАН Вступ 1. Сутність мотивації трудової діяльності 2. Теорії мотивації 3. Шляхи теорії і практики мотивації в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Основна діяльність людини – це праця, що займає, як мінімум, третину дорослого самостійного життя. Ряд етапів трудового життя людини охоплює більш ранні і пізні періоди його життя (вибір професії, трудове і професійне навчання, передача трудового досвіду в родині, використання професійної допомоги інших людей і т.д.). Стає очевидним, що праця, а отже, і всі питання з нею пов'язані мають велике значення для будь-якої людини і завжди знаходяться в полі уваги. Результати, досягнуті людьми в процесі роботи, залежать не тільки від знань, навичок і здібностей цих людей. Ефективна діяльність можлива лише при наявності в працівників відповідної мотивації, тобто бажання працювати. Позитивна мотивація активує здібності людини, звільняє його потенціал, негативна мотивація гальмує прояв здібностей, перешкоджає досягненню цілей діяльності. В
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 935
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-12-2010, 02:27
21-12-2010, 02:27

Порушення пам’яті та її наслідки

Категорія: Психологія

ПЛАН Вступ 1. Види пам’яті 2. Причини, які впливають на погіршення пам’яті 3. Природа та роль забування 4. Як покращувати свою пам’ять Висновок Список використаної літератури Вступ Пам’ять — це генетична властивість, пов’язана з особистими якостями людини і виражена індивідуально. Згадайте, серед ваших знайомих напевне знайдуться такі, кому з легкістю вдається запам’ятати номери телефонів, дати, числа, тоді як в інших чудово розвинена зорова чи слухова пам’ять, а треті найкраще засвоюють інформацію, отриману з допомогою другої сигнальної системи, тобто через слово. Саме тому важко говорити про елементарний, єдиний для всіх тест перевірки стану пам’яті, який міг би претендувати на безумовну точність результату. Хоча для любителів тестів можна запропонувати таке: взяти список з десяти не пов’язаних між собою за змістом слів. Якщо після першого знайомства з ним вдалося запам’ятати 9-10 слів, можна говорити про дуже хорошу пам’ять, 7-8 слів вважається нормою, 4-6 — варто замислитися, менше чотирьох — па
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1465
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-12-2010, 00:51
21-12-2010, 00:51

Гостра інтоксикація психоактивними речовинами

Категорія: Психологія

Уживання психоактнвного речовини незалежно від способу його введення приводить до розвитку стану гострої інтоксикації. Це стан (синдром), що виникає після прийому психоактивного речовини й характеризующееся психічними й тілесними порушеннями (симптомами), що міняються в часі, різними на початку, апогеї й на спаді інтоксикації (И.Н. Пятницкая, 1994). Серед психічних розладів при станах інтоксикації виділяють розладу свідомості, когнітивних функцій, сприйняття, емоцій, поводження. Прийом будь-якого психоактивного речовини приводить до порушення свідомості різного типу й глибини: від звуження до різного ступеня потьмарення. Можливий колективний гіпнотизм (при гашишизме), індивідуальна гіпнотична свідомість, аутопсихическая дезориентировка. Порушення мислення визначаються видом психоактивного речовини і його дозою. Найбільш характерна кататимность мислення, зниження здатності управляти активною увагою, порушення концентрації уваги, об'єктивне зниження якості мислення, можливі маячні ідеї. Розладу сприйня
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1415
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-12-2010, 21:28
20-12-2010, 21:28

Емоційно-вольові процеси і психічні стани в діяльності людини, роль саморегуляції

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ I. Емоційно-вольові процеси.Емоції і почуття. 1.1. Поняття про емоції і почуття 1.2. Форми переживання емоцій і почуттів 1.3. Вищі почуття 2.Воля 2.1. Поняття про волю 2.2. Основні якості волі 2.3. Безвілля, його причини і переборення II. Психічний стан III. Саморегуляція людини Висновок Список використаних джерел Вступ Людське життя проявляється двома формами активності: поведінкою і діяльністю. Діяльність людини, ії поведінка завжди викликають позитивне або негативне ставлення до неї. Під поведінкою розуміють зовнішні прояви системи рухових реакцій організму людини на дії об'єктивного світу, а діяльність - це взаємодія з об'єктивним світом, у процесі якої людина активно та свідомо намагається досягти поставленої мети. Саморегуляція поведінки і діяльності є однією з важливих функцій психіки людини. Діяльність складається з ряду дій відносно завершених елементів діяльності, спрямованих на досягнення проміжної усвідомлюваної мети.Корисно засвоїти деякі принципи ставлення до життя, які
^