Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 530
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 22:51
19-01-2011, 22:51

Київський (Сирецький) танкодром

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Про київський танкодром годі шукати згадки в популярних довідниках і державних музеях. Лише випадково можна наткнутися на таке повідомлення :”…1932 в районі станції Біличі почали оселятися сім’ї виселені з селища Берковець ,у зв’язку з побудовою там танкового полігону.”- повідомлялося в журналі Міністерства оборони України. Щоб краще зрозуміти, де проходили межі київського танкодрому, згадаємо реалії відповідного періоду. На півночі природною межею було узлісся Пуща-Водиці та Синє озеро, еа заході траса Гостомельського шосе. На сході і півдні природних обмежень не існувало, мабуть танкове поле було обсаджене традиційними київскькими тополями. Після остаточно закриття полігону на його місці з`явилося міське кладовище та нові садово-городні об`єднання, та п`ятиповерхові квартали масиву Нивки. Про все це можуть дізнатися відвідувачі музею ЦПР. Майже нікому невідомо, що в середині 30-х років ХХ-го століття на цьому полі відбувались унікальні випробування танків Т-28 та БТ-7. Ось, наприклад, що згадує відо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2391
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 22:42
13-01-2011, 22:42

Протипіхотні міни ПОМЗ-2М, ОЗМ –72, МОН-50

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Міна протипіхотна осколкова натяжної дії кругового ураження. Призначена для виведення з ладу особового складу супротивника. Являє собою вдосконалену модифікацію протипіхотної міни ПОМЗ-2. Будова міни. Міна ПОМЗ-2М складається з наступних основних частин: чавунного корпусу, який має насічки для кращого утворення осколків, установного кілочка, за допомогою якого міна закріплюється в землі, 75-грамової бурової тротилової шашки, зривника серії МУВ з Р-подібною чекою, запалу МД-5М, відрізка дроту довжиною 7-8 метрів та додаткового кілочка для закріплення дроту. Основною відмінністю ранньої модифікації протипіхотної міни ПОМЗ-2 є наявність припливу у горішній частині корпусу для встановлення зривника серії МУВ. Зривник використовується з запалом МД-2 і вставляється у отвір припливу. Протипіхотна міна ПОМЗ-2М задля закріплення зривника має різьбу у внутрішній частині корпусу. Зривник серії МУВ згвинчується з запалом МД-5М і останній закручується у корпус міни за допомогою різьби. Мал. 1. Протипіхотна міна ПОМЗ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1438
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 11:33
9-01-2011, 11:33

Стройова підготовка

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Стройова підготовка є одним з найважливіших роз­ділів навчання і виховання допризовника. Вона дисцип­лінує майбутнього воїна, загартовує його фізично, виробляє гарну поставу, формує спритність, моторність, витривалість, уміння правильно і швидко виконувати команди командирів. Навички, набуті на заняттях із стройової підготовки, вдосконалюються на заняттях з вог­невої, фізичної підготовки й у повсякденній службі. Під час проходження строкової служби солдат зви­чайно діє в складі свого відділення, тому він повинен добре знати своє місце в строю за всяких умов, різні стройові прийоми без зброї і зі зброєю. Основні обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю, поря­док виконання стройових прийомів визначені Стройовим статутом Збройних Сил України. Стройові прийоми і рух без зброї СТРІЙ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ Щоб уміти швидко і правильно діяти в строю, солдат повинен знати, що таке стрій та які його елементи. Стрій — визначене Стройовим статутом розташуван­ня військовослужбовців, підрозділів і

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2943
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 04:46
8-01-2011, 04:46

Дії механізованого відділення в обороні та наступі

Категорія: Військова справа, ДПЮ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА МОТОСТРІЛЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ Перше тактичне об'єднання солдатів для спільних дій називається мотострілецьким відділенням (МСВ). Його завдання — мобільно й ефективно боротися з особо­вим складом противника, його броньованими цілями, проводити розвідку, пересу­ватися з однією одиницею техніки й оберігати її. Мал. 1. Склад мотострілецького відділення: а – БМП, б - ВТР До мотострілецького відділення як до організа­ційно-штатної одиниці вхо­дять (мал. ): К — командир відділен­ня. Озброєний автоматом (АК). Накази віддає голосом або, перебуваючи у своїй бо­йовій машині піхоти (БМП) чи бронетранспортері (БТР), сигналами за допомогою пе­реносної радіостанції (рації). MB — механік-водій БМП. Озброєний автоматом. Ос­новне завдання — утримувати у технічно справному стані бойову машину і вміло водити її за будь-яких обставин. На бойовій машині є рація, прилад для визначення зараже­ності місцевості, система колективного захисту від зброї масового знищення (ЗМЗ). В — водій БТР. НО — нав
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2810
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 22:58
4-01-2011, 22:58

Поняття та принципи військового будівництва та їх правове закріплення

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Військове будівництво -система економічних , соціально-політичних , військових та інших заходів держави , що здійснюються з метою поліпшення військової організації , будівництва і зміцнення ЗСУ та зміцнення обороноздатності країни в цілому. Здійснюючи військове будівництво, держава спирається на основоположні начала , керівні ідеї і положення , які закріплені в Конституції та законах України (іншими словами принципи військового будівництва). Основні принципи військового будівництва закріплені у воєнній доктрині , яка є документом , що закріплює основний воєнно -політичний курс нашої держави. Основні принципи військового будівництва : -проведення оперативно -психологічної підготовки особового складу з урахуванням законів воєнного мистецтва. -комплектування їх на основі загального військового обов*язку і за контрактом з поступовим переходом до професійної армії. -військово-патріотичне виховання допризовників та призовної молоді , особового складу на національно -історічних традиціях. -соціальни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2197
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 10:08
3-01-2011, 10:08

