Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1335
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 18:54
26-09-2010, 18:54

Урок як основна форма фізичного виховання школярів Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Складовою частиною навчально-виховного процесу є контроль учите­лем власної діяльності та діяльності учнів на кожному уроці. Тільки осмислюючи й оцінюючи результати цієї діяльності, можна вносити необ­хідні корективи у свою працю, підвищувати якість уроків і педагогічну майстерність учителя загалом.* Отже, володіння методикою педагогічного аналізу уроку є обов'язко­вим компонентом професійної кваліфікації фахівців із фізичної культури і запорукою підвищення його результативності. Спостереження та аналіз уроку — це складний процес, який вимагає певних знань, умінь і навичок тримати в полі зору всі сторони навчально-виховної діяльності. Побачене необхідно одночасно осмислити й оцінити з позицій доцільності рішень у певних обставинах, намітити рекомендації тому, хто проводить урок. Для формування висновків і пропозицій треба готуватися, спеціально вивчаючи при цьому документи планування та готуючи протоколи спостере­ження до його початку. Аналіз уроку може бути повним або частковим. За повного ана
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1095
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 06:47
26-09-2010, 06:47

Загальна характеристика сили як фізичної якості людини

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Без прояву м'язової сили людина не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою залежить прояв Інших рухових якостей. В теорії фізичного виховання поняття "сила" застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань. При виконанні рухових дій м'язи людини виконують чотири основні різновиди роботи: • утримуючу, яка виконується за рахунок напруження м'язів без зміни їх Довжини (ізометричний режим (статична сила). Вона застосовується для підтримання статичних поз тіла, утримання предметів (штанга) тощо; РО різних м'язів суттєво відрізняються за структурою, силовими можливостями та особливостями активізації. М'язи, які забезпечують виконання рухових дій з тонкою координацією їх у просторі, часі і за величиною зусиль, складаються переважно з великої кількості (до 3 тис.) РО і малої кількості м'язових волокон в них (від 5-10 до 40-50). М'язи, які здійснюють відносно грубу координацію рухів, складаються з ме
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1289
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-09-2010, 20:58
25-09-2010, 20:58

Розвиток гнучкості

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Під гнучкістю розуміють морфо-функціональні властивості опорно-рухового апарату, які визначають ступінь рухомості його ланок. Іншими словами, гнучкість – це здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою. Розрізняють активну і пасивну гнучкість. Активна гнучкість проявляється за допомогою власних м’язових зусиль. Наприклад, піднімання прямої ноги вперед (вбік) і утримання її в цьому положенні. Активні рухи виконуються за рахунок роботи м’язових груп, які проходять через даний суглоб. Пасивна гнучкість проявляється шляхом прикладання до рухомої частини тулуба зовнішніх сил – зовнішнього обтяження; зусиль партнера і т. д. Показники пасивної гнучкості у більшості випадків вищі від показників активної гнучкості. Різницю між показниками активної і пасивної гнучкості називають «запасом гнучкості». Гнучкість відносно легко і швидко розвивається, якщо заняття носять щоденний систематичний характер. Найбільш значні темпи збільшення показників гнучкості спостерігаються з 7 до 8 та з 11 до 13 років. Потім
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1350
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-09-2010, 23:40
24-09-2010, 23:40

Розвиток витривалості у дітей

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

1. Загальна характеристика витривалості Різні люди мають різну здатність виконувати певні види робіт. Одні успішно виконують високоінтенсивну роботу і зазнають труднощів при тривалій роботі. Одні виконують роботу тривалий час не знижуючи інтенсивності, інші — швидко знижують інтенсивність і припиняють роботу. Окремі особи (включаючи і дітей) мають дивовижну працездатність. Фізкультурно-спортивні події багаті на такі факти, як наприклад: норвежець Дік Тот за 24 години пробіг 261 км. В міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби на 100 км у Женеві в 1983 році взяла участь 7-річна швейцарка Наталі Ліндер, 10-річний американець. 42-річний австралієць Рон Грант подолав відстань 400 км по розпечених до 40-60° С піщаних дюнах австралійської пустелі за 3 доби 17 годин і 52 хвилини. 11-річний англійський школяр Томас Грегорі за 12 годин переплив протоку Ла-Манш. Що дозволило їм продемонструвати такі високі показники працездатності? Очевидно, кожен читач відповість — витривалість. І насправді: витривалість людсько
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1192
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-09-2010, 22:37
23-09-2010, 22:37

Урок і проблеми забезпечення фізичного розвитку дітей, охорони і зміцнення здоров’я, розвиток потреби у здоровому житті

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

1. УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ Як підсистема загальної системи фізичного виховання суспільства фізичне виховання дітей і молоді організовується суспільством у рамках соціальної про­грами з метою підготовки підростаючих поколінь до майбутньої творчої життєдіяльності. Ця підготовка здійснюється шляхом оволодіння певними ду­ховними і матеріальними цінностями фізичної культури, передбаченими навчальними програмами у спеціально організованому педагогічному процесі. Педагогічний процес фізичного виховання здійснюється через різнома­нітні форми занять, на яких учні оволодівають предметом фізичної культури, роблячи його своїм надбанням, формуючи і збагачуючи особисту фізичну культуру. Структура занять із фізичної культури передбачає їхню загальну педаго­гічну спрямованість і специфічний зміст, який забезпечує вирішення завдань фізичного виховання. Аналіз педагогічної суті різних форм організації фізичного виховання шко­лярів показує, що не в кожній із них однаково можуть бути пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 567
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-09-2010, 21:49
23-09-2010, 21:49

