Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 656
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-03-2010, 05:06
3-03-2010, 05:06

Управління іміджем та людськими ресурсами сільського туризму

Категорія: Екскурсії і туризм

Основні фактори, що впливають на формування рекреаційного іміджу агротуристичної території — це туристичні ресурси регіону, способи організації дозвілля, ставлення господарів і місцевого населення до туристів, туристичні шляхи, відповідність ціни за послуги їх якості тощо. Умови проживання та харчування не мають вирішального значення у момент вибору туристом пропозиції відпочинку на селі. Існує ряд психологічних факторів, які потрібно передбачити у кожній пропозиції, серед них: зручність, оригінальність, розваги. Турист, який вирішив провести свою відпустку в селі, хоче під час відпочинку оглядати красиву природу. Прекрасні краєвиди не повинні бути зіпсовані через занедбаний вигляд села. Тому село, громада якого береться за організацію зеленого туризму, повинно переглянути своє ставлення до умов упорядкування території й побуту. Адже рекламною "візитівкою" для туристів, найчастіше, виступає не сама по собі агрооселя, а загалом сільське середовище, його внутрішній вигляд і благоустрій. Для тог
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2217
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-02-2010, 21:20
18-02-2010, 21:20

Ресурсний потенціал розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Україні

Категорія: Екскурсії і туризм

План. Вступ Розділ 1. Організація спортивно-оздоровчого туризму: 1.1. Особливості спортивно-оздоровчого туризму 1.2. Характеристика основних видів спортивно-оздоровчого туризму. Розділ 2. Загальна характеристика спортивно-оздоровчого комплексу “Каштан”. 2.1. Планово-економічна діяльність комплексу. 2.2. Управління трудовими ресурсами мотивація і оплата праці. 2.3. Маркетингова діяльність спорткомплексу. 2.4. Управління фінансовими ресурсами Розділ 3. Пропозиція щодо вдосконалення діяльності спортивно-оздоровчого комплексу “Каштан”. Висновок. Список використаної літератури. Розділ 1 Організація спортивно-оздоровчого туризму. На сучасному етапі розвитку туризм для багатьох країн є провідною галуззю економіки. Різноманіття туристичних послуг, що пропонуються споживачам спричинило необхідність виникнення певної класифікації видів туризму. Розрізняють наступні види туризму: 1. діловий туризм; 2. спортивно-оздоровчий туризм; 3. хоббі-туризм; 4. пригодницький туризм; 5. навчальні тури; 6. реліг
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1378
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-02-2010, 11:03
13-02-2010, 11:03

Регіональні особливості споживання туристичних послуг

Категорія: Екскурсії і туризм

Туристичне споживання має комплексний характер і є специфічною формою споживання туристом продукції індустрії туризму. Туристичне споживання складається з комплекса різних товарів та послуг, матеріальних і нематеріальних туристичних благ, що задовольняють мотиваційні потреби туриста, а також потреби, пов'язані з забезпеченням життєдіяльності під час подорожування. Результатом цього виду споживання є для споживача також комплексне враження від відпочиноку, оздоровлення та отримане задоволення, а для виробника турпродукту - прибуток. Туристичне споживання має виражений сезонний характер. Воно доповнює споживання в місці постійного проживання і в місці відпочинку, створюючи додатковий попит на певні товари та послуги, потрібні на час подорожування. В той же час туристичне споживання в місцях відпочинку відрізняється від споживання в місці постійного проживання як за обсягом, так і за структурою. Так, туристи більше споживають сувенірної, друкованої продукції, підвищується попит на послуги закладів дозвілля пор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1182
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-02-2010, 13:09
12-02-2010, 13:09

Розвиток курортної справи в Україні

Категорія: Екскурсії і туризм

В Україні санаторно-курортна справа є одним з найдавніших видів рекреації. З ХІХ ст. відомі кліматичні курорти Південного узбережжя Криму, бальнеологічні курорти Передкарпаття та Закарпаття, Поділля, Полтавщини, грязьові курорти Криму та Одещини, які зазнали особливого розвитку у ХХ ст. Так, перші заклади в Україні, які почали функціонувати, використовуючи мінеральну воду для лікування, виникли у Шклі (1576), Саках (1799), Трускавці (1827), Одесі (1829), БерМінВодах (1862), Моршині (1877); лікувальні властивості грязей — на узбережжі Куяльницького лиману (1833), поблизу Голої Пристані (Гопри) (1895). Система санаторно-курортних закладів розвивалась в межах державної системи охорони здоров`я, її послуги були соціально орієнтованими і достатньо дешевими для громадян (за рахунок фонду соціального страхування та інших джерел фінансування). Але недостатньо розвинена матеріально-технічна база галузі, її низька пропускна спроможність і застаріле обладнання, навіть при високій кваліфікації персоналу і досконалості
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5112
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-02-2010, 18:10
10-02-2010, 18:10

Туристсько-рекреаційні ресурси Іспанії

Категорія: Екскурсії і туризм

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Географічний факультет Кафедра країнознавства і туризму КУРСОВА РОБОТА на тему: „Туристсько-рекреаційні ресурси Іспанії” Науковий керівник: Шпарага Тетяна Іліодорівна Київ-2008 ПЛАН ВСТУП.……………………………………………………………………………3 Розділ І. Теоретико-методологічні основи дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів 1.1. Поняття і класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів. Поняття туризму……………………………………………………………………………4 1.2. Методика досліджень……………………………………………………… 6 Розділ ІІ. Природні туристсько-рекреаційні ресурси Іспанії 2.1. Рельєф…………………………………………………………………………9 2.2. Кліматичні умови………………………………………………………… .11 2.3. Водні ресурси……………………………………………………………….13 2.4. Бальнеологічні ресурси…………………………………………………….14 2.5. Природоохоронні території……………………………………………… 16 Розділ ІІІ. Історико-архітектурні ресурси Іспанії 3.1. Історико-культурні та археологічні ресурси………………………………20 3.2. Етнокультурні особливості…………………………………………………25 3.3. Музеї, в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 532
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-01-2010, 12:53
25-01-2010, 12:53

