Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 891
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 21:51
5-01-2011, 21:51

Класифікація електромагнітних явищ

Категорія: Радіоелектроніка

Існують загальні підходи для спрощення: 1. Рівняння стаціонарного електромагнітного поля. Інколи можна розглядати постійні струми. При цьому в рівнянні (*) зникають похідні: Приклад використання: розрахунок наводок. 2. Розглянемо систему рівнянь у вакуумі, де . Рівняння магнітостатики: , рівняння електростатики: . Рівняння магнітостатики має місце і там, де .Рівняння Максвела нехвильове. Хвильовим воно стає в однорідному ізотропному середовищі. Звідси тобто звідки одержуємо рівняння Лапласа:(з урахуванням заряду), Пуасона: (без). 3. Квазістатичне наближення: , - розмір об’єкту. Тоді рівняння Максвела спрощуються. Розглянемо метал: там просторові переходи дуже швидко зростають (швидке затухання) тобто частинними похідними можна знехтувати. 4. Для монохроматичного лінійного поля можна використати метод комплексних амплітуд: позбавляємося частинних похідних тобто спрощуємо рівняння Максвела. Рівняння ЕМП в комплексній формі будемо розглядати лише для лінійних рівнянь, хоча існує метод і для нелінійних. Роз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1833
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 15:56
16-12-2010, 15:56

Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Категорія: Радіоелектроніка

ЗМІСТ Вступ 4 1.Основні теоретичні відомості 5 2.Робота приладу 12 3.Постановка задачі 18 4.Вибір схеми 19 5.Конструкція макету 20 6.Завдання для підготовки до роботи 22 7.Порядок виконання роботи 23 Висновки 24 Список використаних джерел 25 ВСТУП В даний час у зв'язку з бурхливим розвитком науки і техніки широке застосування одержали схемотехнології, які активно застосовуються в інтегральних схемах. У даній роботі розглянута різні мікросхеми на емітерно-зв’язаній логіці, але досліджується саме мікросхема К137ЛЕ3 на логічних елементах. 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Математичною основою цифрової електроніки й обчислювальної техніки є алгебра чи логіки булева алгебра (по імені англійського математика Джона Буля). У булевой алгебрі незалежні змінні чи аргументи (X) приймають тільки два значення: 0 чи 1. Залежні змінні чи функції (Y) також можуть приймати тільки одне з двох значень: 0 чи 1. Функція алгебри логіки (ФАЛ) представляється у вигляді: Y = F (X1; X2; X3 . XN ). Дана форма завдання
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1576
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 22:05
12-12-2010, 22:05

Розробка підсилювача

Категорія: Радіоелектроніка

Принцип дії підсилювача базується на перетворенні енергії джерела живлення в енергію сигналу. Основну функцію перетворювача енергії в підсилювачі виконує активний підсилювальний елемент, здатний з невеликою вхідною енергією керувати значно більшою енергією джерела живлення. Мінімальну частину підсилювача, що зберігає основну функцію - здатність підсилювати сигнали, - називають каскадом підсилення. Каскад підсилення складається з підсилювального елементу (деколи декількох елементів) і ланцюгів, що забезпечують заданий режим елементу і згідність з джерелом сигналу і навантаження. По типу підсилювальних елементів підсилювачі діляться на транзисторні, лампові, параметричні, магнітні, квантові та інші. Найбільш універсальними і широко використовуваними є транзисторні підсилювачі. По потужності підсилювальних сигналів розрізняють каскади підсилювання слабких і сильних коливань. В підсилювачах слабких сигналів амплітуда коливань займає малу ділянку вольт-амперної характеристики підсилювального елементу. Тому так
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2841
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 09:03
12-12-2010, 09:03

