Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 637
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-09-2010, 16:41
3-09-2010, 16:41

Практика пластування: табірництво

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Матеріал цього реферату книги допоможе Вам уникнути труднощів при влаштуванні побуту пластунів серед природи Вивчення даного матеріалу є пише першим кроком до знайомства з комплексом правил, які людина може диктувати природі, оцінюючи її красу і не залишаючи після себе слідів свого перебування ОСНОВИ ТАБІРНИЦТВА. Що такс табір ? Для одних він — тимчасове містечко, яке легко зняти в будь-яку хвилину; інші сприймають його як можливість підготувати себе дофізичних і моральних випробувань в екстремальних умовах. Життя нерідко кидас нас у вир труднощів, тому навички, набуті під час засвоєння програми табірництва, можуть стати у пригоді в різних непередбачених ситуаціях.Ще давня людина винайшла кілька прекрасних приладь, що, вдосконалюючись, переросли у добре відомі нам предмети, без яких побудову наметового містечка неможливо уявити. Уміле і безпечне використання їх тільки допоможе Вам знайти шлях до якнайкращої організації життя серед природи.Насамперед зосередьмо увагу на таборовому інвентарі. За призначенням
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 979
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2010, 12:58
1-09-2010, 12:58

Рух – основа життя і здоров'я

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН 1. Значення рухової активності в житті людини 2. Можливості активного відпочинку 3. Хвилини, що бережуть здоров'я 4. Біг і здоров’я Література 1. Значення рухової активності в житті людини Як ви думаєте, якщо порівняти активних і неактивних людей, хто з них швидше стомлюється? Саме самі ледачі стомлюються раніше усіх. Отже, якщо ви почуваєте млявість, слабість, швидко стомлюєтеся – вам треба стати більш активним і рухливим. Рух – це здоров’я! До найважливіших факторів формування здорового спосо­бу життя належать фізична активність і загартування орга­нізму. Режим руху, усвідомлення потреби в активній діяльності, ритми активності, відпочинку і сну є обов'язковими компонен­тами здорового способу життя, мають біологічну, а не тільки соціальну природу і відпрацьовувалися в процесі адаптації, еволюції і природного добору протягом мільйонів років. Вони генетичне закріплені в регуляторних системах організму в якості інстинктів, біологічних ритмів, тісно пов'язаних із ритмікою природних процесів у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1153
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2010, 14:18
31-08-2010, 14:18

Практика пластування: картографія

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

КАРТОГРАФІЯ В даному тексті розглядаються основи з орієнтування, картографії та топографії для поглиблення знань у цій галузі Основний прилад для орієнтування — компас, тому необхідно знати його будову га принцип дії.В основі роботи компаса лежить явище орієнтації магнітного моменту стрілки компаса вздовж силових ліній магнітного поля нашої планети. Кожен атом речовини мас власний магнітний момент, спричинений рухом зарядів електронів навколо ядра. Звичайно ці момсн ти напрямлені безладно і взаємно компенсуються. При електризації тіл, дії зовнішнього електромагнітного поля магнітні моменти атомів орієнтуються водному напрямі, речовина «намагнічується», утворюючи два протилежні полюси, які умовно позначають «південь» та «північ». У всьому оточуючому просторі діють силові лінії магнітного поля. всі намагнічені частинки намагаються орієнтувати власний магнітний момент вздовж цихліній. Томумагніти притягуються один до одного протилежними полюсами і відштовхуються однойменними. Електризуючи голку вовняною шматою
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1956
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2010, 09:53
31-08-2010, 09:53

Аналіз техніки і методики навчання з бігу на 100 м

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН 1. Коротка характеристика виду. 2. Історична справка. 3. Аналіз техніки по фазах. 4. Порядок постановки завдань, підбір засобів та методичні вказівки при навчання техніки. 5. Обладнання місця. Правила і суддівство змагань з бігу на 100 м. 6. Правила техніки безпеки при заняттях. Висновки Список літературних джерел. 1. Коротка характеристика виду. З чого починається біг? Більшість скажуть, що з першого кроку. А перший крок? Він починається . з падіння. Людина накладається всім тілом вперед; як тільки проекція його центра ваги вийде за межі площі опори, вона почне подати і невільно зробить крок. Він і буде першим біловим кроком. Сама багато чисельна група “Королеви спорти” складають бігуни: із 46 видів, які входять в програму Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, вони змагаються в 25. Особливий інтерес представляють різновиди бігу, які потребують максимальної швидкості, - спринт, або біг на короткі дистанції який поділяється на гладкий (50, 60; 100, 200, 400 м), бар’єрний (110 і 400 м – гол
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1366
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2010, 09:42
31-08-2010, 09:42

Фізична культура на запорізькій січі (XV-XVII століття)

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН 1. Соціально-політичні передумови формування українського козацтва. 2. Особливості народної фізичної культури українського народу. 3. Система військово-фізичної підготовки на Запорізькій Січі. 1. Соціально-політичні передумови формування українського козацтва. Внаслідок порішиш боротьби українського народу проти татарів і турків, польських загарбників, а також втеч селян і міської бідноти Галичини[1], Волині[2], Поділля[3], Полісся і Побережжя від посилення феодального, національного і релігійного гніту місцевої верхівки та польських і литовських магнатів, виникло вільне озброєне населення - козацтво[4]. У 1989 році виповнилось 500 років від першої згадки у "Хроніці" польського історика Мартина Бельського про козаків (1489 р.) Починаючи з перших років свого існування Запорізька Січ майже безперервно вела важку збройну боротьбу із загарбниками. Такі специфічні умови спричинилися до того, що запорізьке козацтво в короткий історичний термін виробило одну з найефективніших у той час систе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 370
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2010, 09:01
31-08-2010, 09:01

