Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 973
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-07-2010, 21:59
29-07-2010, 21:59

Екскурсія по місцевості для учнів (урок - уявна подорож)

Категорія: Екскурсії і туризм

Дата проведення: 15.03.2005 р. Місце проведення: спортивний зал, Інвентар і обладнання: гімнастичні лави, прапорці, ба’ри, "паркан", букви, стояки для складання слова, ку би, тре­нажери, мати, індивідуальні карточки з назвами дерев, звірів, шашки з дошкою, магнітофон. Завдання: 1. Закріпити навики в перешикуванні ,танцях, естафетах. 2.Навчити умовно орієнтуватись по місцевості з виконанням вправ. 3. Повторити заняття по Індивідуальних карточках. Мета: Розвивати увагу, орієнтацій, спритність, витривалість. Вхід учнів у зал під музику /пісня "Козаченьки"/. Шикування в одну шеренгу рівняння, привітання, ознайомлення, з завданням уроку. Повороти ліворуч, праворуч, перешикування з одніє шеренги, в дві й навпаки. Діти, сьогодні ми відправляємось на екскурсію по місцевості побуваємо у Будинку культури, І спортивному залі школи, на стадіоні, в лісі. Нам прийдеться йти по вулицях, долати перешкоди, все це ви повинні робити організовано, старанно. Перший пункт нашого призначення сп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 895
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-07-2010, 21:06
23-07-2010, 21:06

Технологічні основи гостинності

Категорія: Екскурсії і туризм

Технологічні основи надання послуг сільського зеленого туризму — це певний уніфікований стандартний пакет послуг, яким має надію скористатися турист під час перебування на відпочинку в агрооселі. Загалом, перелік цих послуг і їх якість можуть бути доволі різноманітними. Однак, стандартний набір головних послуг (нічліжна, гастрономічна, гігієнічна тощо) завжди повинні надаватися у певній послідовності. Ця послідовність затрат часу й зусиль на обслуговування одного гостя отримала назву "гостьовий цикл". Гостьовий цикл сільського зеленого туризму — це процес рекреаційного обслуговування гостя від часу його прибуття в агрооселю до остаточного виїзду з неї. Гостьовий цикл сервісного обслуговування гостя агрооселі складається з тісно пов'язаних між собою окремих блоків взаємодії між господарем оселі та його гостем. Для чіткішого усвідомлення господарем послідовності його дій під час відвідин оселі туристом відобразимо гостьовий цикл їхньої взаємодії у формі технологічної схеми. Вона складається з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 870
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-07-2010, 13:13
15-07-2010, 13:13

Методика макрорегіональних досліджень туристичного ринку

Категорія: Екскурсії і туризм

Методика географічного дослідження туристичного ринку макрорівня є дослідженням особливостей функціонування та розвитку туризму як складової світового ринку послуг і полягає в виявленні механізму формування глобальних геопросторових структур. На макрорівні методику дослідження ринку туристичних послуг можна представити як наскрізну систему, що сполучає територіальні дослідження всіх рівнів з галузевими (мал. 1). Слід мати на увазі, що галузеві ринки (ринок готельних послуг, ринок послуг дозвілля та розваг, ринок послуг туроператорів та турагенцій тощо) мають ті ж рівні територіальної організації, але тільки ним властиву територіальну структуру, обумовлену специфікою діяльності і є видовими субринками світового туристичного ринку. В основу дослідження такого масштабу покладений синтез аналітичного матеріалу, який відбиває особливості розвитку регіональних ринків і глобальні тенденції розвитку туризму як суспільного явища та як галузі світового господарства. Туристичний ринок в структурі світового господарс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1237
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-07-2010, 07:17
12-07-2010, 07:17

