Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 970
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 17:14
28-10-2010, 17:14

Фінансування фізичної культури та спорту

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Держава сприяє подальшому розвитку усіх напрямів спорту вищих досягнень – олімпійського, паралімпійському, дефлімпійському спорту, видів спорту, які не входять до програми Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та професіонального спорту. Основу розвитку спорту вищих досягнень складає система централізованої підготовки спортсменів, яка поступово наповнюється сучасними формами та технологіями у всіх її складових. З цією метою здійснюється активна співпраця з відповідними суб’єктами громадського та приватного секторів сфери фізичної культури і спорту, надання їм підтримки для забезпечення ефективної навчально- тренувальної та змагальної діяльності. Водночас держава вживає усіх заходів для запобігання розвиткові в Україні тих видів спорту, що пов’язані з антигуманістичними проявами. Із зміцненням здоров'я громадян країни тісно пов'язане фізичне виховання дітей, підлітків, дорослого населення. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх мора
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 475
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 11:34
27-10-2010, 11:34

Лікувальна фізична культура

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

План. 1. Вступ………………………………………………………………2ст. 2. Лікувальна фізкультура як метод лікування, особливості метода ЛФК……………………………………………………………….3ст. 3. Розвиток лікувальної фізкультури як дисципліни…………… 4ст. 4. Використана література………………………………………….5ст. 1. Вступ. Фізична культура – частина всієї культури суспільства, засіб зміцнювати здоров’я, всестороннього фізичного розвитку людини. Включає в себе фізичні вправи, спорт, туризм, методи загартування організму. Фізична культура ціниться в суспільстві передовсім, як проява активної діяльності. Після Великої Жовтневої революції фізична культура в СССР так і в Україні стала розвиватися як масовий рух. Важливим в розвитку фізичної культури, заохочення до неї широких мас населення, особливо молоді, явились змагання в 1928р. перша Спартакіада народів СССР і введений в 1931р. всесоюзний фізкультурний комплекс “Готов к труду и обороне СССР”. В роки Великої Вітчизняної Війни фізична культура стала важливою частиною фізичної підготовки бійців і командирів всіх роді
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1513
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 04:34
27-10-2010, 04:34

Методика навчання прийомам рукопашного бою

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Успіх підготовки співробітників з рукопашного бою багато в чому залежить від правильного застосування методів навчання, під якими розуміються шляхи і методи формування у них відповідних навичок та умінь, розвиток і удосконалення фізичних та психологічних якостей. У процесі навчання рукопашному бою застосовуються різноманітні методи, основними з яких є: словесні методи навчання (усний виклад матеріалу), методи наочності і практичні методи. Усі вони дозволяють найбільш повноцінно вирішувати завдання технічної, фізичної і морально-вольової підготовки співробітників. Застосування різноманітних методів навчання залежить від завдань, програми навчання, складу співробітників, а також рівня їхньої підготовки, кількості часу, відведеного на заняття, стану навчально–матеріальної бази, рівня практичної підготовки інструкторів (викладачів). Методи використання слова (словесні методи навчання). Слово завжди займало важливе місце у педагогічному процесі. За допомогою слова керівник занять викладає новий матеріал, став
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 626
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-10-2010, 19:40
26-10-2010, 19:40

Фактори, що зумовлюють витривалість людини

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Важливим для вчителя є знання факторів, що зумовлюють витривалість, оскільки їх враховування, розвиток і вдосконалення лежать в основі методики виховання витривалості. Такими факторами є: • структура м'язів. Люди, у яких переважають червоні м'язові волокна, мають генетичні задатки до тривалої роботи. Проте змінити структуру м'язів ми не в змозі, і тому цей фактор можна лише враховувати; • внутрішньом'язова координація проявляється у почерговому залученні До роботи рухових одиниць м'язів при тривалому виконанні вправ із неграничною інтенсивністю. Вона добре розвивається при виконанні вправ на тлі помірної втоми.При жорстких режимах навантаження та відпочинку до роботи залучається щораз більша кількість рухових одиниць м'язів, що несуть основне навантаження у відповідній вправі. Це, в свою чергу, прискорює розвиток втоми; - міжм'язова координація допомагає у залученні до роботи лише тих м'язів, що несуть основне навантаження при виконанні певної вправи. Це сприяє економії енергії, а, отже, забезпечує можли
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 751
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-10-2010, 04:32
26-10-2010, 04:32

Обладнання місць заняття з легкої атлетики

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Обладнання для бар’єрного бігу Бар'єри виготовляються з металу або іншого придатного мате­ріалу, а верхня перегородка - з дерева. Він складається з двох ос­нов та двох вертикальних стійок, на яких закріплена прямокутна ра­ма. Для надання міцності встановлюється одна або більше попере­чин. На основах встановлюються противаги, здатні перемішуватися на них. Під час прикладання у центрі верхньої перегородки зусилля від 3,6 до 4,0 кг бар’єр повинен перевертатися. Основні параметри бар'єра: · ширина -1,18-1,20 м; · довжина основи - 0,7 м; · загальна вага - не менше 10 кг; · перегородка - ширина - 70 мм, товщина - 10-25 мм. Бар’єри фарбують у білий колір. Верхня перегородка на відстані 225 мм з обох боків повинна мати чорні смуги. Допускається використання інших контрасних кольорів. Обладнання місця метання диска Диск метають з круга діаметром 2,6м (± 5мм). Поверхня круга покривається бетоном, асфальтом чи іншим придатним матеріалом, що забезпечує добре зчеплення. Круг обмежений металевим обру­чем, щ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 559
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-10-2010, 15:46
25-10-2010, 15:46