Бронежилети та розвантажувальні системи

Категорія: Військова справа, ДПЮ

З появою та розвитком ручної вогнепальної зброї захисні обладунки втрачають свою роль. Простежується тенденція до їх полегшення, спрощення. Лицарські обладунки, поступаються місцем легким панцирам, наколінникам та наручам, обладункам які захищали лише груди і спину і частини кінцівок. З часом наколінники та наручі зникають, а нагрудники починають виготовлятися з міцної шкіри й тканин. Такі види обладунків не могли захистити від кулі з близької відстані. Але продовжували залишатися у використанні у зв’язку з широким використанням холодної зброї. В деяких родах військ обладунки залишалися до середини 19 століття. Найдовше обладунки у вигляді кіраси протрималися на озброєнні кірасирів – важкої кавалерії. Але з новим якісним зростом ефективності вогнепальної зброї і з применшенням ролі холодної зброї на полі бою їх було знято з використання. До першої світової піхотинці не використовували жоден елемент захисту попри появу унітарних набоїв і відповідного підвищення дальності стрільби. З середини 19 століття до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1159
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 15:49
30-12-2010, 15:49

Прикладна фізична підготовка

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Прикладна фізична підготовка е важливою частиною предмета «Допризовна підготовка» і особливим елемен­том навчання та виховання юнаків — майбутніх воїнів Збройних Сил України. Мета прикладної фізичної підготовки полягає в то­му, щоб учні-допризовники набули фізичної загартова­ності, необхідної для оволодіння зброєю та бойовою тех­нікою і перенесення фізичних навантажень, нервово-психічних напружень, несприятливих чинників бойової діяльності. Загальними завданнями прикладної фізичної підго­товки є: — зміцнення здоров'я, загартування організму і під­вищення його стійкості до впливу несприятливих чин­ників бойової діяльності, удосконалення особистої фізич­ної підготовки, набутої на заняттях з фізичної культури; — оволодіння навичками прискореного руху, подо­лання перешкод, рукопашного бою, плавання, надання допомоги товаришеві; — розвиток і постійне вдосконалення фізичних якос­тей — витривалості, сили, швидкості, спритності; — виховання психічної стійкості, впевненості у своїх силах, цілеспрямованості,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1597
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 16:57
13-12-2010, 16:57

Військово-промисловий комплекс України: проблеми і перспективи конкурентноздатності

Категорія: Військова справа, ДПЮ

План 1. Мета роботи 2. Постановка проблеми 3. Аналіз проблеми 4. Пропозиції до розв’язання проблеми 5. Обгрунтування пропозицій та вибір альтернатив 6. Здійснення пропозиції урядовими та неурядовими організаціями 7. Необхідні ресурси та умови 8. Висновки Список використаної літератури 1. Мета роботи У процесі здійснення переходу до ринкової економіки в Україні склався вимушено високий ступінь відкритості економіки в аспекті залежності економічних процесів всередині країни від зовнішніх економічних чинників. Ця підвищена відкритість поєднується з недорозвиненими механізмами функціонування відкритого до зовнішнього світу господарства, що об’єднують загальну інституційну основу відкритої ринкової економіки, інфраструктуру зовнішньоекономічної діяльності, державне регулювання. Внаслідок цього підвищена відкритість призводить і до підвищеної вразливості національної економіки, формування переважно однобічної залежності від світового господарства за відсутності належного впливу на його умови в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1243
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 21:37
8-12-2010, 21:37

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного юнака стійкою звичкою, спрямованою на усвідомлення того, який із компонентів готовності сформований у нього краще, який — гірше або недостат­ньо. До процесу самоаналізу входять самоспостережен­ня, самоконтроль, тобто вміння людини дивитися на се­бе, на свої дії ніби чужими очима, виявляти позитивні й негативні моменти. Наступний етап самовдосконалення — постановка мети, розробка програми, складання плану. Успіх же в досягненні поставленої мети залежить від багатьох чинни­ків. Пропо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2494
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 21:03
4-12-2010, 21:03

Медико-санітарна підготовка

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Надання першої медичної допомоги Завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб найпростішими засобами врятувати життя потер­пілому, полегшити його страждання, запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити тяжкість перебігу трав­ми чи захворювання. Перша медична допомога може бути надана на місці ураження самим потерпілим {самодопомога) чи його товаришем (взаємодопомога). Це — тимчасова зупинка кровотечі, накладання стерильної пов'язки на рану або опікову поверхню, штучне дихання, непрямий масаж сер­ця, уведення заспокійливих ліків, гасіння одягу, що заго­рівся, транспортна іммобілізація, надівання протигаза, ви­ведення (винесення) потерпілого із зараженого місця, част­кова санітарна обробка. Надання першої медичної допомоги якомога швидше має вирішальне значення для врятування життя і по­дальшого перебігу ураження. Першочергову допомогу на­дають дітям і тим потерпілим, які можуть загинути, як­що не допомогти їм вчасно. Для першої медичної допомоги використовують та­бельні і підручні засо
Назад Вперед
^