Методика дослідження національного туристичного ринку

Категорія: Екскурсії і туризм

Національний ринок туристичних послуг є ключовим в суспільно-географічному дослідженні туризму, що визначається його зовнішніми та внутрішніми функціями. Саме розвиток внутрішнього ринку забезпечує виконання зовнішньої функції, визначає спеціалізацію та участь в світовому туристичному процесі. Тому методика дослідження національного туристичного ринку повинна відтворювати всю складність та багатоаспектність його функціонування як в сфері міжнародного, так і внутрішнього туризму. Дослідження зовнішньої функції національного ринку туристичних послуг передбачає оцінку його макроположення як суб'єкта світового туристичного ринку по відношенню до інших суб'єктів, та мезоположення - по відношенню до суб'єктів макрорегіонального ринку чи субринку. В мезорегіональному аналізі цікавим є країноцентричний підхід, який дозволяє визначити субрегіональний ринок як ринок країн-сусідів і оцінити мезорегіональне положення даного національного ринку відносно активності країн-сусідів як в міжнародному туризмі, так і на ринку
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 834
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-07-2010, 02:31
7-07-2010, 02:31

Організація туристично-рекреаційного процесу Закарпатської області

Категорія: Екскурсії і туризм

У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення – що врешті-решт означає здоров’я – є найвищою соціальною цінністю. Тому за останні кілька десятків років у світі поступово зростає значення туризму і рекреації . Це пов’язано в першу чергу із значним ростом доходів населення економічно розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного сполучення. Люди залишають свої домівки з наміром відвідати нові місця, збагатити себе знайомством з пам’ятками історії, культури і мистецтва. Крім того, індустріальний розвиток цивілізації, забруднення екологічних систем навколо великих промислових районів, збільшення психологічного навантаження на людину через прискорення темпу життя, змушує все більшу кількість людей шукати відпочинок та оздоровлення в поки що екологічно благополучних регіонах світу. Таким чином, у багатьох державах обслуговування рекреантів стало не лише самостійною галуззю економіки, але й життєво необхідною формою задоволення потреб людини. На сьогодні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4333
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-07-2010, 05:18
6-07-2010, 05:18

Організація екскурсійної діяльності

Категорія: Екскурсії і туризм

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Географічний факультет Кафедра країнознавства туризму КУРСОВА РОБОТА на тему: „Організація екскурсійної діяльності” ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Поняття екскурсії та екскурсійної діяльності 6 1.1. Суть екскурсії 6 1.2. Поняття екскурсійної діяльності . 11 1.3. Основи екскурсійного обслуговування та його організація 14 1.4. Методика досліджень .23 Розділ 2. Технологія підготовки нової екскурсії 24 2.1. Етапи підготовки нової екскурсії 24 2.2. Основні елементи підготовки екскурсії 27 Розділ 3. Техніка ведення екскурсії . 33 Розділ 4. Оглядова автобусна екскурсія "Київ - столиця України" .39 Висновки 43 Література 45 Додатки .47 Вступ Актуальність теми дослідження. Утвердження суверенності України супроводжується своєрідним "історичним ренесансом". Ми спостерігаємо спалах неабиякого інтересу до проблем вітчизняної історії, витоків національної культури, непересічних досягнень минулого. Це зрозуміло, адже знання істори
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1519
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-07-2010, 09:38
5-07-2010, 09:38

Туризм в Україні: проблеми і перспективи конкурентноздатності

Категорія: Екскурсії і туризм

ПЛАН 1. Мета роботи 2. Постановка проблеми 3. Аналіз проблеми 4. Пропозиції до розв’язання проблеми 5. Обґрунтування пропозиції та вибір альтернативи 6. Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями 7. Необхідні ресурси та умови 8. Висновки 1. Мета роботи. Ця робота присвячена аналізу глобальної та регіональної конкурентноздатності України в галузі туризму. На перший погляд тема видається досить легкою. На сьогоднішньому ринку туристичних послуг України існує безліч інформації з приводу того, куди можна поїхати, до яких туристичних операторів звернутися по допомогу, яка вартість тієї чи іншої послуги. Але така інформація є досить хаотичною, з неї повною мірою не можна робити жодних висновків про стан самої галузі та проблем, які в ній існують. Якщо ж намагатися розібратися більш детально, все ж певні довідкові дані можна віднайти. Так, наприклад, досить легко можна знайти, інформацію, що у 1999 році в Україну в’їхало 4,2 млн. чол., виїхало – 8,2 млн. чол , а внутрішній туризм станови
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1172
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 08:31
1-07-2010, 08:31