Самоаналіз дій учнів

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Другим напрямком реалізації принципу свідомості і активності є стимулювання учнів до свідомого контролю й аналізу своїх дій. З духовної точки зору всі зусилля спрямовані на самовдосконалення учень повинен робити свідомо. Отже, в даному разі важливим завданням педагога є пробудження в кожному учневі усвідомлення необхідності корекції та цілеспрямованого розвитку фізичної сфери. Саме в цьому розумінні можна використовувати термін "фізична культура", який без фактора усвідомлення перетворюється на механічний процес з невизначеною метою. Велике значення для активізації цього процесу має визначення певного (можливо тимчасового) ідеалу, зразкового прикладу з середовища відомих спортсменів, гармонійно розвинених людей. При такому підході пробуджується природна потреба учнів у самотворенні, яка і зумовлює їхній інтерес та зацікавленість власним розвитком. Кожне заняття стає кроком на обраному шляху, а отримані результати сприяють виникненню почуття впевненості, природного натхнення від самореалізації у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 451
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-09-2010, 10:32
22-09-2010, 10:32

Комплекси вправ для різних професій: оператор пульту управління, працівник транспорту

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Комплекс вправ для професії операторів пультів управління. 1. Кидки баскетбольного м’яча однією рукою від плеча по корзині в ділянці штрафної площадки. 2. Перекидання і ловіння малого м’яча по кругу в одну і другу сторону. 3. Почергове перенесення м’яча правою і лівою рукою, піднімаючи і опускаючи його. 4. Стоячи ноги нарізно руки за головою, нахили тулуба вперед до горизонтального положення. 5. Стоячи на місці, піднімання і опускання прямих рук з гантелями вгору через сторони. 6. Повільне ведення баскетбольного м’яча по прямій без зорового контролю. 7. Стоячи правою (лівою) ногою на лаві, темнові стрибки над лавою зі зміною поштовхами ноги в безупорному положенні. 8. Верхня передача волейбольного м’яча звідскоком від стіни на висоті 2,5-3м. 9. Переміщення на циклопедалі вперед і назад у безупорному положенні. 10. Стоячи, руки за головою лягати перекатом на спину і вставати качком вперед, ноги схрестно. 11. Із основної стійки переміщення випадами вперед і виносом м’яча вперед. 12. Лежачи на жив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1697
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-09-2010, 07:44
22-09-2010, 07:44

Урок фізичної культури — основна форма організації фізичного виховання школярів

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН 1. Характерні риси уроку та загальні вимоги до нього 2. Різновиди, структура і зміст уроків фізичної культури 2.1. Різновиди уроків фізичної культури 2.2. Структура і зміст уроків фізичної культури 3. Визначення завдань уроку Згідно зі статтею 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» – «Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення її моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.» В особистому аспекті фізична культура є тією частиною загальної культури людини, яка виражається ступенем розвитку фізичних сил і рухових навичок, а також рівнем життєдіяльності людини та стану її здоров’я. Вона дозволяє за допомогою св
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 338
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-09-2010, 08:12
20-09-2010, 08:12

Переконати учнів у шкідливості куріння, викликати негативне ставлення до цієї згубної звички

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Мета. Переконати учнів у шкідливості куріння, викликати негативне ставлення до цієї згубної звички. Хід уроку І. Активізація уваги учнів, створення проблемної ситуації. Учитель. Послухайте, діти, невелике оповідання. У саду, за дорогою металевою огорожею, було гарно, як у казці. Зеленіла молода травичка, п'янили запахом кущі різнокольорового бузку, жаром палали на клумбах тюльпани. А десь у глибині саду, в затінку розквітлих дерев, змагалися в мистецтві співу пташки. У глибокому кріслі-качалці в холодочку, напівлежала тяжко хвора дівчинка років 12-13. Легенький вітерець пустотливо ворушив її золотисте волосся, ніби намагався розвеселити. Але ніщо, здається, не радувало її: ні розкішний одяг, ні розкрита на маленькому столику книжка, ні навколишня краса, ні чудова музика, записана на модерному магнітофоні. Раптом звідки не взявся гурт дітлахів, босих, замурзаних, у якомусь лахмітті замість одягу. А тут, як на лихо, слуга виніс на дорогій таці запашну каву зі солодощами й попрямував стежкою до дівчинк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3029
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-09-2010, 08:48
18-09-2010, 08:48

Методика використання фізичної культури з метою оздоровлення та активного відпочинку

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Зміст Вступ 3-6 Розділ 1. Характеристика оздоровчої фізичної культури 7-13 1.1. Реалізація принципу оздоровчої спрямованості в практиці фізичного виховання 7-9 1.2. Зміст оздоровчо-рекреативної фізичної культури .9-11 1.3. Зміст оздоровчо-реабілітаційної фізичної культури .11-12 Розділ 2. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури .13-31 2.1. Загальні основи побудови оздоровчого тренування .13-18 2.2. Методика використання оздоровчого бігу та ходьби .18-22 2.3. Методики використання плавання 23-25 2.4. Методика використання їзди на велосипеді .25-26 2.5. Методики використання пересування на лижах 26-27 2.6. Методика використання аеробіки .27-29 2.7. Методика використання дихальної гімнастики .29-31 Висновки .32 Література 33-34 Додатки 35-42 Вступ Рухи, як такі, можуть по своїй дії замінити любий засіб, але всі лікувальні засоби світу не можуть замінити дію рухів. С.А. Тіссо. ХХ сторіччя врятувало людство від масового вимирання, яке викликали інфекційні захворювання. Здав
^