Фізичне виховання в оздоровчих таборах

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Фізичне виховання в оздоровчих таборах має свої особливості. Вони пов’язані з контингентом дітей, різних за віком, станом їх здоров’я, рівнем фізичного розвитку. У таборах є великі можливості для оздоровлення організму шляхом використання усіх природних факторів, а також через заняття ранковою гігієнічною гімнастикою на свіжому повітрі. Уся робота з фізичного виховання повинна бути спрямована на те, щоб діти повернулись додому бадьорі, загартовані та сильні. Педагогічні працівники оздоровчих таборів зобов’язані активно використовувати фізичну культуру і спорт для формування розвиненої людини. Відомо, що фізичне виховання тісно пов’язане з трудовим та естетичним, моральним і розумовим. Всі оздоровчі, фізкультурно-масові та спортивні заходи потрібно проводити з урахуванням віку дітей (7-9 років, 10-13 років, 14-15 років, 16-17 років). Форми фізичного виховання в таборах 1. Оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, загартовування сонцем, повітрям, водою, прогулянки, плавання). 2. Фізкультурна робота (е
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 736
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2010, 15:15
23-10-2010, 15:15

Характеристика основних фізичних якостей

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Термін "фізична якість" віддзеркалює рухові можливості людини в основі яких лежать її природні задатки. Отже, фізичні якості — це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову діяльність. Наприклад, для подолання великого зовнішнього опору потрібна, перш за все, відповідна м’язова сила; для подолання короткої відстані за якомога менший час потрібна прудкість; для тривалого й ефективного виконання фізичної роботи потрібна витривалість; для виконання рухів з великою амплітудою необхідна гнучкість; а для раціональної перебудови рухової діяльності відповідно до зміни умов необхідна спритність. У спеціальній літературі можна зустріти терміни "фізичні якості", "рухові якості" або "фізичні можливості". Ними позначаються окремі сторони рухових можливостей людини. Не вдаючись у деталі теоретичних дискусій з приводу того чи іншого терміну, розглядаємо їх як рівнозначні. Для подал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 403
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-10-2010, 23:57
20-10-2010, 23:57

Загартування шкіри

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Наукове пояснення, наведене в енциклопедії, стверджує: “Здоров’я – природний стан організму, який характеризується його зрівноваженістю з довколишнім середовищем і відсутністю будь-яких больових змін”. Загартовування безпосередньо пов’язане з підтриманням такого стану. Тому будь-хто і будь-коли має знати про корисність загартовування і всебічно користуватися цією безкоштовною цілющою скарбничкою підтримання здоров’я. Під загартуванням розуміють підвищення стійкості організму до впливу коливань температури повітря і води, вологості повітря, атмосферного тиску, сонячного випромінювання та інших фізичних чинників навколишнього середовища. У фізіоло­гічному відношенні загартування розглядають як адаптацію, що досягається багаторазовим тренуванням, впливом того чи іншого загартовувального чинника або комплексом чинників. Загартуван­ня підвищує адаптаційні можливості організму не тільки до погодних, а й до інших несприятливих (фізико-хімічних, біологічних, психологічних) чинників, знижує чутливість до респіра
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 781
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 06:18
17-10-2010, 06:18

Дія нікотину

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Основним діючим початком тютюну є нікотин. Його зміст у листах тютюну коливається звичайно від 1 до 1.5%, але в деяких сортах досягає 6-8%. В одній сигареті масою 1 м утримується звичайно 10-15 мг нікотину, а в сигарі масою 10 м — до 150 мг цієї речовини. У чистому виді нікотин являє собою прозору маслянисту рідину з пекучим смаком. У фільтрі сигарети накопичується така кількість нікотину, який досить, щоб убити миша. Фактично нікотин токсичний у тім же ступені, що і синильна кислота. Нікотин — надзвичайно сильна отрута, що діє переважно на нервову систему, травлення, а також дихальну і серцево-судинну системи. Систематичне вивчення дії нікотину на живий організм дало підставу вченим припустити двухфазність реакцій на його введення. Спочатку випливає підвищена подразливість і збудливість усіляких систем і органів, а потім цей стан змінюється гнобленням. Курящі інстинктивно в процесі споживання нікотину відчули цю різницю. Чисто психологічно «для підбадьорення», наприклад, при стомлюючій роботі люди влаш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 761
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 03:27
17-10-2010, 03:27

Основні методи фізичного тренування

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН 1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ 3. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ М'ЯЗІВ 4. ПРОГРАМА ТРЕНУВАНЬ 5. ТРЕНУВАННЯ ВИТРИВАЛОСТІ 1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ В цілому тренування може бути визначене в такий спосіб: "спланована і структурна безліч дій, що націлена на поліпшення базових фізичних якостей". Це визначення неповне, тому що ви повинні тренувати також і нефізичні якості, такі як тактичне бачення і психічні установки спортсмена. В першу чергу ми повинні указати фізичні якості, що доступні тренуванням. Ними є: - міцність (міцність, сила) обумовлена можливостями м’язів витримувати зростаюче навантаження; - сила витримки (витривалість) тіла. Це - властивості тіла продовжувати функціонувати, не дивлячись на втому, що неминуче настає після фізичної роботи. Ця властивість обумовлена адаптованістю м’язів і серцево-легеневої системи до тривалих тренувань; - швидкість, обумовлена взаємодією нервів і м’язів; - гнучкість, обумовлен
^