Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2032
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 12:41
20-01-2011, 12:41

Основні релігійні конфесії в сучасній Україні

Категорія: Релігія

Історія і практика християнства та інших релігій­них течій в Україні за останні роки стали предметом гострої полеміки як серед світських аналітиків, так і богословів, священнослужителів та парафіян. Розбудова незалежної Української держави вияви­ла тяжку історичну спадщину, що дісталася Україні в царині церковного життя та державно-церковних сто­сунків. Уся наша історія переповнена спробами ви­користання церкви як фактора геополітичних змін, етатистськими виявами держави щодо церкви, нама­ганням відродити церкву, яка б стверджувала націо­нальну самобутність народу та його природне право на свободу, а також спробами її нищення, нівелю­вання та уніфікування. Сьогодні різні політизовані організації або їх чле­ни, порушуючи Конституцію, внутрішні закони ре­лігійних общин і церкви, втручаються в суто релігійну сферу, проголошуючи об'єктами своїх інтересів специ­фіку богослужіння церковних общин, їхню конфесійну належність, що викликає численні протести віруючих. Така практика полегшується тим, що широким к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1802
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 21:20
19-01-2011, 21:20

Ранні національні релігії

Категорія: Релігія

Ранні національні релігії — це такі релігійш вірування, що охоплювали своїм впливом верхні й середні шари населення у межах однієї національної держави. До ранніх національних релігій відносять усі релігії, які в літе­ратурі позначають за допомогою префіксів "старо-", "давньо-": староєгипетську, староіндійську, старо­грецьку, староперсидську, староримську та інші. Історичним підґрунтям виникнення та існуван­ня ранніх національних релігій був рабовласниць­кий лад. Ці релігії існували в умовах, коли була можливість тримати найбільш пригнічені шари су­спільства (рабів) у покорі завдяки лише грубому насильству. Зазначимо такі основні риси ранніх національних релігій. 1. Відсторонення від офіційного культу низів суспільства. У всіх цих релігіях до культових від­правлень не допускалися раби, а в окремих випад­ках — і частина сільської бідноти. Таке відсторонення низів від офіційного культу в староіндійській релігії, наприклад, наочно ілюструвалося термінами "різно-народжені" і &quo
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1678
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 10:42
11-01-2011, 10:42

Kиєво-Могилянська Академія - перша вища школа України

Категорія: Релігія

Протягом всієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури ніж Києво-Могилянська академія.Впродовж віків вона була виразником і носієм специфічних рис духовності українського народу , могутнім чинником формування його самоствідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу.Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона для французів, Карловий університет для чехів, Ягеллонський- для поляків. Ще до виникнення Києво-Могилянськой колегії, згодом Академії, на землях, населених українцями, вже існували школи вищого типу, засновані переважно домініканами та ієзуїтами.З книги Антуана Жобера "Лютер і Могила" (Париж, 1874) дізнаємось, що в кінці 16 на початку 17 ст в Україні існувало близько десяти таких колегій. А генуезці заснували свою колегію в Києві ще століттям раніше.Всі ці заклади не могли не підносити і не поши
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1988
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-01-2011, 15:52
10-01-2011, 15:52

Іслам – шиїти і суніти

Категорія: Релігія

ПЛАН ВСТУП 1. РОЗДІЛЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ, ЙОГО ПРИЧИНИ 2. ХАРАДЖИТИ – ПЕРША СЕКТА ІСЛАМУ 3. ВИНИКНЕННЯ СУНІЗМУ І ШИЇЗМУ 4. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИСТОЯННЯ СУНІЗМУ І ШИЇЗМУ 5. РОЗКОЛИ В ШИЇТСЬКОМУ РУСІ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Вступ Людське життя складається з постійного протистояння, неспівпадіння думок, розбіжностей у світосприйняттях. Не обійшло це і релігії. Мусульманський релігійний світ також протягом всього часу свого існування відрізнявся тим, що у ньому постійно відбувалися поділи, виникнення нових напрямків і сект. Головною причиною такого поділу можна вважати тісний зв’язок в минулому державної влади і релігійного життя, мирські амбіції переносилися у сферу духовного життя, підкріплювалися різноманітним трактуванням священних писань та возвеличуванням “своїх” пророків. Виникнення сунізму і шиїзму – найбільших течій в ісламському світі – яскраве підтвердження таким процесам. У даній роботі ставлю перед собою мету дослідити загальні причини розколу релігійного
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2073
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 05:45
7-01-2011, 05:45

Релігія і культура Українців

Категорія: Релігія

Дати характеристику української передхристиянської релігії надзвичайно важко. Відомостей про дохристиянську релігію дійшло до нас дуже мало, і то в джерелах дуже сумнівних. Почати з того, що автори всіх старих літературних пам’яток були християни і з ненавистю ставилися до віри старої часів передхристиянських. Крім того, часто буває важко установити, які фрагменти в пізніших списках старих творів є автентичні, а які є пізнішими вставками переписувачів, що також, як християни, вважали потрібним згущувати фарби щодо «нечестія і поганства» старих часів. Ці переписувачі могли давати вставки від себе до старих текстів, найменше журячись правдоподібністю своїх полемічних випадів проти поганства. Так само діяли і пізніші редактори, що перередагували старіші літописні списки. Взагалі старі літературні твори, з яких доводиться здобувати відомості про стару передхристиянську віру українців, — це пам’ятники, або літописні, або проповіді проти власне вже не «поганства», а двовір’я, себто призначені для християн, які
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2585
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 10:25
4-01-2011, 10:25

