Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 712
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 20:33
23-06-2010, 20:33

Військова присяга та військова символіка України

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Ритуал прийняття військової присяги як клятви воїна на вірність своєму народові, Вітчиз­ні існує з давніх-давен. На тери­торії сучасної України його запо­чатковано у IX ст. з приходом на наші землі скандинавів. Саме від них було запозичено цей обряд. Вступаючи до дружини, воїни клялися князеві у своїй вірності, і після цього дружинники вважа­лися побратимами. За княжої доби кожний полк і кожний його підрозділ мав прапор, труби, бубон — обов'язкові військові атрибути. Трубами та бубнами подавали сигнал до бою, до походу; прапор (стяг, хоругва) був символом і знаком, що об'єднував воїнів навколо князя. Усі прапори були однакової форми —: довге трикутне полотно на держаку. Відрізнялися вони забарвленням, зображеннями на них (зорі, місяць, знаки), а також тим, що прикріплялося на вершині держака (півмісяць, спис, волосся та ін.). За прапорами пізнавали, чиє то військо. Коли прапор піднімали над військом — це був урочистий знак до початку бою. Оберігав його стяговик. Навколо прапора в бою йшла завзята бороть
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 425
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-06-2010, 19:34
22-06-2010, 19:34

Польове розміщення військ

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Розрізняють казармине та польове розташування військ. Для завдань медичної служби належить вибір ділянки під планування табору і оцінка перебування особового складу в польових спорудах. Нижче на наводимо методику контролю за перебуванням військовослужбовців у польових гарматизованих сховищах. Сховища – колективний засіб захисту військовослужбовців від несприятливих факторів у бойовій обстановці. Сховище складається з основного приміщення задовжки 4-6м., завширшки 0,9-1,9м. і заввишки 1,6-22,1м. у середині сховища установлюють фільтровентиляції, агрегат, опалювальний прилад і побутове обладнання. За тим повітропостачання сховища поділять: 1. вентильовані, 2. регенерацією повітря 3. невентильовані Фільтровентиляційне обладнання складається з фільтровентиляційного агрегату типу ФВА – 100 або ФВА – 50, повітрозабірного та захисного пристроїв, засобів герометизації – герметичних дверей у тамбурі й завіси в передтамбурі. Цей агрегат призначений для очищення повітря від найдрібніших частинок та радіоакти
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 998
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-06-2010, 03:09
20-06-2010, 03:09

Призначення, склад та озброєння добового наряду

Категорія: Військова справа, ДПЮ

1. Поняття добового наряду, його призначення і склад Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна військової частини (підрозділу), контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обов'язків внутрішньої служби. Склад добового наряду оголошується наказом по військовій частині на період навчання. Добовий наряд військової частини призначається у такому складі: · черговий частини; · помічник чергового частини; · черговий підрозділ; · варта; · черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових тягачів; · черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні медичного пункту; · черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту; черговий їдальні та робітники їдальні; · черговий штабу частини та посильні; · черговий сигналіст; · пожежний наряд; · водії чергових автомобілів. Щоде
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 595
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-06-2010, 02:39
12-06-2010, 02:39

Служба в армії

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю­дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма­льне функціонування та розвиток суспільства. Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме­тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової служби. Військове законодавство є невід'ємною частиною націона­льного права. Найвищу юридичну силу в нашій країні має Основ­ний закон — Конституція України. Вона є державно-пра­вовою основою військового законодавства. Воїни Зброй­них Сил користуються всією повнотою прав і несуть усі обов'язки громадян України, що передбачені Конститу­цією. Права воїнів не тільки проголошуються, а й реаль­но забезпечуються. Серед них — права на недоторкан­ність особи, матеріальне забезпечення, освіт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 873
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-05-2010, 14:09
31-05-2010, 14:09

Організація партизанського війська

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Хто такий партизан Партизана та військовослужбовця обєднує одне - вони є вояками. Але у порівнянні з військовослужбовцями партизан має ряд інших особливостей головним чином психологічного характеру. Як до партизана так і до військовослужбовця сучасної армії з розвитком сучасних воєн ставляться однаково високі вимоги то загальнофізичного рівня розвитку, висока психологічна стійкість до стресових умов та до рівня професійних навичок у військовому ремеслі. До партизана як і до військовослужбовця предявляються високі вимоги. Партизан має бути фізично сильним і витривалим. Специфіка партизанської війни вимагає від вояка максимальної мобілізації власних сил, діяти в умовах дикої місцевості при абсолютній недостачі самого необхідного. Партизан мусить вміти виживати в умовах віддаленості від своїх баз. Партизан мусить мати відмінну тактичну підготовку: в досконалості володіти тактикою партизанської війни та тактики загальновійськового бою. Високі вимоги ставляться також і до професійних знань партизана: він м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 698
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-05-2010, 15:12
28-05-2010, 15:12

Дотримання військовослужбовцями статутних стосунків. Правила військової ввічливості

