Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1245
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-05-2010, 13:05
12-05-2010, 13:05

Методика геомаркетингового аналізу туристичного підприємства

Категорія: Екскурсії і туризм

Дана методика застосовується на мікротаксономічному рівні і передбачає дослідження ринку, що має за мету оцінити ринкову ситуацію відповідно до можливостей певного суб'єкту, який саме обирає відповідну стратегію діяльності. Таким чином, методика мікрорівня є методикою маркетингового дослідження, яка включає аналіз ринкових можливостей, визначення перспективного цільового ринку, вибір маркетингової стратегії, розробку комплексу маркетингу та розробку допоміжних систем маркетингу з метою посилення позицій на відповідному ринку та розширення масштабів і зон збуту турпродукту. Методика вивчення ринку туристичних послуг на мікрорівні є маркетинговою діяльністю підприємства-суб'єкта ринку. Вона має за мету здійснення прибуткової діяльності шляхом створення конкурентоздатного турпродукту та зміцнення своїх позицій за даних ринкових умов. Маркетингове дослідження туристичного підприємства полягає в моніторингу ринку, тобто в системі постійного «слідкування» на мінливими умовами туристичного ринку з метою розробки
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1938
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-05-2010, 01:09
5-05-2010, 01:09

Умови та чинники формування попиту

Категорія: Екскурсії і туризм

Кожна людина, що є покупцем - це окремий ринок, оскільки кожна людина неповторна за своїми даними, які формують відповідні запити, потреби, уподобання та смаки, купівельну поведінку, тобто все те, що сприяє вибору та покупці відповідного турпродукту. В той же час саме ці дані, тобто характеристики людини, перш за все демографічні, психологічні, етнорелігійні, соціальні, що об'єднують окремих людей в певні соціуми за різними ознаками, дозволяють провадити сегментацію ринку туристичних послуг. Сегментація, як основний інструмент аналізу ринку, є системою методичних прийомів групування параметрів різних характеристик споживачів відповідно до мети дослідження. Потреба у відпочинку є однією з фізіологічних потреб людини. Але для того, щоб людина свій відпочинок проводила в подорожі, повинні скластися відповідні умови зовнішнього і особистого порядку, які б стимулювали потребу в туризмі. Крім того, не всі подорожуючі звертаються до послуг туристичних підприємств чи використовують їх частково (наприклад, тільки т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1888
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-04-2010, 05:56
22-04-2010, 05:56

Районування Карпатського регіону за рівнем розвитку та відмінностями турпродукту сільського зеленого туризму

Категорія: Екскурсії і туризм

Зміст Районування Карпатського регіону за рівнем розвитку та відмінностями тур-продукту сільського зеленого туризму Львівський субрегіон Івано-Франківський субрегіон Чернівецький субрегіон Закарпатський субрегіон Список використаної літератури Споживчий продукт сільського зеленого туризму у кожній окремо взятій місцевості має свої відмінності, зумовлені особливостями природного й етнографічного середовища сільського розселення регіону, а також характером його сучасної адміністративно-громадської самоорганізації. Тому районування Карпатського регіону за рівнем розвитку та відмінностями турпродукту сільського зеленого туризму ми здійснювали з урахуванням таких критеріїв: —природно-географічного поділу регіону; —етнографічного (історико-культурного) поділу регіону; —адміністративно-територіального (а отже, й інфраструктурно-господарського) поділу регіону. Природно-географічний поділ регіону — це виокремлення в його межах природних районів з відмінною геолого-геоморфологічною будовою, рельєфом,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 871
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-04-2010, 21:06
20-04-2010, 21:06

