Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 675
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-10-2010, 17:52
15-10-2010, 17:52

Склад і характеристика інвестиційного проекту

Категорія: Державне регулювання, митниця

Інвестиційний проект — це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обгрунтування його доцільності. Без нього неможливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів держави. Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих заінтересованих сторін: партнерів, банків, майбутніх споживачів. Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних матеріалів. ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ Короткий опис Це стислий (до 4 сторінок) конкретний виклад суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту). Продукція: • опис товарів (чи послуг), що мають виробля
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 681
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-10-2010, 13:03
15-10-2010, 13:03

Державне регулювання економіки

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН 1. Об’єктивна необхідність в державному регулюванні економіки 2. Особливості державного підприємництва в Україні та організація управління ним 3. Методи та засоби прямого впливу держави на розвиток державного сектору 1. Об’єктивна необхідність в державному регулюванні економіки Діяльність держави характеризується двома різними поняттями: її потенціалом і ефективністю. Під потенціалом держави розуміють здатність ефективно провадити і пропагувати колективні заходи; ефективність - це наслідок використання цього потенціалу для задоволення зростаючого попиту суспільства на відповідні блага. Держава з більшими потенціальними можливостями може бути більш ефективною. Однак держава може мати значний потенціал і не бути достатньо ефективною, якщо цей потенціал не використовується належно. Шлях до створення ефективної економічної системи досить складний. Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємодії із суспільством. Нині держава виконує наступні функції: 1) політичну; 2) соціальну; 3) м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1316
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-10-2010, 04:27
15-10-2010, 04:27

Принципи реалізації соціальної політики

Категорія: Державне регулювання, митниця

Ефективний процес реалізації соціальної політики відбувається на основі науково обгрунтованих принципів, що визначають найсуттєвіші та найважливіші моменти здійснення такої політики. Розглянемо основні принципи реалізації соціальної політики. Принцип єдності об єктивного і суб єктивного в реалізації соціальної політики Зазначений принцип передбачає врахування в соціальній політиці комплексу об'єктивних і суб'єктивних чинників, що зумовлюють розвиток соціального буття, соціальної сфери життя суспільства. Ефективне здійснення соціальної політики можливе в разі органічної єдності об'єктивного й суб'єктивного. Співвідношення між ними демонструє ступінь урегульованості процесів соціального буття, ефективність здійснення соціальної політики. Застосування у практиці соціальної політики зазначеного принципу означає насамперед пізнання та врахування об'єктивних законів суспільного розвитку загалом і соціальної сфери зокрема, свідоме використання їх у процесі реалізації такої політики. Цей принцип потребує якнайпо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 678
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-10-2010, 13:08
13-10-2010, 13:08

Методи державного регулювання

Категорія: Державне регулювання, митниця

План. 1.Сутність і класифікація методів державного регулювання. 2.Правові та адміністративні методи регулювання економіки. 3.Економічні методи державного регулювання. Сутність і класифікація методів державного регулювання. Державне регулювання економіки здійснюється за допомогою ар­сеналу методів. Під методами державного регулювання економіки слід розуміти способи впливу держави в особі законодавчих і виконавчих органів на сферу підприємництва, інфраструктури ринку, неко­мерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення умов їх діяльності відповідно до національної економічної політики. За формами впливу на суб'єкти ринку методи державного регулювання розділяють на дві групи: 1.Методи прямого впливу(адміністративного характеру:державні замовлення, різного роду ліміти, централізовано встановлені ціни, обмеження, штрафи, дозволи, ліцензії, квоти тощо, а також методи, засновані на застосуванні бюджету як джерела дотування, цільового фінансування окремих суб'єктів і сфер діяльності).
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 660
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-10-2010, 19:02
7-10-2010, 19:02

Бюджетне фінансування житлового господарства

Категорія: Державне регулювання, митниця

Фінансування житлово-комунального господарства провадиться за рахунок як Державного бюджету, так і бюджетів місцевих рад народних депутатів. Україна провадить чітку політику поступової передачі житлового фонду держави через приватизацію квартиронаймачам та політику оплати ними вартості комунальних послуг. При цьому ще досить значними залишаються видатки держави на оплату витрат по водопостачанню, опаленню, електроенергії, санітарного й технічного обслуговування житлових будинків. Житлові господарства провадять свою діяльність на основі господарсько-фінансових планів та кошторисів експлуатаційних доходів і видатків. Важливими розрахунками до проекту бюджету для одержання видатків є обгрунтування через фінансові розрахунки доходів і видатків по кожному видові видатків і в цілому по господарству. Сума експлуатаційних доходів і видатків визначається на основі даних про середньорічну екпслуатацію житлової площі та інших приміщень і розрахунків доходів й видатків на 1 м2 площі. Доходи від квартирної плати в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 603
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-10-2010, 09:32
4-10-2010, 09:32

