Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2038
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-11-2010, 05:26
20-11-2010, 05:26

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах

Категорія: Державне регулювання, митниця

Ефективна й результативна діяльність місцевих рад та їх виконавчих комітетів неможлива без чіткої організації їхньої роботи та обов'язкового дотримання вимог службового діловодства. Основними документами, що регламентують ці питання, є: Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про формування місцевих органів влади і самоврядування», «Про нотаріат», «Про органи реєстрації актів громадянського стану», «Про національний архівний фонд та архівні установи України», Кодекс про шлюб та сім'ю України, Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади. Решту документів подано в списку використаної літератури Документи, що надходять до ради та її виконавчого комітету від вищих органів, доводяться підвідомчим установам, організаціям та підприємствам різними шляхами, а саме. Ø виданням власних розпорядчих документів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1991
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-11-2010, 20:52
18-11-2010, 20:52

Державне управління у сфері економіки

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН Стр. Вступ 3 1. Сутність державного управління економікою 6 2. Функції та завдання державного управління економікою 11 3. Методи державного управління економікою 17 4. Організація управління окремими галузями економіки 20 4.1. Організація управління фінансами 20 4.2. Сутність митної політики та митної справи 25 4.3. Правові засади управління агропромисловим комплексом 32 4.4. Основи управління транспортом та дорожнім господарством 37 Висновки 41 Список нормативно-правових актів та використаної літератури 44 Вступ Останні роки характеризуються для України тим, що певних змін зазнає характер управлінського впливу на економічні відносини. Все більше цей вплив з боку держави на економіку та її галузі набуває характеру загального регулювання. Питання про співвідношення державного управління і державного регулювання має свою історію. Насамперед, вона пов'язана з тим, що в науці існують два протилежних підходи до участі держави в регулюванні процесів — класична і кейнсіанська теорії. З погля
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 871
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-11-2010, 20:22
18-11-2010, 20:22

Податкове регулювання

Категорія: Державне регулювання, митниця

Функції податків Особлива роль у державному регулюванні належить податковій політиці. Податки є одним із найважливіших видів державних доходів, що їх одержує держава на підставі своїх владних повноважень. Податок — це обов'язковий платіж, який стягується до бюджету з юридичних осіб і громадян. Основними функціями податків є три: фіскальна, соціальна та регулююча. Сутність фіскальної функції податків полягає в тому, що вони забезпечують фінансування державних витрат. Сутність соціальної функції податків — у підтримуванні соціальної рівно­ваги через зменшення надто великої розбіжності реальних доходів окремих соціальних груп населення. Сутність регулюючої функції податків — у тому, що за їх допомогою здійснюється ре­гулювання економічної кон'юнктури, секторної, галузевої та ре­гіональної структури економіки, інвестиційної активності, зовні­шньоекономічних зв'язків, науково-дослідних робіт, охорони навколишнього природного середовища та інших об'єктів. Принципи побудови податкової системи Сукупність податк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1277
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-11-2010, 09:21
18-11-2010, 09:21

Стратегічне планування інвестиційної діяльності

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН 1. Планування інвестиційної діяльності підприємства. 1.1. Сутність інвестиційного планування. 1.2. Стратегічне планування інвестиційної діяльності. 1.3. Тактичне планування інвестиційної діяльності. 1.4. Оперативне планування інвестиційної діяльності. 2. Аналіз Інвестиційної діяльності підприємства. 3. Інвестиційний контроль і моніторинг інвестиційної діяльності підприємства. 4. Висновок. 5. Література. 1. Планування інвестиційної діяльності підприємства 1.1. Сутність інвестиційного планування Планування інвестиційної діяльності становить основу управління інвестиційною діяльністю підприємства. Планування — це, насамперед, процес вироблення й прийняття рішень, що дають можливість забезпечити ефективне функціонування й розвиток підприємства в майбутньому. Планування інвестиційної діяльності — це процес розробки системи планів і планових показників із забезпечення підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому. Осно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1163
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-11-2010, 08:55
16-11-2010, 08:55

Характеристика факторів стримування прямих іноземних інвестицій в Україну

Категорія: Державне регулювання, митниця

Зміст 1. Фактори стримування прямих іноземних інвестицій в Україну 2. Складність реєстрації суб'єктів господарювання 3. Корпоративне законодавство 4. Антимонопольні положення 5. Неврегульовані питання у фінансовій сфері, недосконалість і змінюваність законодавства з оподаткування 6. Список використаної літератури Фактори стримування прямих іноземних інвестицій в Україну Іноземним інвесторам, які вже розгорнули широкомасштабну діяльність на території України, було запропоновано визначити й оцінити основні проблеми і перешкоди на шляху такої діяльності. Отримані відповіді узагальнено в табл. 23. Вражає той факт, що всі вказані у відповідях типові перешкоди на шляху ПП в Україну зазначені і у спеціальній літературі. Іноземні інвестори вважають вплив цих чинників суттєвим. Навіть та перешкода, яку визнано найменш вагомою (проблеми з виходом на внутрішній та зовнішні ринки), має досить високий показник: СВ = 2,16. Цей чинник також відчутно стримує ПП, хоча його вплив є слабшим порівняно з іншими чин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 498
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-11-2010, 06:27
16-11-2010, 06:27

