Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1351
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2009, 13:47
17-12-2009, 13:47

Військова топографія

Категорія: Військова справа, ДПЮ

ВСТУП При виконанні службово-оперативних завдань особовий склад податкової міліції використовує у своїй професійній діяльності знання військової топографії. Вони базуються на знанні топографії. Топографія (від греч. Topos – местность, grapho – пишу) – наука, що вивчає земну поверхню та засоби її зображення у вигляді топографічних карт та планів. Військова топографія – наука, що вивчає місцевість та її вплив на бойові дії військ; використання топографічних карт і спеціальних карт, аерофотознімків місцевості, здійснення вимірів за картою та на місцевості, порядок складання схем місцевості та бойових графічних документів; розробку питань теорії і практики топографічного забезпечення. Важливе значення знання військової топографії мають в професійній діяльності керівного та особового складу підрозділів податкової міліції. Вони виконують свої оперативно-службові завдання на визначеній місцевості. Тому весь особовий склад повинен: добре знати місцевість, яку обслуговує даний відділ податкової міліції; вміти
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1194
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2009, 01:29
16-12-2009, 01:29

Ручна осколкова граната РГД-5, ручна оборонна граната Ф-1

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Ручна осколкова граната РГД-5 (мал.1) призначається для застосування в основному в наступальному бою. Мал. 1. Ліворуч - Загальний вигляд ручної осколкової гранати РГД-5. Праворуч - будова гранати РГД-5: 1 - корпус; 2- розривний заряд; 3- ковпак; 4- вкладиш ковпака; 5- трубка для запалу; 6- манжета; 7- запал УЗРГМ-2; 8- піддон; 9- вкладиш піддона. Вона складається з наступних частин: · корпус; · розривний заряд; · запал. Корпус служить для поміщення розривного заряду й трубки для запалу. Він складається з верхньої й нижньої частин і включає зовнішню оболонку й вкладиш, які служать для утворення осколків під час вибуху гранати. До верхньої частини корпуса за допомогою манжети приєднується трубка для запалу, що служить для приєднання запалу до гранати й герметизації розривного заряду в корпусі. Для запобігання забруднення трубки в неї вгвинчується пластмасова пробка. Розривний заряд заповнює корпус і служить для розриву гранати на осколки. Запал гранати УЗРГМ (уніфікований запал ручної гранати модерн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 488
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2009, 05:18
12-12-2009, 05:18

Протипіхотна міна ПМД-6М

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Міна протипіхотна фугасна натискної дії. Призначена для виведення з ладу особового складу супротивника. Міна може встановлюватися як на ґрунт, так й у ґрунт, у сніг, вручну або розкладатися засобами механізації (причіпні мінні роскладачі ПМР-1, ПМР-2, але у всіх випадках переведення міни в бойове положення здійснюється вручну. Будова міни. Міна ПМД-6М складається з дерев'яного корпусу, натискної кришки (датчика цілі), тротилової 200 грамової шашки, зривника серії МУВ (або МУВ-2) з "Т"-подібною чекою, запала МД-2 або МД-5М та пластинчастої пружини, яка збільшує зусилля спрацьовування з 1-17 кг до 6 - 28кг. Більш старий варіант міни під індексом ПМД-6 відрізняється від ПМД-6М відсутністю цієї пружини. Мал. 1. Загальний вигляд протипіхотної міни ПМД-6М: 1- зривник МУВ; 2- Т-подібна бойова чека зривника МУВ; 3- натискна кришка (датчик цілі); 4- корпус міни. Мал. 2. Поздовжній розріз міни ПМД-6М: 1- зривник МУВ; 2- кришка; 3- корпус міни; 4- заряд вибухової речовини; 5- запал; 6- пластинчаста пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 786
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-12-2009, 07:25
6-12-2009, 07:25