Ринок туристичних послуг

Категорія: Екскурсії і туризм

ПЛАН 1. Поняття, чинники формування та види ринку туристичних послуг. 2. Територіальні структури туристичного ринку. 3. Попит і пропозиція на туристичному ринку. 4. Умови та можливості виходу на туристичний ринок. 1. Поняття, ознаки та види ринку туристичних послуг Туристичний ринок (за визначенням Ольги Любіцевої) – це сфера задоволення потреб населення у послугах, пов’язаних з відпочинком, змістовним проведенням дозвілля чи оздоровленням [Любіцева]. Формування національного туристичного ринку обумовлене дією внутрішніх та зовнішних чинників. До внутрішніх чинників відносяться наступні: 1. рівень соціально-економічного розвитку: - науково-технічний прогрес; - історичні чинники формування економіки; - рівень розвитку галузей виробництва; - рівень розвитку транспорту та транспортної мережі; - демографічна ситуація і структура населення; - характер міграційних процесів; - особливості зайнятості. 2. якість життя населення: - умови життя (екологічні, житлово-побутові, соціально-культурні)
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 671
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 06:10
27-06-2010, 06:10

Правові засади туристичної діяльності в Російській Федерації

Категорія: Екскурсії і туризм

Туристська діяльність – це професійна діяльність фізичних і юридичних осіб по організації подорожей. Відносини між туроператором (турагентством) і туристом регулюються через укладення відповідного договору між ними. У силу договору про надання туристичних послуг туристична фірма переводить на туриста права вимоги по зобов'язаннях надати послуги, що відповідно до договору про надання туристичних послуг повинні входити в подорож. Предметом договору про надання туристичних послуг (об'єктом правовідносини, що виникають з такого договору) є діяльність туристичної фірми, у результаті якої турист стає кредитором по зобов'язаннях отримати послуги, які входять у подорож. Така діяльність туристичної фірми – це власне кажучи надання послуг. Як висновок, правовідносини, які виникають в результаті висновку договору про надання туристичних послуг, це відносини між туристом (кредитором - 1) і туристичною фірмою (боржником – 1), об'єктом якого є переклад на туриста прав Кредитора-2 по зобов'язаннях зробити послуги,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 654
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-06-2010, 06:49
24-06-2010, 06:49

Основні вимоги щодо облаштування агрооселі для прийому туристів

Категорія: Екскурсії і туризм

Звичайно, не кожна сільська оселя відповідає високим запитам вибагливих "дітей міської цивілізації". Однак, щоб вона стала цікавою для туристів, недостатньо переобладнати її на вишуканий міні-готель. Є різні сегменти споживачів послуг сільського туризму, і кожен господар також керується власними фінансовими можливостями й дизайнерським світоглядом. Завдяки цьому існує ціле розмаїття сільських осель, і саме це розмаїття є важливою додатковою перевагою для тих "традиційних" туристів, які шукають для себе щораз нових вражень. Тим не менше, існують обов'язкові архітектурно-естетичні й санітарно-гігієнічні вимоги, яких бажано дотримуватися кожному власнику агрооселі. Так само, як "візиткою" будь-якого готелю є яскравість та привабливість його вивіски, логотипу й багатство чиоригінальність декору вхідного порталу до будівлі, так і в агрооселі "візиткою" виступає її брама та обійстя. Якщо вона оформлена в традиційному українському стилі (має карпатський чи поліський ґон
^