Принцип систематичності

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Принцип систематичності Освітні, оздоровчі та виховні завдання фізичного виховання вирішуються протягом всього часу навчання учнів у школі. Для їх успішного розв'язання необхідні цілеспрямовані і тривалі зусилля учнів. Тривалий характер розв'язання цих стратегічних завдань обумовлює необхідність організації безперервної ("ланцюгової") пізнавальної і рухової діяльності учнів. Звідси випливає одна із умов забезпечення ефективності навчально-виховної роботи з фізичного виховання, що полягає в необхідності тісного взаємозв'язку між уроками фізичної культури, наступності їх змісту. Ні у свідомості, ні в досвіді учня, ні в його функціональних можливостях нічого не виникає само по собі. Нові знання, вміння, навички та рівні функціональних можливостей досягаються тільки на основі їх органічного зв'язку з уже набутими. Ця закономірність лежить в основі принципу систематичності. Що повинен враховувати спортивний педагог, реалізуючи принцип систематичності? В основі принципу систематичності лежить де
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 615
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2010, 07:28
31-08-2010, 07:28

Урок як основна форма фізичного виховання школярів

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Як підсистема загальної системи фізичного виховання суспільства фізичне виховання дітей і молоді організовується суспільством у рамках соціальної про­грами з метою підготовки підростаючих поколінь до майбутньої творчої життєдіяльності. Ця підготовка здійснюється шляхом оволодіння певними ду­ховними і матеріальними цінностями фізичної культури, передбаченими навчальними програмами у спеціально організованому педагогічному процесі. Педагогічний процес фізичного виховання здійснюється через різнома­нітні форми занять (рис. 1), на яких учні оволодівають предметом фізичної культури, роблячи його своїм надбанням, формуючи і збагачуючи особисту фізичну культуру. Структура занять із фізичної культури передбачає їхню загальну педаго­гічну спрямованість і специфічний зміст, який забезпечує вирішення завдань фізичного виховання. Аналіз педагогічної суті різних форм організації фізичного виховання шко­лярів показує, що не в кожній із них однаково можуть бути представлені всі складові виховного процесу: навчанн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 685
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-08-2010, 04:54
29-08-2010, 04:54

Урок як основна форма фізичного виховання школярів Проведення уроку

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Успіх заняття визначається вже у процесі підготовки до нього. Проте не варто забувані, що конкретна ситуація не завжди може бути передбачена, а це, у свою чергу, викликає потребу перебудувати урок у процесі його про­ведення. Оцінити ситуацію, що склалась на уроці, і творчо змоделювати її допомагають учительська майстерність, практичний досвід. Однак вдала імпровізація в ході уроку неможлива без глибоких знань, запасу варіантів, компетентного розрахунку, високорозвиненої інтуїції, бачення перспективи; без вміння трансформувати "чужий досвід" та рекомендації методичної літератури. Водночас звертаємо увагу на недопустимість безпідставного, необ­грунтованого відхилення вчителя від плану уроку, що порушує порядок і послідовність виконання вправ. Використання одного набору засобів у різ­них поєднаннях дають різний (часто протилежний) ефект. Розглянемо особливості проведення кожної частини уроку. Проведення підготовчої частини уроку Щдготовча частина уроку повинна проводитися так, щоб: • організувати

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 949
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-08-2010, 13:50
27-08-2010, 13:50

Виступ української національної збірної команди України на олімпійських іграх в Афінах 2004 р.

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Уряд України вже дав свою оцінку виступам української збірної на Олімпійських іграх в Афінах. Ця оцінка дуже висока. Бути 12-ми серед 202 країн-учасниць - це виступ просто блискучий", - сказав у своєму виступі на прес-конференції голова Держкомспорту, віце-президент НОК Микола Костенко. "Ми повинні подякувати всім спортсменам, тренерам, лікарям та масажистам, які протягом цього чотирирічного олімпійського циклу докладали всіх зусиль для досягнення високого спортивного результату. Українські атлети вибороли 9 золотих, 5 срібних та 9 бронзових нагород - всього 23 медалі, що стало повторенням кількісного здобутку медалей України на попередніх Іграх, але значно краще за якістю - в Атланті-1996 українці вибороли 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових нагород, а в Афінах наш здобуток срібних нагород значно більший. Як вам відомо, загальнокомандний залік рахується за золотими нагородами, а в разі їх однакової кількості у декількох країн, перевага віддається володарю більшої кількості срібних медалей&q
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 306
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-08-2010, 23:21
26-08-2010, 23:21

Фізична культура після пологів

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Недолік руху часто погіршує стан здоров'я жінки в період вагітності, ускладнює пологи й ускладнює післяпологовий період. Життя вимагає: навчіться рухатися. Рухова активність повинна забезпечувати найбільш повноцінне протікання відновних процесів після пологів. Недолік руху неминуче приводить до погіршення стану здоров'я. Коли ж найкраще виділити кілька хвилин для фізичних вправ молодим мамам? Виписати універсальний рецепт неможливо. Потрібно використовувати вільний час, коли можете зосередитися і ніхто не буде вас відволікати. І, звичайно, коли ви не занадто стомлені. В останньому випадку вам краще прилягти в тихій кімнаті і відпочити. Обов'язок матері, що годує, стосовно себе і навколишніх - знайти можливість для такого півгодинного відпочинку щодня. Займатися з перервами чи чисто механічно, не відчувши кожного руху, не має ніякого змісту і незабаром набридає. Необхідно помітити, що ввечері, безпосередньо перед сном, корисні тільки вправи на розслаблення м'язів; рухи ж, що вимагають сильної м'язової
^