Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 377
  • Автор: LOL
  • Дата: 7-03-2009, 23:46
7-03-2009, 23:46

Функції держави

Категорія: Державне регулювання, митниця

План. 1. Функції в залежності від поділу влади на: а) законодавчу; б) виконавчу; в) судову. 2. Функції в залежності від сфери впливу: а) зовнішні, б) внутрішні. 1. Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати своїм приписам загальнообов’язкової сили для всього населення країни. Стаття 6 Конституції України визначає порядок здійснення державної влади в Україні на основі принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Реалізація цього принципу в практичній діяльності державного механізму покликана запобігати концентрації всієї влади в руках однієї особи чи одного органу, що, як показує практичний досвід, призводить до свавілля у здійсненні керівництва державою і суспільства. Слід мати на увазі, що необхідною умовою реального втілення цього принципу в практику організації й діяльності державного апарату є створення системи взаємних стримань і противаг між органами, які належать до різних гілок влади. Інакше
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 790
  • Автор: LOL
  • Дата: 6-03-2009, 15:25
6-03-2009, 15:25

Правове регулювання митної справи

Категорія: Державне регулювання, митниця

Митна справа в Україні розвивається у певній гармонізації та уніфікації із загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та стандартами. Наша держава самостійно визначає митну політику, створює власну митну систему, здійснює митне регулювання на своїй території. Митне регулювання здійснюється відповідно до вимог Митного Кодексу України (МК), законів України та міжнародних договорів України Наша держава може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності міжнародних договорів України. Наша держава може вступати в митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної справи. Під митною політикою слід розуміти систему заходів, спрямованих на забезпечення економічної сторони державних кордонів та виконання зовнішньоекономічної програми держави у міжнародному спілкуванні засобами митного регулювання, тобто державного впливу на сферу митних відносин. Торкаючись співвідношення понять митної політики та митної справи, слід звернути увагу на те,
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 931
  • Автор: LOL
  • Дата: 26-02-2009, 13:33
26-02-2009, 13:33

Внутрішні інвестиції

Категорія: Державне регулювання, митниця

Зміст 1. Основні причини зменшення обсягів внутрішніх інвестицій. 2. Основні напрями активізації внутрішнього інвестиційного ринку України. 3. Промислово-фінансові групи як організаційна форма управління внутрішніми інвестиціями. 4. Особливості діяльності промислово-фінансових груп в Україні. Список використаної літератури Основні причини зменшення обсягів внутрішніх інвестицій Загальновідомо, що основою розвитку держави є обсяги внутрішніх інвестицій її громадян. В Україні ці обсяги малі, а починаючи з 1991 р. вони стали зовсім незначними. Головні причини цього такі. 1. Після інфляції 1993-1994 pp. підприємства втратили обігові та амортизаційні кошти, а громадяни —власні заощадження. 2. Податкова система в Україні збирає з юридичних та фізичних осіб величезні податки на утримання державного апарату, численних служб: Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації, міліції, митної служби та ін. За даними Міжнародного центру перспективних досліджень, їх налічується близько 1
Назад Вперед
^