Туристичний потенціал України як міжнародного туристичного центру

Категорія: Екскурсії і туризм

З моменту проголошення незалежності молода українська держава впевнено стала на шлях розбудови власної туристичної галузі. За час, що минув, завершується процес переорієнтації вітчизняного туризму з частини народногосподарського комплексу колишнього СРСР у самостійну розвинену галузь. В умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії українського краю, залучення широких верств населення до пізнання історико – культурної спадщини. Розвиток туризму в Україні особливо актуальний, оскільки саме завдяки туризмові Україна може поліпшити соціально – економічну ситуацію. Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, держава проголошує його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки. Україна має вагомі об’єктивні передумови, щоб увійти до найрозвиненіших
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 637
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2010, 10:25
12-01-2010, 10:25

Принципи міжнародної та європейської туристичної політики

Категорія: Екскурсії і туризм

Туристична політика країн Європейського союзу націлена на координацію розвитку туризму країн-учасниць. Союз визначив основні принципи спільних рішень проблем для забезпечення росту туризму в цих країнах: · захист туристів і їхнього вільного пересування, що включає в себе: спрощення поліцейського і митного контролю на границях; підвищення безпеки туристів і захист їх від несумлінної реклами; гармонізація страхування туристів і їхнього автотранспорту; інформування про їхні соціальні права; · гармонізація правил діяльності в індустрії туризму, що стосується: гармонізації податкової політики в різних країнах; взаємного визнання рівня кваліфікації і дипломів професійної підготовки; поділу відпускних періодів для зняття навантаження на туристську індустрію в пікові сезони; · регіональний розвиток туризму з метою його просування в нерозвинені регіони союзу, що мають туристський потенціал. Однак ЄС, активно координуючи туристську діяльність, не втручається в національну політику кожної з країн-учасниць, адап
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1219
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-01-2010, 17:28
10-01-2010, 17:28

Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять

Категорія: Екскурсії і туризм

Рекреація як одна з головних форм продуктивного використання вільного ча­су людини — суспільний, еконо­мічний і на­­у­ковий феномен, для якого не мають значення між­галузеві та міждисциплі­нар­ні межі. Недивлячись на цю особли­вість, слід зауважити, що найбіль­ший вклад у її вивчення і розуміння вно­сить географія, у царині якої сфор­мувалася потужний нау­ко­вий напрям — географія рекреації і туриз­му. Рекреація (фр. rеcrеation, пол. rekreacja — відп­о­чинок, від лат. recreatio — відновлення сил) — від­новлення чи відтворення фізич­них і духовних сил, витрачених людиною в процесі життє­діяль­ності; рекреація включає різноманітні види діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил і задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб та запитів. Рекреацію можна сприймати і як заплановану бездіяльність, яка здійснюється за чиїмось бажанням. У глибшому сенсі вона розглядається у зв’язку з емоційним досвідом та натхненням, що з’являється як наслідок рекреаційної дії. З іншого боку, рекреація може
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 735
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2009, 11:08
17-12-2009, 11:08

Історія туризму

Категорія: Екскурсії і туризм

Зародження елементів подорожей Як свідчать дослідження археологів і істориків, вже у глибокій старовині первісній людині була властива регулярна кочівля. Постійні пошуки їжі примушували людину здійснювати тривалі переходи, добре орієнтуватися на місцевості. При цьому людина слідувала певними шляхами, нерідко використовуючи стежки, пророблені дикими стадними тваринами. Це обумовлено полюванням на них. Майже у всіх первісних племен і народностей був широко поширений звичай взаємних відвідин різних груп, що належать до одного або різним племенам. Такі візити - звичайне явище у тих же австралійців. Ескімоси при всіх труднощах повідомлення в арктичних умовах постійно здійснювали дуже далекі подорожі, щоб відвідати своїх друзів. Ці взаємні подорожі і пригощання зіграли величезну роль в розвитку культури в первісні часи, будучи шляхами і засобами культурного обміну. Візити нерідко приурочувалися на той час, коли у даної групи була удосталь пищить: до сезону дозрівання плодів, до часу улову риби, збору урожаю і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1139
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2009, 16:30
11-12-2009, 16:30

Використання бензинових пальників (примусів) у походах

Категорія: Екскурсії і туризм

Газ чи бензин, бензин чи газ? Хтось досі шукає для себе відповідь на це запитання, хтось її давно знайшов і став прихильником того чи іншого палива, а хтось комбінує залежно від потреб та умов використання. Філософська дискусія на тему „що краще” здатна вмить зібрати два табори, що до втоми ганятимуть газово-бензинового м’яча, проте істина завжди буде день посередині. У підсумку не так важливо, хто добув вогонь, оскільки першість усе одно належить Прометеєві, проте коли вогню немає, то завжди хочеться знати чому. Два роки приборкування бензинового примуса "Шмель-4" і читання на ніч інструкції з експлуатації цього примхливого інтелігента спонукали до впорядкування і оприлюднення думок, що народжувалися, вмирали, перевтілювалися у смачну зупку і знову кудись тікали разом із блакитним вогником. Отже, примус може виконувати такі функції: 1) безсовісно знищувати пальне; 2) знищувати майно власника та майно його друзів; 3) час від часу цікавитися приготуванням їжі; 4) узагалі нічого не робити. При цьом
^