Сучасні проблеми формування та оцінки ефективності інвестиційного портфеля

Категорія: Державне регулювання, митниця

В умовах глибоких економічних змін, зумовлених реформуванням адміністративно-командної економіки України в ринкову, особливо актуальною є задача ефективного розміщення інвестиційних ресурсів та грамотного управління інвестиційною діяльністю підприємств, оскільки саме інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи та надійним механізмом соціально-економічних перетворень, формують виробничій потенціал на новій науково-технічній основі, що неодмінно призводить до підвищення якісних показників господарської діяльності. Узагальнення підходів до трактування поняття “інвестиції” дозволяє визначити їх як цілеспрямовані вкладення капіталу у будь-які матеріальні та нематеріальні активи (інструменти) на певний строк з метою одержання доходу або досягнення іншого корисного ефекту. Найчастіше інвестор для досягнення своїх цілей працює не з окремим активом (окремим проектом, фінансовим інструментом тощо), а з деяким їх набором – інвестиційним портфелем, сенс формування якого по
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 681
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-11-2010, 19:35
14-11-2010, 19:35

Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій

Категорія: Державне регулювання, митниця

Усі інвестиції тією чи іншою мірою схильні до впливу змін політичного та економічного клімату, через що завжди є ризик того, що інвестор не зможе повернути вкладений капітал без втрат. Фактором ризику для інвестицій є інфляція. Падіння курсу валюти може вплинути як на дохід, так і на капітал. Інвестиції ві­льних коштів та інші інвестиції, які не пов'язані з цінними папе­рами, особливо схильні до зниження курсу. В той же час високі доходи за ними не можуть слугувати певною компенсацією. На успіх діяльності окремої компанії впливають не лише еко­номічні чинники, але й специфічні причини, такі як вид вироб­люваної продукції чи послуг, конкурентоспроможність у межах галузі та фактори управління. Буває і так, що ціни на акції окре­мих компаній зростають чи падають, в той час як на ринку панує зворотня тенденція. В інших випадках ситуація у всьому секторі протилежна стану в інших сферах ринку. Такі тенденції визнача­ють комерційний ризик. Іншим видом ризику, який пов'язаний з окремими компанія­ми, виступає фіна
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 901
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-11-2010, 05:45
9-11-2010, 05:45

Оцінка ефективності інвестицій на основі дескриптивної моделі виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств

Категорія: Державне регулювання, митниця

Поступова трансформація України в державу з ринковою економікою супроводжується глибокими змінами на всіх рівнях господарювання, що особливо відчутно у середовищі промислових підприємств. Підвищення енергетичних потреб і зростання світових цін на основні енергоносії з одного боку, а також наявність значних власних запасів твердого палива й низький рівень освоєння виробничих потужностей шахт України [1] з іншого боку, обумовили підвищення уваги інвесторів до великих вугільних об'єднань, наприклад таких як ДП «Павлоградвугілля», ДП «Краснодонвугілля». Однак непередбачуваність ринкової кон'юнктури й загальнополітичної ситуації, нестабільність платежів підприємств і населення, недосконалість інвестиційної політики у промисловості свідчать про те, що на сучасному етапі розвитку гостро відчувається необхідність удосконалення економічного механізму моделювання господарської діяльності підприємств у процесі залучення інвестицій. Метою дослідження є розробка дескриптивної виробничо-господарської моделі діяльності в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 932
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-11-2010, 05:16
9-11-2010, 05:16

Державне програмно-цільове планування

Категорія: Державне регулювання, митниця

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, передбачених програмою; • коригування заходів, спрямованих на реалізацію цілей. Застосування програмно-цільового підходу зумовлене ба­гатьма факторами: наявністю незадоволеного попиту на продукцію (роботи, послуги); надмірними витратами ресурсів і, як наслідок, виникненням негативних зовнішніх ефектів (екстерналій); потребою в глибоких структурних перетвореннях; реакцією на політичний тиск або підприємницьку ініціати­ву і т. п. Програмно-цільовий метод планування реалізується чере
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 920
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2010, 20:53
6-11-2010, 20:53

Основні напрямки і пріоритети здійснення соціальної політики в сучасних умовах

Категорія: Державне регулювання, митниця

До основних напрямків і пріоритетів соціальної політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства належать соціальна політика, що спрямована на створення умов для реалізації соціального потенціалу людини; соціальна політика як чинник розвитку суспільних, соціальних відносин; соціальна політика, що націлена на формування соціальної безпеки людини і суспільства; гуманітарна сфера і гуманітарна політика. Соціальна політика, спрямована на створення умов для реалізації соціального потенціалу людини До цього блоку входять такі напрямки соціальної політики: • розширення, поглиблення суспільного поля для реалізації творчого соціального потенціалу людини, свободи вибору нею способів і форм самореалізації у сфері соціального буття, збагачення змісту й напрямків альтернативної діяльності у процесі соціального, суспільного розвитку; • досягнення в суспільстві соціальної злагоди у процесі суспільного розвитку на основі сталих процесів соціальної структурованості, соціального миру та співробітництва, соціа
^