Способи залучення інвестицій в економіку України

Категорія: Державне регулювання, митниця

Інвестиції в економіку будь-якої країни можна залучати різними способами — залежно від відносин між інвестором і об'єктом приватизації, між спільним економічним середовищем. Основні способи — це створення спільних підприємств, додаткова емісія акцій, залучення коштів міжнародних фінансових організацій і проведення конкурсів, за якими б передбачався саме розвиток підприємств. Спосіб залучення іноземного інвестора через створення спільного підприємства — найпоширеніший на початку економічних реформ. Він дає можливість налагоджувати роботу підприємства як у ході приватизації, так і після неї. Це не означає, що таке підприємство буде вилучено з процесу приватизації. Приватизації підлягатиме лише частка, яка належить державі на правах володіння майном спільного підприємства. У такому разі підприємство завдяки участі іноземного інвестора вже здійснить попередню реструктуризацію, а тому держава може отримати навіть більшу вигоду, ніж при традиційному продажу. Досить привабливим є залучення додаткових коштів з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 708
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-10-2010, 11:31
1-10-2010, 11:31

Державний внутрішній борг і його роль у розвитку грошового та фінансового ринку

Категорія: Державне регулювання, митниця

До державного внутрішнього боргу звичайно зараховують боргові зобов'язання уряду, органів державної влади, муніципалітетів, а також боргові зобов'язання з безумовною державною гарантією. Такі зобов'язання приносять їх власникам певний, як правило фіксований, прибуток. У розвинених країнах велика частина боргових зобов'язань держави (60-70 %) може вільно обертатися на відкритому ринку. Це так звана ринкова складова внутрішнього державного боргу. Таким чином, боргові зобов'язання водночас із спроможністю приносити фіксований прибуток можуть також обертатися на вторинних ринках. Завдяки цьому такі зобов'язання держави набирають форми цінних паперів. Боргові зобов'язання держави, що обертаються на ринках, утворюють сукупність державних цінних паперів. Існують і неринкові боргові інструменти, що емітуються державою для залучення коштів дрібних індивідуальних інвесторів (населення) і спеціальних фінансових установ. Кошти населення мобілізуються державою через систему заощаджень — у формі вкладів в ощадні устан
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 505
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 19:18
30-09-2010, 19:18

Державна полiтика i мiсцеве самоврядування

Категорія: Державне регулювання, митниця

На фонi складних економiчних проблем держави та спроб реформування структури влади в Українi, питання органiзацiї мiсцевої влади та мiсцевого самоврядування ще не знайшло достатнього теоретичного обгрунтування, а в державi до цих пiр не вiдпрацьована справжня державна полiтика щодо мiсцевого самоврядування. В умовах перехiдного перiоду i за вiдносної слабкостi державної влади чiтка саморганiзацiя громадян в регiонах в особi мiсцевого самоврядування може бути важливим елементом стабiльностi держави та ефективностi влади.Що ж можна вважати державною полiтикою стосовно мiсцевого самоврядування, або якi елементи мають обов'язково бути в її складi? ·По-перше: Необхiдно вiдпрацювати концепцiю органiзацiї мiсцевої влади на рiзних рiвнях адмiнiстративно-територiального устрою. По-друге: Пiд цю концепцiю має бути розроблено i прийнято пакет законiв, що регулюють дiяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування та органiв державної виконавчої влади в територiях, їх взаємодiю, порядок вирiшення спорiв мiж ними. По-третє: По
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1169
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 07:04
30-09-2010, 07:04

Інновації, інноваційний процес та інноваційна діяльність

Категорія: Державне регулювання, митниця

В економічній літературі термін "інновація" інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, який втілюється в нових продуктах і технологіях. Інноваційний продукт характеризується вищим технологічним рівнем, новими споживчими якостями товару або послуги порівняно з попереднім продуктом. У літературних джерелах є чимало визначень інновацій. Наприклад, за змістом чи внутрішньою структурою розрізняють інновації технічні, економічні, організаційні, управлінські та ін. Виокремлюють такі ознаки, як масштаб інновацій (глобальні та локальні); параметри життєвого циклу; закономірності процесу впровадження. Вчені по-різному трактують це поняття залежно від предмета та об'єкта свого дослідження. Наприклад, Б. Твісс визначає інновацію як процес, у якому винахід або ідея набувають економічного змісту. Ф. Ніксон вважає, що інновація — це сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, що спричинюють появу на ринку нових товарів, поліпшених промислових процесів т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1195
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 02:55
30-09-2010, 02:55

Міжнародний інвестиційний кредит, порядок залучення та його роль у розвитку економіки України

Категорія: Державне регулювання, митниця

Міжнародний інвестиційний кредит його роль у розвитку економіки України. Іноземний кредит являє собою рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на засадах повернення у певні строки та, як правило, з виплатою відсотка. З позицій цільових функцій сьогодні іноземні кредити залучаються, по-перше, для утримання України як держави “на плаву з метою входження у світовий ринок, де вона має стати частиною світової економіки. По-друге, для отримання кредитів для трансформації структури економіки України, зміни в ній народносподарських пропорцій, створення умов повної економічної рівноваги. По-третє, отримання кредитів під залучення критичного імпорту, передусім енергоносіїв, яких в Україні обмаль, для розвитку національного виробництва та особистого споживання. Нарешті, по-четверте, під виглядом першої із зазначених цільових функцій іноземних кредитів в Україні отримуються кредити для виживання конкретних урядів. До основних реальних джере
^