Наскок

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Наскок являє собою раптовий напад на стаціонарні об'єкти ворога з метою їх знищення, захоплення або виведення з ладу, завдання безпосередніх втрат супротивнику, знищення його опорних пунктів, захоплення зброї та боєприпасів. Нарівні з засідками наскоки є найбільш ефективним елементом тактики партизанської війни. За допомогою наскоків партизанські загони завдають безпосередніх втрат супротивнику у живій силі та техніці, паралізують роботу окупаційної адміністрації та тримають окупантів у постійній напрузі, що негативно впливає на його боєздатність. Стаціонарними об'єктами є опорні пункти військових та поліцейських підрозділів окупантів, летовища, парки бойової техніки, склади, штаби та командні пункти управління військами, в 'язниці, у яких утримуються учасники руху опору, тощо. Більшість цих об'єктів мають для супротивника велике значення, тому їх охороні він приділяє якнайпильнішу увагу. Як правило об'єкти та блокпости облаштовуються як невеликі фортеці з розвинутою системою інженерних загороджень та ве
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 784
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2009, 02:17
4-12-2009, 02:17

Військова дисципліна

Категорія: Військова справа, ДПЮ

ПЛАН 1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2. ОБОВ'ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 3. ЗАОХОЧЕННЯ СОЛДАТІВ (МАТРОСІВ) 4. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ Військова дисципліна — це суворе й точне дотриман­ня всіма військовослужбовцями порядку і правил, уста­новлених законодавством України і статутами Збройних Сил України. Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні кожним військовослужбовцем військового обов'язку та особистої відповідальності за захист народу України, його свободи і незалежності. У період розбудови Збройних Сил нашої Батьківщини військова дисципліна має особливе значення. Складна вій­ськова техніка також посилює вимоги до дисципліни кожного воїна. Без міцної військової дисципліни й організова­ності у мирний час неможливо вирішити такі важливі для становлення Збройних Сил завдання, як виховання висо­ких морально-бойових якостей у воїнів і формування у них умінь, знань, на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 608
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2009, 00:49
4-12-2009, 00:49

Передісторія розвитку збройних сил України. Давньослов'янське військо

Категорія: Військова справа, ДПЮ

На початковому етапі схід­нослов'янської цивілізації воєн­на організація була родопле­мінною. Саме рід дбав про зброю та військове спорядження, за­безпечував охорону осель, горо­дищ від ворогів. Усі важливі во­єнні справи (ведення війни, укладення миру) вирішувалися на вічі. Не було ніяких рангів чи ступенів. Керував воями (мал. 1) в бою воєвода або князь. Озброєння було різнома­нітним: списи різних видів (по два-три у кожного), сокира, лук (він був відомий слов'янам здав­на, проте не мав такого поширення, як, наприклад, у степо­вих народів). Пізніше слов'яни запозичили у готів меч. У ближньому бою використовували короткий ніж. Тіло захищали щитом. Кидали каміння за допомогою пращі. До бою військо йшло пішим ходом. Про організацію та озброєність давньослов'янського війська III—IV ст. відомо небагато. Воно мало примі­тивну організацію, просту зброю, слабку дисципліну, а тому часто програвало бої готам, аварам. Водночас сло­в'янські вої дивували світ своєю сміливістю, винахідли­вістю, самопожертвою, героїз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1006
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-11-2009, 01:09
22-11-2009, 01:09

