Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1388
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 09:38
20-01-2011, 09:38

Структура та типологія національних туристичних ринків

Категорія: Екскурсії і туризм

Поліструктурність туристського ринку визначається класифікаційними ознаками туризму як суспільного явища та специфікою туристичної діяльності. Суб'єктами туристичного ринку є юридичні та фізичні особи, задіяні в виробництві та організації споживання туристичного продукту туристами-споживачами. Суб'єктами ринку пропозиції можуть виступати практично всі елементи функціонально-господарської та територоіально-господарської складових індустрії туризму. Об'єктом туристичної діяльності суб'єктів ринку є туристи-споживачі турпродукту, уподобання та мотивації яких лежать в основі маркетингових стратегій виробника. Звідси поділ туристичного ринку на ринок споживачів-туристів (ринок попиту) та ринок виробника (ринок пропозиції), оскільки ці дві складові є ключовими в функціонуванні ринку. «Ринок - це сукупність наявних та потенційних покупців товару» вважає Ф. Котлер, тому застосування терміну «ринок» відноситься перш за все до споживачів товару чи послуги, об'єднаних за певною потребою, оскільки саме споживчі потреби
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2274
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 04:38
19-01-2011, 04:38

Заповідники, парки, резервати Закарпатської області

Категорія: Екскурсії і туризм

Зміст Заповідники Ботанічні резервати та пам'ятки природи Ландшафтні парки Геологічні й геоморфологічні резервати та пам'ятки природи Закарпаття охоплює тепліші південно-західні мегасхили Карпат, на яких формування рослинного покриву у польодовиковий період проходило дещо інакше, ніж на північно-східних, холодніших, мегасхилах. Цей істотний факт, а також вплив теплого клімату лісостепової зони Угорщини та Румунії наклали певний відбиток і на сучасний характер рослинного покриву. Так, в Закарпатському передгір'ї зростають такі представники балканської та субсередземноморської дендрофлори, як липа пухнаста, бузок угорський, ясени білоцвітий і вузьколистий та інші. Вони заслуговують особливої уваги щодо охорони. Вище дубових лісів з дуба звичайного зональне поширені діброви з дуба скельного, які у північно-східному напрямку, крім Буковини, відомі тільки у вигляді острівних осередків на Розточчі, Поділлі, Поліссі, в Литві та Біловезькій Пущі. На Закарпатті у цій формації зустрічаються асоціації дібров
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1240
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 10:17
15-01-2011, 10:17

Передумови і напрями формування туристичного ринку в україні

Категорія: Екскурсії і туризм

Туризм упродовж усієї історії свого економічного існування переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне місце в світовій економіці за показником швидкості обігу капіталу, кількістю зайнятих, обсягом експорту послуг, в якості джерела доходів для національних бюджетів. Рівень споживання туристичних послуг є одним з важливих індикаторів якості життя. Кількість міжнародних туристичних мандрівок постійно зростає, збільшившись з 25 млн. у 1950 р. до близько 700 млн. чол. у 2003 р. Так, за прогнозами Всесвітньої туристської організації (ВТО) до 2020 р. кількість туристичних поїздок розшириться майже втричі та досягне 1,6 млрд. чол. При цьому доходи від готельно-туристичних послуг підвищуватимуться прискореними темпами і можуть зрости з 445 млрд. дол. у 1998 р. до приблизно 2 трлн. дол. у 2020 р. Процес прискореного розвитку туризму є результатом науково-технічного прогресу, зростання пізнавальних, оздоровчих потреб людей і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 853
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 22:46
8-01-2011, 22:46