Суть маркетингу в готельному, курортному та туристичному сервісі

Категорія: Екскурсії і туризм

ПЛАН 1. Сутність та зміст маркетингу в туризмі 2. Становлення та розвиток туристичного маркетингу 3. Функції маркетингу в туризмі 4. Основні умови та принципи застосування маркетингу в туризмі 1. Сутність та зміст маркетингу в туризмі Маркетинг, за визначенням відомого вченого Філіпа Котлера, – це соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення нестатків та потреб як індивідів, так і груп, шляхом створення, пропозиції та обміну товарів. Маркетинг – це також наука, що дає знання про ринок, закони його функціонування, про поведінку покупців на ринку, з яким пов’язане підприємство. Оскільки туристичний, готельний чи курортний бізнес не має принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності, то можна стверджувати, що головні положення теорії сучасного маркетингу можуть у повній мірі використовуватись і в туризмі. Разом з тим, курортний, готельний та туристичний бізнес мають свою специфіку, яка відрізняє їх не лише від торгівлі товарами, але й послугами. До того ж, в туриз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 869
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-04-2010, 04:02
19-04-2010, 04:02

Сегментація ринку в туризмі

Категорія: Екскурсії і туризм

ПЛАН 1. Поняття та методи сегментації ринку туристичних послуг. 2. Сегментація туристичного ринку по декількох ознаках. 3. Позиціювання туристичного продукту. 1. Поняття та методи сегментації ринку туристичних послуг Сегментація ринку в туризмі – дуже важливий елемент при виборі стратегії маркетингу. Сегментація – це поділ ринку на складові, групи чи сегменти, члени яких досить схожі і відрізняються від членів інших груп (сегментів). Головна мета сегментації – забезпечити адресність туристичного продукту. За допомогою сегментації реалізується головний принцип туристичного маркетингу – орієнтація на споживача. Перевагами сегментації туристичного ринку є наступні: Ø сегментація є засобом вибору найперспективнішого цільового ринку; Ø дозволяє найповніше задовольняти запити туристів; Ø допомагає вибирати оптимальні маркетингові стратегії; Ø сприяє досягненню цілей туристичної фірми; Ø дає можливість підвищувати ефективність управлінських рішень; Ø
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 577
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-04-2010, 21:52
17-04-2010, 21:52

Ринок туристичних послуг та його територіальна організація

Категорія: Екскурсії і туризм

В дослідженні ринку можна виділити два основних підходи. За першим ринок розглядається як поняття і його дослідження носить переважно філософський та політико-економічний характер. Основна увага концентрується на таких аспектах як: ринок як спосіб мислення та поведінки; ринок як спосіб організації суспільного виробництва. За другим підходом ринок розглядається як явище, що має конкретний економічний зміст і є формою організації споживання на певній території, в межах якої збалансовується попит та пропозиція товарів і послуг. Ринок туристичних послуг задовольняє потреби населення у відпочинку та змістовному проведенні дозвілля і функціонує за загальними законами світового ринку. Він є складовою ринку послуг, його видовим компонентом. Світовий ринок - це глобальна система, що регулює співвідношення попиту й пропозиції, а регулятором виступають міжнародні економічні зв'язки. Світовий ринок розвивається на основі поділу праці, а поглиблення поділу праці, яким визначається сучасний етап розвитку виробництва, інт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 967
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-04-2010, 11:51
13-04-2010, 11:51

Характеристика туристичного потенціалу Львівської області

Категорія: Екскурсії і туризм

Населення: 2,75 млн. осіб. Область належить до найбільш густозаселених у країні. Щільність населення – понад 120 осіб на 1 кв. км. Площа: 21,8 тис. кв. км. Обласний центр: м. Львів. Географічне положення: розташована на заході України; північна частина області лежить у межах Волинської височини, Малого Полісся та Подільської височини, відокремлена долиною Дністра від Передкарпаття; на південному заході області розташовані хребти Українських Карпат. Північна частина області розташована в лісостеповій зоні. Головні річки – Дністер з притоками, Західний Буг з притокам, Вишня і Шкло. Місто Львів розташоване на р. Полтва. Клімат: помірно континентальний. Середня температура січня –5°C, липня від +18°C у центральній частині області до +12°C в горах. Кількість опадів становить 750-1000 мм. Природно-рекреаційний потенціал: область відома, як одне з найкращих в Україні місць рекреації та туризму. 400 територій і об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема державний природний заповідник “Розточчя”, 3
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 854
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-03-2010, 09:35
13-03-2010, 09:35