Сучасні наукові дані про виникнення релігії

Категорія: Релігія

План 1. Вступ 2. Історичні передумови виникнення 3. Біблія – священна книга християн 4. Хрест – священний знак християн 5. Утворення християнської церкви 6. Розкол у християнстві 7. Особливості календаря християнських свят 8. Християнське віровчення 9. Християнські таїнства 10. Християнські свята 11. Храмові свята Вступ Християнство є однією з найпоширеніших релігій сві­ту, яка має до 1,5 млрд. послідовників у Європі, Америці, Африці, на Близькому Сході та в інших регіонах. Це — друга за часом виникнення (після буддизму) світова релі­гія, яка охоплює три головні напрями — православ'я, ка­толицизм, протестантизм. Історичні передумови виникнення Зародилося християнство в середині І ст. н.е. у східних провінціях Римської імперії серед єврейського населення Палестини у процесі злиття іудаїстських сект, існуючи на перших порах як сектантське утворення в межах іудаїзму. Різні чинники прислужилися до його виникнення. Одним із найвпливовіших серед них був соціально-політичний, що виявився
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1086
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 22:49
3-01-2011, 22:49

Назви релігійних свят у посланнях Андрея Шептицького

Категорія: Релігія

Оригінальні релігійні твори відрізняються частотністю вживання власних назв, серед яких особливе місце належить теонімам, антропонімам, топонімам, назвам біблійних осіб та релігійних свят. Щодо останніх, то вони займають одне з провідних місць в ономастиконі листів – послань митрополита греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Варто зазначити, що Андрей Шептицький на позначення релігійних свят послуговується передусім офіційними назвами з церковного календаря, хоча спорадично використовує й народні назви. Пор.: Христове Воскресення [6, 368] – Великодні Cвята [6, 372], Великий День [6, 34], Великдень [6, 270]. Крім паралельного використання церковних і народних назв свят маємо одиничне вживання народних назв, які є усіченими варіантами церковних. Напр.: Спаса [6, 330] від Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа; Вознесення [6, 330] від Вознесення Господнє. Або тільки церковних назв: преставлення св. Йоана Богослова [6, 2], пророка Малахії [6,5]. Народні й релігійні назви формують синоніміч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1896
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 04:56
3-01-2011, 04:56

Києво-Печерська Лавра, історія та сьогодення

Категорія: Релігія

1. Історія Лаври. На високих схилах правого берега Дніпра величається увінчана золотими куполами Успенська Києво-Печерська Лавра – уділ Пресвятої Богородиці, колиска чернецтва на Русі й твердиня православної віри. Древнє Передання Церкви говорить, що святий Апостол Андрій Первозванний, під час подорожі з християнською проповіддю в землі скіфів, благословив схили Дніпра. Він звернувся до своїх учнів зі словами: «Чи бачите гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, і місто велике має бути тут, і церков багато Бог поставить». Так разом з першими храмами Київської Русі лаврська обитель стала справдженням пророчих слів Апостола. У 1051 р. в стольному граді Києві за князювання Ярослава Мудрого і митрополичого служіння святого Іларіона, Промислом Божим, почала своє існування Києво-Печерська Лавра. Божим велінням, що було дане духівникові преподобного Антонія ігумену Есфігменського монастиря Феоктисту на далекій Афонської Горі і благословенням самого преподобного Антонія була створена обитель, яка стала неви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 562
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 07:12
29-12-2010, 07:12

Баптизм

Категорія: Релігія

План 1. Виникнення баптизму. 2. Характер віровчення. 3. Баптизм в Україні. 1. Баптизм один з найбільш великих течій протестантизму. Англіканський проповідник Дж. Сміт у 1607 р. чи 1608 р. разом зі своїми соратниками прийняв в Амстердамі (Нідерланди) свідоме водохрещення (тобто водохрещення у віці) обливанням чола й у 1609 р. організував нову церкву. Яка причина спонукала Сміта до дій організування нової релігійної течії в християнстві? Зараз можна тільки здогадуватися. Хоча залишилося чимало письмових свідчень того далекого часу, однак навряд чи всі вони можуть претендувати на об’єктивність. Головну причину можна вбачати у переосмисленні Смітом і його послідовників того, що відбувалося на той час у християнській класичній церкві. Обряди набули такої пишності, що за формою нерідко почав втрачатися глибокий зміст обрядів. За бутафорією, яку пропонувала класична християнська церква, вже дехто не вбачав тісного зв’язка з Богом. Можливо, якраз ці погляди і спонукали Сміта до того, щоб спростити багата ф
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1357
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 03:58
29-12-2010, 03:58

Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

Категорія: Релігія

1. Релігії Стародавнього Єгипту Наприкінці IV тис. до н. е. невеликі племінні, державні утворення в долині річки Ніл — номи — об'єднуються під вла­дою єдиного царя — фараона. Так виникла Старо­давня єгипетська держава, яка нараховувала ЗО ди­настій фараонів і проіснувала до 332 р. до н. е., ко­ли була завойована А. Македонським (336—323 рр, до н. е.). Релігійні уявлення Стародавнього Єгипту склали­ся ще в ноліах, де в культах номових богів переважа­ли тотемізм і магія. Пережитки тотемізму залишилися і у загальноєгипетській релігії, яка склалася внаслідок державного об'єднання номів. До числа найбільш ав­торитетних тварин, що обожнювалися, відносилися бик Апіс, корова Ісіда, баран Хнум, крокодил Себек, кішка Баст, шакал Анубіс, соколи Гор, Ібіс, Тот. Піз­ніше єгипетські божества стали набувати антропо­морфних рис, але зооморфізм не був повністю від­кинутий і, наприклад, богиня Баст зображувалася у вигляді жінки з головою кішки, а бог Тот — у ви­гляді чоловіка з головою Ібіса. Піднесення того чи іншого пол
Назад Вперед
^