Загальні методи дослідження туризму

Категорія: Екскурсії і туризм

Загальні методи дослідження туризму співпадають із загальнонауковими методами дослідження. Наукове дослідження - це цілеспрямоване вивчення об’єкта чи явища, в якому використовуються методи науки і яке, розкриваючи закономірності розвитку даного об’єкта (явища), формує нове знання про нього, пояснює закони його функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми використання одержаного знання в інтересах суспільства. Емпіричне дослідження - спрямоване безпосередньо на об’єкт, що вивчається і будується на даних спостереження та експерименту. В процесі емпіричного дослідження встановлюються нові факти, проводиться їх систематизація та узагальнення. Теоретичне дослідження пов’язане із вдосконаленням та розвитком понятійного апарату галузі науки та спрямоване на пізнання об’єктивної реальності в її зв’язках та закономірностях. Дослідницька діяльність туристичної діяльності ґрунтується на комплексі принципів - загальних, базових положень, в яких, на основі пізнання наукових законів, формулюються вимоги, що
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3718
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 17:21
6-01-2011, 17:21

Пішохідна подорож групи туристів в Українських Карпатах, проведення паспортизації пішохідного походу ІІІ категорії складності

Категорія: Екскурсії і туризм

ЗМІСТ І. Довідкові відомості про подорож. 1.1.Паспорт маршруту. 1.2.Шляхи під’їзду і виїзду з району подорожі. 1.3.розгляд заявочних документів. 1.4.Одержання перепустки в прикордонну зону. 1.5. Контрольно-рятувальні загони Карпатського регіону. 1.6.Список групи. ІІ. Дані про район подорожі. 2.1. Загально географічна характеристика району 2.2. Туристична характеристика району 2.3. Пізнавальна цінність району ІІІ. Графік руху та технічний опис маршруту. 3.1. Графік руху групи на маршруті. 3.2. Технічний опис маршруту. 3.3. Профіль маршруту (у кожному дні). ІV. Картографічний матеріал. 4.1. Оглядова карта району подорожі 4.2. Робочі карти району подорожі. V. Розрахунок категорії складності походу. VІ. Краєзнавча робота на маршруті. 6.1. Завдання від Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 6.2. Опис краєзнавчої роботи на маршруті. VІІ. Додатки. 7.1. Кошторис витрат на подорож. 7.2. Розклад руху транспорту та вартість проїзду. 7.3. Ро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3709
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 23:01
29-12-2010, 23:01

Організація морського круїзу по Середземному морю

Категорія: Екскурсії і туризм

ЗМІСТ Вступ. 3 Розділ 1. Виникнення та розвиток морських перевезень та подорожей. 5 1.1. Історія розвитку морського туризму. 5 1.2. Види морських подорожей. 6 1.3. Нормативно-правова база. 10 1.4. Особливості сучасного стану ринку круїзів. 2 Розділ 2. Особливості організації обслуговування туристів під час морських круїзів 17 2.1. Організація безпеки життєдіяльності 17 2.2. Обов’язки бортпровідників та особливості надання послуг туристам при морських перевезеннях. 23 Розділ 3. Організація морського круїзу. 28 3.1. Неохідні документи для оформлення візи. 28 3.2. Параметри та показники маршруту, програма туру. 29 3.3. Калькуляція туру. 31 Висновки. 33 Список використаної літератури. 2 Вступ Морський круїз являє собою туристичну поїздку по морю, як правило з заходом у порти, на борті спеціального пасажирського судна. У даний час десятки круїзних компаній по усьому світі експлуатують сотні пасажирських судів, місткістю від 70 до більш 1000 пасажирів, і пропонують захоплюючі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2652
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 10:18
28-12-2010, 10:18

Методика планування нового туристичного бізнесу

Категорія: Екскурсії і туризм

План Вступ Розділ 1. Теоретичні основи розробки бізнес-планів та інвестиційних проектів 1.1. Стратегічне планування на туристичних підприємствах 1.2. Бізнес-план. Загальні поняття, зміст та структура 1.3. Презентація бізнес-плану туристичного підприємства Розділ 2. Розробка бізнес-плану нового санаторно-курортного підприємства “Цілюща криниця” 2.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку послуг та пропозицій санаторно-курортних закладів м. Києва та в регіональному сегменті 2.2. Обгрунтування комерційної ідеї бізнес-плану нового санаторно-курортного комплексу Розділ 3. Обгрунтування ринкової стратегії нового санаторно-курортного комплексу “Цілюща криниця” 3.1. Обгрунтування базової стратегії конкуренції нового санаторно-курортного закладу 3.2. План і сратегія маркетингу нового санаторно-курортного закладу. Висновок Список літератури Вступ В даний час в умовах переходу до ринкових відносин на підприємствах і організаціях бурхливо протікає процес вдосконалення форм і методів роботи. Складність сучасн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3852
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 01:39
26-12-2010, 01:39

