Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 707
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 10:49
18-01-2011, 10:49

Парковий волейбол

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Конгрес ФIВБ, що вiдбувся в листопадi 1998 року в Токiо, затвердив принципи для початку розвитку та популяризацiї паркового волейболу у всьому свiтi як нової дисциплiни волейболу. Парковий волейбол робить ставку на гравцiв, без обмежень у вiцi та статi, для яких участь є бiльш важливою, нiж перемога (хоча набiр очок все ж залишається основною метою). Вважаючи, що правила дуже простi, та до гравцiв ставиться менше технiчних вимог, парк-волей є чудовим введенням до гри у волейбол. Крiм того, оскiльки пiв-свiту грає у волейбол "без даху", ця нова дисциплiна має безмежнi можливостi для розвитку на усiх п'яти континентах. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИ Парковий волейбол грається двома командами по 4 гравцi в кожнiй, на майданчику, що роздiлений сiткою. Iснують рiзнi версiї для рiзних обставин для того, щоб адаптувати гру до iгрових умов та характеристик гравцiв. Як пропонує сама назва гри, парк-волейбол - це в основному гра на вiдкритому повiтрi, але вона також може проводитися в примiщеннi. Для молодших катег
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2089
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 05:18
18-01-2011, 05:18

Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

1. ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА Одна з ознак здоров'я людини – правильне дихання. Часто ми недооцінюємо його позитивну роль у життєдіяльності нашого організму, хоча правильне дихання є запорукою реалізації резервних потенціалів людини. Знання різновидів дихання за системою йоги, що не суперечить класичним поглядам на систему дихання, дозволить вам зрозуміти механізм оптимального дихання для організму людини. Знайомство з різними дихальними системами Сходу допоможе розширити розуміння цього питання. ТРИ РІЗНОВИДИ ДИХАННЯ ЙОГІВ Поруч із різними теоріями про самопізнання йоги розробили чимало практичних прийомів для оздоровлення організму. Особлива увага в системі йоги надається пранаямі – комплексу дихальних вправ,які дають змогу здійснити контроль над диханням. «Прана», згідно з розумінням йогів, – дихання, життєва сила, джерело енергії, абсолютна енергія, котра проявляється у всьому живому. «Яма» – це регуляція, основа, пауза. Пранаяма – це система дихальних вправ, що виконуються свідомо для накопичення ор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2169
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 20:56
17-01-2011, 20:56

Методика самоконтролю в процесі занять фізичними вправами

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

При регулярних заняттях фізичними вправами і спортом дуже важливо систематично стежити за своїм самопочуттям і загальним станом здоров'я. Найбільш зручна форма самоконтролю - це ведення спеціального щоденника. Показники самоконтролю умовно можна розділити на двох груп - суб'єктивні й об'єктивні. До суб'єктивних показників можна віднести самопочуття, сон, апетит, розумова і фізична працездатність, позитивні і негативні емоції. Самопочуття після занять фізичними вправами повинне бути бадьорим, настрій гарним, що займається не повинний почувати головного болю, розбитості і відчуття перевтоми. При наявності сильного дискомфорту варто припинити заняття і звернутися за консультацією до фахівців. Як правило, при систематичних заняттях фізкультурою сон гарний, зі швидким засипанням і бадьорим самопочуттям після сну. Застосовувані навантаження повинні відповідати фізичній підготовленості і віку. Апетит після помірних фізичних навантажень також повинний бути гарним. Є відразу після занять не рекомендується, кра
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2483
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 22:34
15-01-2011, 22:34

Завдання з фізичної культури

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

За весь період навчання в школі учні повинні засвоїти велику кількість передбачених програмою вправ різного характеру і складності. Для технічно правильного виконання одних вправ достатньо і одного чи кількох повторень, для інших - тривала кропітка робота з виконання цілого ряду (загальнопідготовчих, спеціальнопідготовчих, підвідних і спеціальних вправ). Загальнопідготовчі вправи застосовуються для розвитку фізичних якостей та координації дій, що не стосуються конкретно даної вправи. Досягнутий при цьому високий загальний рівень всебічної фізичної підготовленості забезпечує успішне оволодіння технікою вправ (гімнастичних, легкоатлетичних, з лижної підготовки та ін.) Спеціальнопідготовчі вправи застосовуються для розвитку переважно тих м’язових груп і рухових якостей, що є визначальними для успішного засвоєння конкретної фізичної вправи. Підвідні вправи - це ті рухові дії, що полегшують засвоєння техніки основної вправи, їх структура наближена (але не ідентична) до біомеханічних характеристик вправи, що в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2478
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 11:18
15-01-2011, 11:18

Фізичне виховання школярів з порушеннями постави

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН: 1. Загальне поняття про поставу. Характерні ознаки правильної постави. 2. Причини порушення постави. 3. Характеристика видів порушень постави. 4. Методика корекції дефектів постави. 1. Загальне поняття про поставу. Характерні ознаки правильної постави. Постава - це звичне положення тіла людини у спокої та в русі. Вона визначається під час стояння, сидіння, ходьби та виконання інших видів рухової діяльності. Відхилення від правильної постави називають порушенням або дефектом постави. Постава відіграє в житті людини естетичне та функціональне значення. Естетична функція постави полягає у створенні краси та гармонійності рухів. Люди з правильною поставою рухаються гарно, вільно, не вимушено. І, навпаки, ті, хто мають порушення постави рухаються важко, незграбно, з дискоординацією рук і ніг так, «ніби пишуть зламаним олівцем» (Берштейн М.О.). Однак, порушення постави - це не тільки косметичний дефект, існування якого є неприємним фактом. Порушення постави, до того ж, супроводжуються серйозними і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2053
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 08:26
15-01-2011, 08:26

Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Основи методики розвитку сили

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Загальна характеристика сили як фізичної якості людини Без прояву м'язової сили людина не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою залежить прояв Інших рухових якостей. В теорії фізичного виховання поняття "сила" застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань. При виконанні рухових дій м'язи людини виконують чотири основні різновиди роботи: • утримуючу, яка виконується за рахунок напруження м'язів без зміни їх Довжини (ізометричний режим (статична сила). Вона застосовується для підтримання статичних поз тіла, утримання предметів (штанга) тощо; РО різних м'язів суттєво відрізняються за структурою, силовими можливостями та особливостями активізації. М'язи, які забезпечують виконання рухових дій з тонкою координацією їх у просторі, часі і за величиною зусиль, складаються переважно з великої кількості (до 3 тис.) РО і малої кількості м'язових волокон в них (від 5-10 до 40-50). М'язи, я
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1749
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 21:54
14-01-2011, 21:54

Фізична культура і раціональне харчування – важливий фактор зміцнення здоров’я і підвищення працездатності людини

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

1. Роль фізичної культури для зміцнення здоров’я Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру". Сама мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є продуктом історії розвитку людства. Але умови для її реалізації особистість одержує лише на певному етапі історичного розвитку. Всебічний розвиток людині необхідний для того, щоб мати можливість брати участь у всіх напрямках діяльності (професійній, громадській, спортивній, художній та ін.). Але для цього потрібно розвинути структуру особистості, зробити її комунікативною, здатною до перетворюючої художньої діяльності, сформувати ціннісні орієнтації. Це можливо за умови різноманітності змісту, форм і способів діяльності людини та їх оптимального поєднання у процесі її культурного розвитку. У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1811
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 11:53
14-01-2011, 11:53

Позакласні заняття фізичними вправами. Спортивно-художні вечори

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Спортивно-художні вечори можуть присвячуватися різним подіям у житті колективу фізичної культури. Це може бути, наприклад, "Вечір спортивної слави", присвячений підбиттю підсумків фізкультурної і спортивної роботи школи за рік. Вечори можуть присвячуватися високим досягненням команди або окремих спортсменів школи, проводитися за типом спортивно-художніх КВК, "нумо, хлопці", "нумо, дівчата" тощо. У будь-яких випадках вони є ефек­тивною формою реалізації ідеї синтезу спорту і мистецтва, спробою об'єднати спортивні заходи з художніми. Завдання вечора — заохочення фізкультурників і спортсменів школи, пропаганда їхніх досягнень і розумного способу життя та залучення до сис­тематичних занять фізичною культурою нових поколінь школярів. Проведенню вечора передує велика підготовча робота організаційного комітету, очолюваного одним із керівників школи та вчителем фізкультури. У селах та селищах такі вечори рекомендуємо проводити спільно для школя­рів та дорослого населення. У
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6293
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-01-2011, 01:04
10-01-2011, 01:04

Теоретико-методологічне обґрунтування важливості народних рухливих ігор для дітей молодшого шкільного віку

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Зміст Вступ Розділ 1. Гра - основний вид діяльності дітей молодшого шкільного віку 1.1. Концептуальні засади технології М.Єфименка 1.2. Українські народні рухливі ігри, як засіб виховання молодших школярів 1.3. Роль впровадження і застосування українських національних рухливих ігор у системі фізичного виховання молодших школярів Розділ 2. Використання українських народних ігор з елементами співу та музичним супроводом в дітей молодшого шкільного віку Розділ 3. Дослідження впливу національних рухливих ігор на морфо-функціональні можливості та рухову підготовленість дітей молодшого шкільного віку Розділ 4. Аналіз результатів дослідження та їх обговорення Висновок Список використаної літератури Додатки Актуальність теми Вступ Упродовж багатьох століть український народ безупинно творив своє, тільки йому властиве духовне середовище, наповнюючи його своєрідними обрядами, ритуалами, іграми. Фактично формувався внутрішній світ українців, осягався весь навколишній простір, закладалися світові зас
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1094
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 23:08
9-01-2011, 23:08

Методи фізичного виховання. Метод демонстрації

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Встановлено, що у процесі виконання певних рухових дій учень частіше мислить образами, а не вербальне. Тому не випадково в спортивно-педагогічній діяльності найповніше образ вправи можна створити за допомогою показу. Найширше він застосовується на першому етапі навчання і тоді, коли в техніку виконання вправи вносять новий елемент, змінюють раніше вивчені деталі, виправляють помилки. Розрізняють дві основні форми показу — демонстрацію поз і рухів (безпосередній показ або пряма наочність) і використання з цією метою ілюстративних матеріалів (опосередкована наочність). При використанні безпосереднього показу вправ можна рекомендувати: • показувати тільки тоді, коли учень за поясненням не може уявити рухову дію і правильно її виконати; • з самого початку учень повинен створити уявлення не тільки про послідовність рухів, але і про їх інтенсивність, ритм, амплітуду; • використовувати повільний показ, який дає можливість краще сприйняти структуру вправи, що виконується; • при показі можна зупиняти
Назад Вперед
^