Телевізійні антени: види, установка, підсилювачі, розгалужувачі

Категорія: Радіоелектроніка

Як вибрати антену для тих чи інших умов прийому, правильно її установити, як правильно вибрати і підключити що погодять, підсумовуючі і развітляючі пристрої й антенні підсилювачі. ВВЕДЕННЯ Високоякісний прийом телепрограм можливий тільки за умови вибору найбільш придатного для даного району типу антени і правильної її установки. В даний час у багатьох населених пунктах з'явилася можливість прийому декількох телевізійних програм (іноді до десяти), переданих у метровому і дециметровому діапазонах хвиль. Однак багато власників прекрасних телевізорів не можуть домогтися чіткого зображення на екрані тільки тому, що через незнання використовують не той тип чи антени неправильно її установили. Крім того, індивідуальна антенно-фідерна система для прийому телесигналу може містити пристрої, що погодять, антенні підсилювачі, сумматори і разветвители сигналу, неправильне застосування яких також приводить до погіршення прийому. На якість прийому телепрограм впливають відстань до передавача, рельєф місцевості, ная
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1132
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2010, 13:35
11-12-2010, 13:35

Термістори

Категорія: Радіоелектроніка

Слово «термістор» зрозуміле саме по собі: ТЕРМІчний резиСТОР – пристрій, опір якого змінюється з температурою. Термістори є в значній мірі нелінійними приладами і найчастіше мають параметри з великим розмахом. Саме тому багато хто, навіть досвідчені інженери і розроблювачі схем випробують незручності при роботі з цими приладами. Однак, познайомивши ближче з цими пристроями, можна бачити, що термістори насправді є цілком простими пристроями. Власне кажучи термістори являють собою напівпровідникову кераміку. Вони виготовляються на основі порошків окислів металів (звичайно окислів нікелю і марганцю), іноді з добавкою невеликої кількості інших окислів. Порошкоподібні окисли змішуються з водою і різними зв'язувальними речовинами для одержання рідкого тіста, якому надається необхідна форма і яке обпікається при температурах понад 1000 оС. Приварюється провідне металеве покриття (звичайно срібне), і приєднуються виводи. Закінчений термістор звичайно покривається епоксидною смолою чи склом полягає в який-не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1972
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-12-2010, 09:56
3-12-2010, 09:56

Метод поступового нарощення складності у розв’язку задач на знаходження моментів інерції

Категорія: Радіоелектроніка

Зміст Вступ. 3 Основна частина. 5 І Знаходження моментів інерції тіл, маса яких розподілена по лінії 5 Приклад 1.1. Момент інерції стержня. 5 Приклад 1.2. Момент інерції тонкого кільця. 5 ІІ Знаходження моментів інерції тіл, маса яких розподілена по площині 6 Приклад 2.1. Моменти інерції квадратної пластинки. 6 Приклад 2.2. Моменти інерції круглої пластинки. 7 ІІІ Знаходження моментів інерції тіл, маса яких розподілена по об’єму. 7 Приклад 3.1. Момент інерції кулі маси. 7 Приклад 3.2. Моменти інерції циліндра. 8 Висновки. 9 Використана література: 10 Вступ В багатьох задачах динаміки не можна розглядати тіло як матеріальну точку за причини наявності обертального руху цього тіла. Розгляданням таких задач займається динаміка твердого тіла. Як відомо, рух твердого тіла описується парою динамічних рівнянь поступального та обертального руху: ІІ законом Ньютона та основним рівнянням динаміки обертального руху: (1) [1])(2) Важливою характеристикою тіла при його поступальному русі є маса цьог
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2279
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-11-2010, 14:14
26-11-2010, 14:14

