Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1373
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-10-2010, 05:28
16-10-2010, 05:28

Спортсмени Галичини на Олімпійських іграх

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН Вступ 1. Спортсмени Галичини на Олімпійських іграх 2. Участь львівських легкоатлетів на Олімпійських Іграх у різні часи Список використаної літератури Вступ На сьогодні змаганнями найвищого рангу у міжнародному спорті є Олімпійські ігри. Олімпійський рух в Україні є одним із важливих чинників суспільно-політичного, культурного, економічного утвердження нашої країни як незалежної самостійної держави. Галичина́ — історична назва українських етнічних земель (інколи як уточнення вживають назву "Східна Галичина"), розташованих на північ від Карпатських гір, в басейні верхнього і середнього Дністра, Західного Бугу (верхня течія), верхнього Сяну. Це територія Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської (за винятком північної частини, яка "належить" до Волині) областей України, а також деяких повітів Підкарпатського воєводства Польщі. Сучасна Галичина займає 8,2% площі України, тут проживає 10,4% її населення. Галицькі землі здавна славляться своїми видатними діячами в різ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 709
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-10-2010, 14:04
11-10-2010, 14:04

Загальна характеристика гнучкості

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати рухові дії з великою амплітудою. Проте, часто через недостатню еластичність м'язів, зв'язок і сухожиль вона не може повністю реалізувати ці можливості. Водночас, якщо у людини належним чином не розвинена рухливість у суглобах, то вона не зможе оволодіти технікою багатьох рухових дій. Рухливість у суглобах позначають терміном гнучкість. Гнучкість як рухова якість людини — це її здатність виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою. Розрізняють активну і пасивну гнучкість. Під активною гнучкістю розуміють здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою за рахунок власних м'язових зусиль. Вона залежить не лише від ступеня рухомості в суглобах, але і від сили м'язів, що беруть участь у переміщенні відповідної ланки тіла. Під пасивною гнучкістю розуміють здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою за допомогою зовнішніх впливів (партнер, прилад, обтяження тощо). Амплітуда пасивних переміщень майже завжди значно більша за ам
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1500
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-10-2010, 21:27
7-10-2010, 21:27

Засоби і методи фіз. виховання в школі

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ВСТУП Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати рухові дії з великою амплітудою. Проте, часто через недостатню еластичність м'язів, зв'язок і сухожиль вона не може повністю реалізувати ці можливості. Водночас, якщо у людини належним чином не розвинена рухливість у суглобах, то вона не зможе оволодіти технікою багатьох рухових дій. Рухливість у суглобах позначають терміном гнучкість. Гнучкість як рухова якість людини — це її здатність виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою. Розрізняють активну і пасивну гнучкість. Під активною гнучкістю розуміють здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою за рахунок власних м'язових зусиль. Вона залежить не лише від ступеня рухомості в суглобах, але і від сили м'язів, що беруть участь у переміщенні відповідної ланки тіла. Під пасивною гнучкістю розуміють здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою за допомогою зовнішніх впливів (партнер, прилад, обтяження тощо). Амплітуда пасивних переміщень майже завжди значно бі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 816
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-10-2010, 16:41
4-10-2010, 16:41

Вплив гімнастики на здоров'я людини

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН Вступ 1. Оздоровча роль гімнастики 2. Особливості проведення гімнастичних занять 3. Гімнастика як один з методів лікування та оздоровлення 4. Ранкова гігієнічна гімнастика: основні вимоги проведення Використана література Вступ Однією із найпоширеніших форм фізичних рухів є гімнастика. Вона повинна стати необхідною формою щоденної фізичної активності кожної людини, зокрема, осіб з обмеженим фізичним навантаженням на роботі і в побуті. Завдяки-широ­ким можливостям індивідуального вибору, дозуванням вправ, їх різноманітності і ступеня складності, гімнастика вважається універсальною формою реалізації фізичної активності люди­ни. У зв'язку з широким залученням різних ділянок організму до фізичних рухів, гімнастика здійснює активний вплив на весь організм, насамперед, на м'язову систему, органи дихання і кровообігу. 1. Оздоровча роль гімнастики В гімнастичних вправах використовують статичні (присідан­ня, згинання, повороти тулуба, рухи ногами, руками) і динамічні (ходьба, біг, їзда н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 660
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-10-2010, 21:14
2-10-2010, 21:14

Моральне виховання учнів у процесі фізичного виховання

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Великі можливості має навчально-рухова діяльність для вирішення завдань морального виховання, що обумовлено її змістом, який включає в себе розмаїття інтелектуальних, пізнавальних, емоційних і моральних компонентів, та формами організації, в яких поведінка учня відкрита для спостереження вчителем у різноманітних ситуаціях і емоційних станах (часто на межі людських можливостей). При цьому, наявність постійних тісних контактів і емоційність взаємовідносин відкривають перед педагогом можливості для створення необхідних для виховання ситуацій. Такі ситуації мають, наприклад, місце в умовах суперництва, що вимагає дотримання певних правил, норм спортивної етики, поваги до суперника. Методика формування моральної свідомості і поведінки повинна бути звернена до духовної суті учнів. Сам зміст навчально-рухової діяльності включає ситуації, які можна використовувати для виховання почуття поваги до слабкого, почуття обов'язку і відданості, почуття відповідальності, власної гідності, гордості, совісті, сором'язливості
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 815
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-10-2010, 03:33
2-10-2010, 03:33