Перспективи туризму в регіонах України

Категорія: Екскурсії і туризм

Голова Державної туристичної адміністрації України Валерій Цибух переконаний, що туристичний сезон 2002 року в Україні буде вдалим. “Ми вже пройшли екватор туристичного сезону, і можна сказати, що він вдасться”, - заявив В.Цибух. Він висловив переконання, що Україна використовує свій туристичний потенціал лише на одну третину, тобто реальну кількість туристів (12 млн. чол.), які щорічно відвідують Україну, слід збільшити до 36 млн. чол. Останнім часом ця цифра постійно зростає за рахунок збільшення напливу туристів із країн Центральної Європи, Балтії та країн СНД, які після подій 11 вересня 2001 року почали надавати перевагу відпочинку саме на курортах Криму і Карпатського регіону. В.Цибух також розповів про проблеми в розвитку туристичної інфраструктури. За його словами, в Україні зараз функціонує 1 тис. 300 готелів при потребі у 18-20 тис. В.Цибух пояснив це тим, що готельним бізнесом займатись невигідно через надмірний податковий тиск. “А з 3 тис. 300 санаторно-курортних комплексів працює лише 700, всі і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 873
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-03-2010, 17:29
8-03-2010, 17:29

Аналіз туристичної політики Індії

Категорія: Екскурсії і туризм

На долю Індії приходиться близько 45% усіх туристичних прибуттів у країни Південної Азії і більш 70% валютних надходжень від туризму регіону. Найбільших успіхів національна туриндустрия досягла в середині 1990-х рр., коли щорічний приріст числа іноземних туристів досягав 7,7%. Починаючи з 1998 р. кількість прибуваючих мандрівників тут залишається фактично незмінним і складає, за даними ВТО, близько 2,4 млн чел. у рік. Доходи від туризму Індії перевищують $3,1 млрд. Як визнаються туристичні влади країни, сьогодні індійська туриндустрия, зосереджена в основному в приватному секторі, має потребу в додаткових фінансових уливаннях у розвиток інфраструктури. У 2001 р. туризм був включений у п'ятилітню програму державних інвестицій. Уже сьогодні в Індії будуються 35 тис. нових готельних номерів на додаток до 60 тис. існуючих. На відміну від Росії, на індійському ринку засобів розміщення сильні позиції займають регіональні готельні групи, такі як Oberoi, Taj, Welcome Group, готові вкладати гроші в розвиток влас
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 346
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-03-2010, 13:56
4-03-2010, 13:56

Туристське спорядження

Категорія: Екскурсії і туризм

Методична розробка Тема: Туристське спорядження. Теорія – 2 години. 1) Будова туристичного намету, стійки і кілочки для наметів, тент для намету, правила вкладання наплічника. У поході дім для туристів – це намет. Кількість наметів визначається їхньою місткістю. Для групи з 15 чоловік потрібно мати п’ять тримісних намети. Перед походом перевіряється справність намету, наявність усіх розтяжок. На випадок дощу потрібно мати поліетиленову плівку, якою накривають намет як тентом, що надійно захищає від промокання навіть при тривалій зливі. Стійки для встановлення наметів і кілочки для розтяжок може зробити кожний турист. Краще, коли стійки складаються з трьох частин, тоді вони легко вміщуються в кишені наплічника. Маючи їх, можна поставити намет там, де немає жодного деревця. Найкращі для цього дюралюмінієві трубки. Щоб з’єднати їх, використовують дерев’яні чи металеві стрижні. Такі стійки зручні для кожного намету, їх треба мати 6-12 штук. Кілочки, загострені на кінцях, зручніше забивати
^