Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 742
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 01:17
28-09-2010, 01:17

Характеристика митного режиму переробки товарів за межами митної території

Категорія: Державне регулювання, митниця

Порядок використання митного режиму "переробка за межами митної території України" регулюється ст. 237-242, гл. 39 МКУ. Під зазначеним режимом варто розуміти такий режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обороті на митній території України, вивозяться з метою їхньої переробки за межами митної території України (при цьому до них не застосовуються заходи нетарифного й тарифного регулювання) та наступного повернення в Україну. У ст. 238 МКУ зазначено, що при переробці товарів за межами митної території України з ними дозволено робити ті самі операції, що провадяться при використанні режиму "переробка на митній території України" 1 (ст. 231 МКУ). Іншими словами, товари в режимі "переробка за межами митної території України" можуть вивозитися з України для наступних цілей 2: Під терміном “переробка” варто розуміти операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах. Порядок здійснення зазначених операцій регулюється, зокрема, положеннями Закону
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 914
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-09-2010, 19:37
25-09-2010, 19:37

Діяльність апарату державного управління: складові змісту. Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії

Категорія: Державне регулювання, митниця

Висвітлюючи в межах функціональної характеристики діяльність апарату управління, слід зауважити, що не усі дії його органів є власне управлінням (наприклад, матеріально-господарські операції). Але головним, профілюючим видом діяльності для цих органів є управлінська діяльність. Тому надалі будемо розуміти під діяльністю апарату власне управлінську діяльність, шо характеризується своїм особливим змістом і проявляється у відповідних формах. У науковій літературі немає єдності у співвіднесенні елементів змісту та форм управлінської діяльності. Наприклад, пропонується розглядати процес управління, що розуміється як форма діяльності суб'єкта, через єдність стадій, функцій, методів управління і управлінських відносин. З метою більш чіткого вирішення зазначеного питання необхідно виходити із загальнонаукових уявлень про зміст та форму (форми) явищ. Формами управлінської діяльності слід вважати: а) видання актів управління; б) прояви інших юридичне значущих, а також суто організаційних дій; в) процесуальні (пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 684
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-09-2010, 10:41
21-09-2010, 10:41

Соціальна структура суспільства і соціальна політика

Категорія: Державне регулювання, митниця

Як і поняття "соціальні відносини", поняття "соціальна структура" вживається в широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні соціальна структура — це складова суспільства, в основі якої лежить процес функціонування та розвитку соціальних (суспільних) відносин. Соціальна структура суспільства характеризується сталими взаємовідносинами елементів у соціальній системі, кожний з яких функціонує на рівні складної підсистеми з певними взаємозв'язками, взаємозалежностями. Основними елементами соціальної структури є люди (індивіди, особистості), які обстоюють певні соціальні позиції (статуси) у системі соціальних відносин, виконуючи при цьому певні соціальні функції (ролі). Саме на основі статусно-рольових ознак соціальної структури суспільства відбувається об'єднання людей у соціальні спільності (класи, групи). У цьому зв'язку соціальну структуру суспільства часто визначають як сукупність статусів і ролей. У вузькому розумінні соціальною структурою є система соціально-класових, соціально-
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1317
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-09-2010, 23:23
20-09-2010, 23:23

Індикативне планування - як елемент державного регулювання економіки

Категорія: Державне регулювання, митниця

1. Суть і особливості індикативного планування в Україні та історичний досвід використання у світовій практиці Важливе місце у впливі держави на економічні процеси займає індикативне планування. Воно є адекватною ринковим відносинам формою макроекономічного планування. Індикативне планування принципово відрізняється від директивного планування способами досягнення цілей, поставлених у плані. Його показники не мають для окремих господарських суб'єктів статусу обов'язкових завдань, а мають рекомендаційно-орієнтуючий характер. Виражаючи цілі і пріоритети соціально-економічної політики держави на відповідний період, показники індикативного плану набувають життєвої сили для окремих суб'єктів ринку лише за допомогою цілеспрямованої системи правових та економічних регуляторів. Останні створюють правову основу і економічні стимули для здійснення виробничо-господарської діяльності у напрямах, які відповідають цілям і пріоритетам суспільства, виражених у державному плані. Індикативні плани включають розділи, які о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1872
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-09-2010, 13:57
19-09-2010, 13:57

Допомога молодим сім’ям при отриманні житла

Категорія: Державне регулювання, митниця

Житло для людини, разом із наявністю роботи, - одна з визначальних умов, аби почуватися в житті більш-менш впевнено і спокійно, адже квартира – не розкіш. А що говорити про молодих людей, які створюють сім’ї і мають дітей. Вони більш, ніж будь-хто інший, потребують власного помешкання. На світанку отримання Україною незалежності стало зрозумілим: безкоштовного житла годі чекати. І найбільш незахищеною в цій ситуації опинилася молодь, яка і раніше довгі роки потерпала в чергах на квартиру, а тепер зникла й та примарна надія. Проте радує те, що нарешті настав час вирішення цієї проблеми на державному рівні. Сучасна демографічна ситуація в Україні є складною, але не безнадійною, і може бути покращена за умови поліпшення рівня життя населення. Смертність перевищує народжуваність і, як наслідок, знижується загальна чисельність населення. Слід зазначити, що ріст чисельності населення України спостерігався з моменту подолання попередньої демографічної кризи, обумовленої другою світовою війною (довоєнна чисельніс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1330
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-09-2010, 09:19
18-09-2010, 09:19

Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН 1. Економічна суть митно-тарифного регулювання ЗЕД 2. Нетарифне регулювання ЗЕД 3. Тарифне регулювання ЗЕД Використана література 1. Економічна суть митно-тарифного регулювання ЗЕД Методи регулювання зовнішньої торгівлі можна розділити на такі: тарифні (митні), що ґрунтуються на використанні митних тарифів; нетарифні - квоти, ліцензії, субсидії, демпінг та ін. Тарифні методи за суттю є економічними і діють через ринковий механізм, вони спрямовані на здешевлення експорту, подорожчання імпорту і впливають на фінансові результати діяльності учасників ЗЕД. Нетарифне регулювання - це комплекс заходів обмежено-заборонного порядку, що перешкоджають проникненню іноземних товарів на внутрішній ринок країни. Мета тарифного регулювання полягає: 1.В покращенні конкурентних умов в імпортуючій країні; 2. І головне - в захисті національної промисловості, здоров'я населення, охороні навколишнього середовища, моралі, релігії і національній безпеці. Нетарифні обмеження являються заходами прихованого прот
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1879
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-09-2010, 06:28
18-09-2010, 06:28

Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

Категорія: Державне регулювання, митниця

План. Вступ 1. Теоретичні основи аналізу фіскальної політики; 1.2 Інструментарій фіскальної політики; 1.2 Види фіскальної політики; 1.3 Завдання фіскальної політики. 2. Фіскальна політика в історичній ретроспективі; 2.1 Меркантилісти та класична школа про вплив держави на економіку; 2.2 Історичні умови виникнення кейнсіанства. Економічний дирижизм; 2.3 Кейнсіанські методи економічного втручання . 3.Вплив фіскальної політики на економічну рівновагу: 3.1 Модель IS-LM для закритої економіки; 3. 2 Модель Мандела-Флемінга. 4. Аналіз фіскальної політики в Україні: 4.1 Використання інструментів фіскальної політики упродовж 1990-2001 рр.; 4.2 Методи збалансування державного бюджету України; 4.3 Рекомендації щодо використання інструментів фіскальної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Здобувши державну незалежність, Україна розв’язує надзвичайно важливе завдання - створення економіки, спроможної забезпечити гідне життя народові. Тому Україна здійснює перехід до ринкової еко
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 601
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-09-2010, 16:11
16-09-2010, 16:11

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах переходу до ринку

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН. 1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності. 2. Показники зовнішньоекономічної діяльності та методики їх розрахунку. 3. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 4. Список використаної літератури. 1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності. Функціонування економіки країни не може відбуватися без розвинутої системи зовнішньоекономічних зв’язків. Зовнішньоекономічна діяльність – це заснована на взаємовигідних економічних відносинах діяльність у галузі міжнародної торгівлі, руху капіталів, міграції робочої сили та передачі технологій. Державне регулювання спрямоване на забезпечення захисту інтересів держав та суб’єктів її зовнішньоекономічної діяльності, створене для останніх рівних можливостей розвивати всі види підприємницької діяльності та напрями використання доходів та здійснення інвестицій, на розвиток конкуренції та ліквідації монополізму. Основними цілями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: - забезпечення з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1199
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-09-2010, 13:44
15-09-2010, 13:44

Державне регулювання цін та інфляції

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН 1. Необхідність та методи державного регулювання цін. 2. Антиінфляційна політика. 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядко­вується суспільним потребам, вираженим у формі платоспромож­ного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-техніч­ного прогресу, підвищення якості товарів і тощо. Усі ці регулюючі функції ціна може виконувати найбільш ефективно лише за умов вільного ціноутворення, тобто тоді, коли вона формується тільки під впливом ринкових чинників. Але дос­від показує, що як ринок, так і вільна (ринкова) ціна не є універ­сальними засобами регулювання економіки. Вони не здатні вра­ховувати всієї різноманітності умов і цілей соціально-економіч­ного розвитку країни. По-перше, стимулюючий вплив вільних цін на економіку мо­же забез
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 943
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-09-2010, 05:38
10-09-2010, 05:38

Економічна суть митно-тарифного регулювання ЗЕД

Категорія: Державне регулювання, митниця

Методи регулювання зовнішньої торгівлі можна розділити на такі: тарифні (митні), що ґрунтуються на використанні митних тарифів; нетарифні - квоти, ліцензії, субсидії, демпінг та ін. Тарифні методи за суттю є економічними і діють через ринковий механізм, вони спрямовані на здешевлення експорту, подорожчання імпорту і впливають на фінансові результати діяльності учасників ЗЕД. У галузі імпорту до тарифних методів належать не лише митні та­рифи, а й податки і збори з товарів, які ввозять, імпортні депозити та ін. У галузі експорту - це податкові кредити експортерам, гарантії, субсидії, звільнення від податків, надання фінансової допомоги тощо. Адміністративними важелями є ембарго (повна заборона зовніш­ньоекономічних операцій), ліцензування, квотування, специфічні ви­моги до товарів (упакування, маркування, добровільні обмеження експорту, бюрократичні ускладнення митних процедур (запрова­дження підвищених вимог до якості, санітарних та інших стандартів). Серед нетарифних Найважливішим засобом економічного р
^