Раціональне харчування

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

План 1. Вимоги до раціонального харчування 2. Принципи раціонального харчування 3. Поняття про лікувальне харчування. Лікувальні дієти 4. Режим харчування здорової людини 5. Поняття про основний обмін. Класифікація професій за добовими енергозатратами 6. Роль вітамінів, макро- і мікроелементів, овочів і фруктів на здоров’я людини Рацiональне харчування (ratio — розумний) — це фiзiологiчно повноцiнне харчування здорових людей iз врахуванням їх вiку, статi, характеру працi та iнших факторiв. Рацiональне харчування сприяє збереженню здоров’я, опiрностi шкiдливим факторам навколишнього середовища, високiй фiзичнiй й розумовiй працездатностi, а також активному довголiттю. Вимоги до рацiонального харчування складаються iз вимог до: 1) харчового рацiону; 2) режиму харчування; 3) умов прийому їжi. Вимоги до харчового рацiону: 1) енергетична цiннiсть рацiону повинна покривати енергозатрати органiзму; 2) належний хiмiчний склад — оптимальна кiлькiсть збалансованих мiж собою поживних речовин; 3) добра з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 588
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-10-2010, 01:33
2-10-2010, 01:33

Засоби фізичного виховання. Визначення поняття

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Визначивши мету і завдання будь-якої діяльності, її суб'єкти підбирають адекватні засоби їх вирішення. Знання засобів фізичного виховання дозволить вчителю обирати найефективніші з них і розробляти нові відповідно до конкретно поставлених педагогічних завдань. Для національної системи фізичного виховання характерний цілий комплекс засобів. При цьому основним засобом вирішення завдань фізичного виховання і досягнення його мети є рухова активність людини (фізичні вправи, народні ігри і забави, військові, побутові та професійні дії (якщо вони виконуються за відповідною програмою). Допоміжним засобом є оздоровчі сили природи (сонце, повітря, вода, земля) та гігієнічні фактори (режим дня і харчування, дотримання правил особистої та громадської гігієни тощо). Найвищої ефективності фізичного виховання можна досягнути за умови комплексного використання засобів, тобто, рухова активність повинна здійснюватись здебільшого за сприятливих природних умов і при незаперечному дотриманні правил особистої гігієни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 569
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 14:12
30-09-2010, 14:12

Метод змагання

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Змагання — метод стимулювання діяльності, який забезпечує успіх і цілеспрямованість у процесі роботи, відчуття товариської взаємодопомоги шляхом обліку і порівняння результатів спільної діяльності і заохочення її учасників. Змагання — явище емоційне, оскільки діяльність, в основі якої закладено змагальні елементи, не може бути неупередженою. Змагатися — означає ставитися до чогось ревно, тобто мати гарячий порив, устремління. Як стимулюючий педагогічний засіб змагання також має сприяти розвитку здібностей, нахилів, талан­тів, духовних якостей дитини, спонукати наслідувати загально­прийняті норми поведінки. У процесі змагальних видів діяльності виникають позитивні і негативні емоційні реакції: захоплення визнанням і радість з при­воду успіхів інших, відвертий скептицизм, байдужість, заздрість, образливі випади і т. п. Тому, використовуючи змагання як метод, слід враховувати йо­го позитивні і негативні впливи. В першому випадку цей метод є одним із важливих способів організації і згуртування школярі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 615
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 01:20
28-09-2010, 01:20

Баскетбол. Історiя виникнення та опис гри

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

План 1. Баскетбол ( Вступ) 2. Iсторiя розвитку баскетболу. 3. Загальнi характеристики гри. Баскетбол. Баскетбол - спортивна гра, один із найбільш популярних видів спорту. Для баскетболістів характерним є широке поле зору і добре розвинений зір. Баскетбол - емоційна гра , піднімає настрій людини. З часу виникнення у баскетболі відбулося багато змін і уточнень. Удосконалилась техніка і тактика гри, уточнились правила змагань і суддівства, стабілізувались розміри ігрового поля, його розмітка; обладнання. Гра одержала широкого розповсюдження в цілому світі, почали проводитися багаточисельні зустрічі і змагання з баскетболу. Виникла цілісна педагогічна система підготовки баскетболістів. Історія розвитку баскетболу. Загальна характеристика гри Баскетбол (англ. basket-boll, від basket - кошик та boll - м'яч) - командна спортивна гра, мета якої закинути руками м'яч у високо розміщене кільце. Ідея кидати м'яч в кільце або кошик зародилась дуже давно. Подібні ігри були відомі ще людям, які жили бі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 608
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 03:23
27-09-2010, 03:23

Вікові особливості школярів і оздоровчі табори

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН 1. Вікові особливості розвитку сили 2. Вікова динаміка природного розвитку прудкості 3. Оздоровчі літні табори Використана література 1. Вікові особливості розвитку сили Розвиток силових якостей людини, як і інших якостей, носить гетерохронний характер. Сенситивні періоди приросту м'язової сили у хлопчиків та дівчаток не збігаються, що слід враховувати в практиці фізичного виховання. Незначний загальний розвиток сили м'язів спостерігається до 9-річного віку у дівчат і 10-річного віку у хлопчиків. Віковий період від 9-10 до 16-17 років характеризується найвищими темпами приросту абсолютної сили м'язів. У подальшому темпи зростання сили поступово уповільнюються, але сила продовжує зростати, і максимальних показників абсолютної сили люди досягають в середньому у 25-30 років. До 10-11-річного віку величини річного приросту абсолютної сили у дівчаток і хлопчиків майже не відрізняються. Починаючи з 12 років, м'язова сила у дівчат зростає повільніше, ніж у хлопців. При цьому достовірних розбіжност
^