Аналіз технології обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного господарства готельного комплексу

Категорія: Екскурсії і туризм

ЗМІСТ : ВСТУП. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТЧНІ АСПЕКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 1.1. Специфіка процесу обслуговування – теоретичні аспекти. 1.2. Аналіз технології обслуговування. 1.3. Аналіз процесу обслуговування в ресторані. РОЗДІЛ ІІ. ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСТОРАНУ „ЗІРКА”. 2.1. Торгово-виробнича та просторова структура підприємства харчування, функціональна схема приміщень 2.2. Кухня ресторану „Зірка”. 2.3. Привабливість ресторану. 2.4. Інтер’єр та атмосфера ресторану „Зірка”. РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ У РЕСТОРАНІ „ЗІРКА” ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ „СТАР”. 3.1. Аналіз підготовки до обслуговування 3.2. Аналіз технології обслуговування офіціантами. 3.3. Музична програма. РОЗДІЛ ІV. РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ РЕСТОРАНУ 4.1. Гостинність - "секретний елемент" обслуговування. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ. Список використаної літератури. ВСТУП. Ресторан – це підприємство, в якому широко практикується виготовлення страв, закусок по індивідуальному
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1063
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 08:46
23-12-2010, 08:46

Планування розвитку туризму

Категорія: Екскурсії і туризм

Планування розвитку туризму відбувається на місцевому, національному і міжнародному рівнях. На місцевому рівні план розвитку більш деталізований і спеціалізований, ніж на національному, і істотно відрізняється від регіону до регіону. Плани на національному рівні, представляючи розвиток туризму країни в цілому, повинні враховувати також специфіку окремих регіонів. На міжнародному рівні плануванням розвитку туризму займаються різні міжнародні організації, чиї розробки мають рекомендаційний характер для країн-учасниць. Наприклад, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) поєднує основні індустріальні країни світу, що також є основними туристськими країнами і по надходженнях від туризму, і по витратах їхніх громадян. ОЕСР не є чисто туристською організацією і не націлена на створення загальної економічної політики для країн-членів організації, але досліджує проблеми, готує прогнози, рекомендує методи, що повинні використовуватися для складання програм найкращого розвитку туризму в країнах
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1232
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 00:54
19-12-2010, 00:54

Основи туризму

Категорія: Екскурсії і туризм

ЗНАЧЕННЯ ТУРИЗМУ ДЛЯ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ Туризм -г- це не тільки форма масового відпочинку, фізичного загартування та зміцнення здоров'я допризов­ників, а й ефективний спосіб підготовки їх до військової служби, формування необхідних навичок і вмінь. Важ­лива роль у вихованні якостей особистості майбутнього воїна належить воєнізованим походам з елементами до­призовної підготовки. Багатоденні воєнізовані походи проводяться на другому році вивчення курсу допризов­ної підготовки як польові заняття. ОСОБИСТА ГІГІЄНА ТА ХАРЧУВАННЯ У ПОХОДІ Юнак, який хоче взяти участь у туристичному поході, повинен бути фізично підготовленим, здоровим і мати на це дозвіл лікаря. Попередньо потрібно здійснити такі про­філактичні заходи: вилікувати хворі зуби, пройти огляд у отоларинголога, позбутися мозолів на ногах, зробити профілактичні щеплення та ін. У туристичному поході слід дотримуватися правил особистої гігієни (дбати про чистоту обличчя, тіла, рук, ніг, зубів, одягу, взуття) та режиму дня (графіка руху на маршрут
Назад Вперед
^