Необхідна оборона

Категорія: Військова справа, ДПЮ

ПЛАН : Вступ 1. Види обставин, що виключають злочинність діяння 2. Необхідна оборона А)поняття необхідної оборони Б)умови необхідної оборони В)перевищення меж необхідної оборони 3. Відмінність необхідної оборони від крайньої необхідності Висновок Список використаної літератури Вступ Питанням про правомірність чи злочинність кола діянь, які можуть бути вчинені особою у певних, екст­ремальних для неї, ситуаціях присвячується розділ VIII Загальної частини КК. Вирішення цих питань безпосередньо пов'язане із з'ясуванням наявності в діянні особи всіх ознак злочину, передбачених ч. 1 ст. 11 КК. Відсутність хоча б однієї з цих ознак у діян­ні означає, що воно не є злочином. Саме така ситуація має місце у випадках, коли, незважаючи на шкоду, на­несену особі, власності, правам і законним інтересам фізичних та юридичних осіб, певні діяння розгляда­ються законом як суспільно корисні, або як суспільно прийнятні, або як вибачальні з позицій кримінального права, але у всіх випадках - як такі, що ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2143
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-11-2009, 22:17
17-11-2009, 22:17

Автомати Калашникова малогабаритні АК-102, АК-104, АК-105

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Автомати Калашникова малогабаритні АК-102, АК-104, АК-105 - вкорочені модифікації автомата під набої різного калібру. Сторінка містить технічний опис, схеми неповного та повного розбирання та інструкцію по експлуатації. Призначення й бойові властивості автоматів Автомати Калашникова малогабаритні (мал. 1) є індивідуальною зброєю й призначені для знищення живої сили супротивника. Для стрільби й спостереження в умовах природної нічної освітленості до автоматів приєднуються нічні стрілецькі приціли НСПУ, НСПУМ. Повне найменування автоматів Калашникова: · АК102 - 5, 56 мм автомат Калашникова малогабаритний; · АК104 - 7, 62 мм автомат Калашникова зразка 1974 року малогабаритний; · АК105 - 5, 45 мм автомат Калашникова малогабаритний. Мал. 1. Загальний вид автоматів Калашникова АК102, АК104, АК105 З автоматів ведеться автоматична або одиночна стрільба. Автоматична стрільба є основним видом стрільби; вона ведеться короткими серіями до 5 пострілів і довгими - до 10 пострілів або безперервною серією. Те
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1591
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-11-2009, 14:22
5-11-2009, 14:22

Мета ознаки необхідної оборони

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Зміст Вступ 1 .Поняття необхідної оборони. 2.Мета та ознаки необхідної оборони. З.Спів розмірність та перевищення меж необхідної оборони. 4.Уявна оборона та спеціальні види необхідної оборони. 5.У мови правомірності необхідної оборони, що характеризують суспільне небезпечне посягання. 6. Умови правомірності необхідної оборони, що характеризують захисні дії. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Статтею 27 Конституції України передбачено, що кожна людина має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань, а ст. 41 гарантує непорушність права приватної власності, якого ніхто не може бути протиправне позбавлений. Однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами гарантованого Конституцією права на захист від протиправних посягань є інститут необхідної оборони. Згідно зі ст. 15 КК кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. Вказане положенн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1512
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-11-2009, 08:34
4-11-2009, 08:34

Дії солдата в бою у складі мотострілецького відділення

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Солдат у бою, як правило, діє у складі якого-небудь тактичного підрозділу і є його сполучною ланкою, адже якими б знаннями і навичками солдат не володів, він фізично не може водночас бути водієм і снайпером, зни­щувати танки і підносити боєприпаси. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА МОТОСТРІЛЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ Перше тактичне об'єднання солдатів для спільних дій називається мотострілецьким відділенням (МСВ). Його завдання — мобільно й ефективно боротися з особо­вим складом противника, його броньованими цілями, проводити розвідку, пересу­ватися з однією одиницею техніки й оберігати її. До мотострілецького відділення як до організа­ційно-штатної одиниці вхо­дять (мал. ): К — командир відділен­ня. Озброєний автоматом (АК). Накази віддає голосом або, перебуваючи у своїй бо­йовій машині піхоти (БМП) чи бронетранспортері (БТР), сигналами за допомогою пе­реносної радіостанції (рації). MB — механік-водій БМП. Озброєний автоматом. Ос­новне завдання — утримувати у технічно справному стані бойову машину і вміло водит
^