Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2117
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-12-2010, 12:32
20-12-2010, 12:32

Особливості становлення характеру у юнацькому віці

Категорія: Психологія

ПЛАН ВСТУП .3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ХАРАКТЕРУ 1.1. ПОНЯТТЯ ПРО ХАРАКТЕР .5 1.2. СТРУКТУРА ХАРАКТЕРУ .6 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 2.1. ОСНОВНІ РИСИ ТИПОВОГО ХАРАКТЕРУ 10 2.2. ПОНЯТТЯ ЮНОСТІ І ЇЇ ВІКОВІ ГРУПИ .12 2.3. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА 15 2.4. ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ .21 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 ВСТУП Актуальність дослідження становлення характеру у юнацькому віці зумовлена тим, що людський характер – залишався і залишається однією з найцікавіших і найвідкритіших питань дослідження в області психології, педагогіки. Саме дослідження характерів, особливостей поведінки особистості – є одним з важливих питань, яке вивчає психологія. Особливо важливим є формування характеру в юнацькому віці, який визначає багато психологічних установок на майбутнє. Що ж слід розуміти під характером? В першу чергу це якість особистості, що узагальнює найбільш виражені, тісно взаємозалежні і тому що чітко виявляються в різн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1923
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-12-2010, 11:37
20-12-2010, 11:37

Розвиток творчих здібностей школярів як передумова їхнього успішного навчання у ВУЗі

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ 1. Психолого-педагогічний аналіз сучасного стану досліджень з проблеми розвитку творчих здібностей учнів 1.1. Поняття творчості 1.2. Мотиви творчості 1.3. Процес творчості 2. Методи і прийоми роботи з учнями для розвитку творчих здібностей, які сприяють подальшому успішному навчанню учнів у ВУЗі 2.1. Самостійна робота учнів 2.2. Розв'язок творчих задач 2.3. Лабораторні роботи 2.4. Науково-дослідницька діяльність учнів Висновки Список використаних джерел Вступ В період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань і їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Розв'язок цієї задачі органічно пов'язаний з активізацією навчання, з розробкою систем методів і прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності учнів, засвоєння ними навчального матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей учнів і вміння працювати з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1196
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-12-2010, 00:43
20-12-2010, 00:43

Особливості застосування ігрового методу та засобів мистецтва у психокорекційній роботі

Категорія: Психологія

ПЛАН 1. Використання методів ігрової психотерапії у психокорекційній роботі. Основні психологічні механізми корекційного впливу гри. 2. Терапія мистецтвом. 3. Казкотерапія. Ігрова психотерапія – метод психотерапевтичного впливу на дітей і дорослих з використанням гри. Сьогодні гра, без перебільшення є найпопулярнішим видом психологічної роботи як з дітьми, так і з дорослими. Чому більшість людей у будь-якому віці так люблять грати? Перш за все, тому що гра – це цілісний стан душі. Гра захоплює людину повністю. Це єдність думок, почуттів і руху. Це гармонія життя в образі, ролі, ситуації, світі. Крім того, гра – це унікальний фантастичний простір, що має величезний творчий потенціал. Можна творити себе, свої відносини з іншими, своє майбутнє і майбутнє світу в абсолютно безпечній атмосфері і ситуації. Характерна особливість гри – її двоплановість, тобто: · Гравець виконує реальну діяльність, пов’язану з рішенням конкретних задач, · Ряд аспектів цієї діяльності носять умовний характер, що дозволяє відволікт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1636
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 23:05
19-12-2010, 23:05

Особливості застосування сімейної психотерапії

Категорія: Психологія

ПЛАН 1. Сімейна психотерапія 2. Розвиток сімейної психотерапії 3. Напрямки в сімейній психотерапії 4. Подружня психотерапія 5. Сімейне консультування 6. Психотерапевтична корекція відносин у родинах Список використаної літератури 1. Сімейна психотерапія Сімейною психотерапією називається особливий вид психотерапії, спрямований на корекцію міжособистісних відносин і який має за мету усунення емоційних розладів у родині, найбільш виражених у хворого члена родини. У ході сімейної терапії, тривалість якої може коливатися від декількох тижнів до навіть декількох років, виділяють ряд етапів. Її тривалість обумовлюється вагою психічних розладів у “носія симптому”, виразністю міжособистісних конфліктів у родині, мотивацією членів родини до досягнення терапевтичних змін. Спочатку сімейна терапія проводиться з частотою 1-2 сеансу в тиждень, а потім зустрічі відбуваються 1 раз у 2 тижні, а далі – 1 раз у 3 тижні. Часто в сімейній терапії виділяють 4 етапи (Ейдеміллер, Юстицкіс): 1) сімейний діагноз, діа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 621
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 20:39
19-12-2010, 20:39

Посереднику системі розв'язання конфлікту

Категорія: Психологія

Посередник у системі розв'язання конфлікту Талант, смак, розум, здоровий глузд — ось риси, якими повинен володіти посередник, тому вважається, що посередник мусить мати високий соціальний статус, авторитет і досвід вдалого ведення посередництва. Його обличчя може випромінювати доброту й духовність. Позитивне враження справляють посередники-особистості, яким властиві емоційна стійкість, соціальна відповідальність за свої дії, компетентність, комунікативні навички, висока культура спілкування, чесність, небайдужість до справедливого розв'язання проблеми. У народі часто кажуть, що хвала тому, хто має сильний характер і гнучкий та ясний розум. Саме це і дає йому право бути "третейським суддею". Пропозиції щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника 1. Сторони, які конфліктують, мають розглядати посередника як особистість, що уособлює собою справедливий вибір. 2. Посередник повинен бути нейтральною особою, не втягнутою в конфлікт. 3. Конфліктним сторонам доцільно погодитись із
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1132
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 19:49
19-12-2010, 19:49

Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві

Категорія: Психологія

З актуалізацією потреби в оновленні всіх сторін життєдіяльності українського соціуму на етапі трансформації його соціально-економічної системи особливої значущості набуває вивчення освітньо-виховної складової у формуванні духовності людини. Подальший суспільний прогрес нерозривно пов’язаний з рівнем духовності кожної особистості. Зі зміною історичних, соціально-економічних та життєвих передумов змінюється духовна сутність людини. Особливо це важливо тоді, коли трансформація соціуму відбувається в певним чином деформованому вигляді (на зміну псевдосоціалістичному суспільству, яке склалося в останні роки існування СРСР, прийшло псевдоринкове, в якому вже неактуальні цінності соціалістичного суспільства і ще не зовсім актуалізовані цінності іманентні «духу капіталізму»). Останнім часом вітчизняні науковці приділяють дедалі більше уваги дослідженню ціннісних орієнтацій та духовної культури студентської молоді [1]. Зокрема, культурні орієнтації студентів аналізувались у працях Т. Г. Аболіної, Н. Г. Джинчарадз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1004
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 10:51
19-12-2010, 10:51

Вплив самоточних захворювань на психіку людини

Категорія: Психологія

План Вступ І. Вплив самоточних захворювань на психіку людини. ІІ. Діпазон варіантів усвідомлення хвороби. ІІІ. Реакція особливості на соматичне захворювання. ІV. Вплив серцево-судинних захворювань на психіку людини. Висновки. Вступ. Пердметом дослідження моєї курсової роботи є вплив соматичних захворювань, а саме серцево-судинних, на психіку людини. Мета - дослідити різноманітни психічних порушеннь при даному соматичному захворюванні. Задачі : 1. Довести, що немає соматичних хвороб без витікаючих з них психічних відхилень. 2. Визначити вплив характерних особливостей на протікання хвороби. 3. Прослідити залежність розвитку серцево-судинних захворювань від негативних емоцій. В наш час все більша "щільність" стресових ситуацій, астенізація населення в зв’язку з майже щорічними грипозними єпідеміологічними захворюваннями, екзогенними патологічними впливами, все значніше зловживання ліками сприяє збільшенню депресивних станів у всіх цивілізованих краєнах. Саме "злоякісні" емоці
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1309
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 21:56
18-12-2010, 21:56

Соціально-психологічні аспекти утримання засуджених на довічне позбавлення волі

Категорія: Психологія

Організація соціально-психологічного супроводження виконання кримінальних покарань у вигляді довічного позбавлення волі є якісно новим напрямом у діяльності кримінально-виконавчої системи України. Цей вид покарання було введено Законом України від 22 лютого 2000 року на виконання Україною зобов’язань щодо дотримання Протоколу № 6 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини, що стосуються скасування смертної кари. Остаточно нормативне закріплення цього виду покарання було узаконене Кримінальним кодексом України, прийнятим Верховною Радою України 5 квітня 2001 року. Практично відразу після скасування смертної кари Державний департамент України з питань виконання покарань, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, був поставлений перед необхідністю організації утримання нової, специфічної категорії засуджених. Згаданим вище Законом від 22 лютого 2000 року було визначено, що засуджені до довічного по
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 663
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 15:30
18-12-2010, 15:30

Судово-психіатричні висновки при окремих нозологічних формах психічних захворювань

Категорія: Психологія

Шизофренія. При безупинно поточної прогредіентною шизофренії, що характеризується стійкими маревними синдромами, що наростають глибокими особистісними змінами, нерідко виникає питання про дієздатність таких хворих і необхідності встановлення опіки. У подібних хворих переважають несприятливі психопатологически складні синдроми зі стійкими систематизованими маячними ідеями переслідування, отруєння, ревнощів, а також гал-люцинаторно-бредовая симптоматика. Зміст маячних ідей визначає хворобливу мотивацію їхнього поводження. При цьому в процесі несприятливого плину захворювання формується глибокий дефект особистості. У таких хворих поряд з порушеннями емоційно-вольової сфери й мислення відсутня критика до свого хворобливого стану й усвідомлення своєї измененности. Такі хворі в періоди, коли вони перебувають поза стінами стаціонару, не можуть розуміти значення своїх дій або керувати ними й мають потребу у встановленні опіки. Однак в останні роки відзначається значна видозміна клінічної картини психічних зах
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 592
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 03:26
17-12-2010, 03:26

Психічні порушення при судинних захворюваннях

Категорія: Психологія

Вплив соматичних захворювань на психіку людини. Можливість соматичних психосоматичних взаємовпливів встановлена давно. Відомо , що життєрадісні люди, оптимісти, гумаристично оцінюючи життєві ситуяції менш хворіють і довше живуть. Відомо, що рани у воєнів загоюються швидше, якщо іх надихають великі ідеї, які супроводжуються підняттям настрою. Психосоматичні взаємовпливи, як психосаматичні хвороби, являють собою об'єктивну реальність. Серед складових хвороби синдромальних картин постійно співіснують ознаки соматичного неблагополуччя і симптоми зміни психіки. Люба хвороба, навіть якщо вона не супроводжується руйнівними змінами мозкової діяльності, обов'язково змінює психіку хворого внаслідок появи нових, відсутніх до хвороби форм реагування хворого на хворобу. В цих випадках мова піде про вплив страхів, неспокою, хвилювання хворого за наслідок хвороби (своєрідних аутопсихогеній) на його особистість. Таке хвилювання має , як правило, складний характер і включає хвилювання суто індивідуальні (ч
^