Тесла Нікола. Вклад в електротехніку

Категорія: Радіоелектроніка

Винахідників, що можуть бути порівняними з ним за масштабами вирішених чи навіть тільки поставлених перед собою задач, історія нараховує одиниці. Створивши систему багатофазних струмів, він поклав початок сьогоднішній електроенергетиці: крокуючі по континентах опори високовольтних передач — незліченні пам'ятники Теслі. Він дав нам електропривод — основу сучасної індустрії, перших роботів, розробив принципові елементи радіотехніки, телекерування радара, винайшов неонові й інші газосвітлові пристрої, вивів з лабораторії в практику високочастотні струми, намагався з їхньою допомогою змусити світитися саму атмосферу, саме нічне небо . Він був великим інженером, але прагнув стати ще і «надлюдиною» — запрограмовано творити наукові й технічні чудеса. Діяльність свою він будував винятково на раціональних принципах, у розквіті він назавжди видалився в замкнутий світ, куди з того часу нікого не допускав. Функціонував надзвичайно ефективно, як найвищою мірою досконала машина, відмовивши від друзів, від любові,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 563
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-11-2010, 06:39
26-11-2010, 06:39

Підсилювачі на НВЧ - транзисторах

Категорія: Радіоелектроніка

Підсилювачі НВЧ відрізняються від звичайних тим, що треба узгодити вхід-вихід та каскади. Наприклад розглянемо еквівалентну схему транзистора АП-326А: Для узгодження з лінією 50 Ом підключають і трансформатор (лампу). підбирається так, щоб узгодити з опорам 50 Ом. Аналогічно створюється резонанс та узгодження по опору на виході: Принципова схема підсилювача:
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1097
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-11-2010, 22:07
18-11-2010, 22:07

Мікросхеми пам'яті, ОЗП і ПЗП

Категорія: Радіоелектроніка

План. 1. Мікросхеми пам'яті 2. ОЗП і ПЗП. Мікросхеми пам'яті Перевага пам'яті, зображеної на рис. 13, полягає в тому, що подібна структура застосовна при розробці пам'яті великого обсягу. Ми намалювали схему 4x3 (для 4 слів по 3 біти кожне). Щоб розширити її до розмірів 4x8, потрібно додати ще 5 стовпчиків тригерів по 4 тригери в кожної, а також 5 вхідні і 5 вихідних ліній. Щоб перейти від розміру 4x3 до розміру 8x3, ми повинні додати ще чотири ряди тригерів але три тригери в кожному, а також адресну лінію А2. При такій структурі число слів у пам'яті повинне бути ступенем двійки для максимальної ефективності, а число битов у слові може бути кожним. Оскільки технологія виготовлення інтегральних схем добре підходить для виробництва мікросхем із внутрішньою структурою повторюваної плоскої поверхні, мікросхеми пам'яті є ідеальним застосуванням для цього. З розвитком технології число битов, яких можна вмістити в одній мікросхемі, постійно збільшується. З появою більших мікросхем маленькі мікросхеми
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 520
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-10-2010, 00:30
20-10-2010, 00:30

Техніка і електроніка НВЧ

Категорія: Радіоелектроніка

Існують локаційні пристрої, які повинні працювати на l~мм, n~100ГГц. Оскільки l ~1м мають малу роздільну здатність, а оптичний діапазон швидко поглинаються постає необхідність вивчення НВЧ діапазону. Перші НВЧ прилади виникли під час 2-ї світової війни при створенні РЛС. Застосування НВЧ електроніки: 1. Малопотужна електроніка: НВЧ телебачення – супутникове, мобільні телефони, комп’ютери. 2. Потужна електроніка: НВЧ - піч, РЛ – електроніка. Фізичні причини виділення діапазону НВЧ D – розмір об’єкта. При - закон Кірхгофа, Ома, - використовуються закони променевої оптики, - НВЧ діапазон, диференційна інтерференція. Отже в НВЧ не можемо користуватись законами Кірхгофа і геометричної оптики. Закони Кірхгофа мають місце до якихось частот та швидкості розповсюдження інформації – швидкості світла. Розглянемо малюнок. Даний ланцюг можна розрахувати за допомогою закону Ома, поки генератор – постійного струму. Розглянемо змінну напругу: електрон почне рух тоді, коли сигнал про потенціал дійде до ньог
Назад Вперед
^