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Стосунки між військовослужбовцями ґрунтуються на взаємній повазі. Усі військовослужбовці під час зус­трічі (обгону) вітають один одного, дотримуючись пра­вил, визначених статутом. З питань служби звертаються один до одного на «ви». Начальники і старші, звертаючись із питань служби до підлеглих і молодших, називають їх за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово «товариш» або «пан». Наприклад: «Рядовий Коваленко» або «Пане ря­довий»; «Сержант Шевчук» або «Товаришу сержант»; «Прапорщик Іваненко» або «Пане прапорщик»; «Лейте­нант Петренко» або «Пане (товаришу) лейтенант». У вільний від служби час військовослужбовці можуть звертатись один до одного на ім'я, а до начальників і стар­ших — на ім'я та по батькові. Військовослужбовці мають постійно бути зразком високої культури, скромності і витримки, берегти вій­ськову честь, захищати свою й поважати чужу гідність, пам'ятати, що за їхньою поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили Укр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2590
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-05-2010, 11:41
16-05-2010, 11:41

Снайперська гвинтівка Драгунова

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Технічний опис й інструкція для експлуатації 7,62-мм снайперської гвинтівки Драгунова (СВД) призначені для вивчення гвинтівок й оптичних прицілів і підтримки їх у постійній бойовій готовності. У даному документі поміщені технічні характеристики й відомості про пристрій і принцип роботи гвинтівки й оптичного прицілу, а також основні правила, необхідні для забезпечення правильної експлуатації гвинтівки із прицілом і повним використанням їхніх технічних можливостей. Глава I. Загальна характеристика Глава II. Будова частин і механізмів снайперської гвинтівки, приладдя і набоїв Глава III. Оптичний приціл ПСО-1 Глава IV. Робота частин і механізмів гвинтівки Глава V. Розбирання і складання гвинтівки Глава VI. Чищення й змащення Глава VII. Перевірка технічного стану, характерні несправності й методи їхнього усунення Глава VIII. Приведення гвинтівки до нормального бою й порядок роботи з оптичним прицілом Глава IX. Затримки, які виникають під час стрільби і способи їх усунення Впродовж Другої світової вій
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 365
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-05-2010, 22:08
5-05-2010, 22:08

Постріл

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Пострілом називається викидання кулі з каналу ство­ла під дією порохових газів, що утворюються при згорянні порохового заряду. Постріл відбувається за дуже малий проміжок часу (0,001—0,06 с). Від удару бойка по капсу­лю патрона виникає полум'я, від якого загоряється по­роховий заряд; при цьому утворюється велика кількість дуже нагрітих газів, які збільшуються в об'ємі і створю­ють високий тиск, що діє в усі боки з однаковою силою. Під тиском газів 250—500 кгс/см2 куля зсувається з місця, врізається у нарізи і набуває обертального руху. Порох продовжує горіти, відповідно кількість газів (об'єм і тиск) в каналі ствола збільшується. Найбільшої величини (2880 кгс/см2) тиск газів досягає, коли куля пройде 4—6 см шляху. Потім внаслідок збільшення швид­кості руху кулі об'єм закульного простору збільшується швидше, ніж приплив нових газів, і тиск починає падати. До моменту вильоту кулі з каналу ствола тиск дорівнює 300—900 кгс/см2. Однак швидкість руху кулі в каналі ствола зростає, оскільки гази, хоч і менше,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1457
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-05-2010, 23:57
1-05-2010, 23:57

Організація медичного забезпечення механізованого (танкового) полку в наступі

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Кількість годин: 2 Оснащення: таблиці – 2 1. Організація медичного забезпечення полку в наступі. 2. Похідний порядок частини при здійсненні маршу в передбаченні зустрічного бою. План № п/п С т р у к т у р а Розподіл часу Технічні засоби І ІІ ІІІ Вступ Актуальність теми. Мета лекції. Основна частина 1. Санітарні втрати полку в наступі. 2. Заходи, які проводяться медичною службою в період підготовки до наступу. Оформлення плану медичного забезпе-чення механізованого полку в наступі. 3. Медичне забезпечення полку в наступі при висуванні з глибини і на протязі наступу, а також в наступі на противника, який захищається з положення безпосереднього зіткнення з ним. 4. Організація медичного забезпечення полку при переслідуванні і в зустрічному бою. Заключна частина Висновки. 5 хв. 10 хв. 20 хв. 35 хв. 15 хв. 5 хв. Т- 1 Т-2 І. Вступ Актуальність теми: Наступ – вид бою, який проводиться з метою розгрому (знищення) противника і оволодіння важливими район
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1033
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-04-2010, 17:56
24-04-2010, 17:56

Дії солдата в бою

Категорія: Військова справа, ДПЮ

ОБОВ'ЯЗКИ СОЛДАТА В БОЮ У загальновійськовому бою важливою є роль сер­жантів і солдатів. Для досягнення перемоги над ворогом вони повинні досконало знати та утримувати в постійній бойовій готовності свою зброю і бойову техніку, майстер­но володіти ними та уміло застосовувати в бою. Крім того, кожний сержант і солдат повинен бути го­товий замінити товариша, який вибув зі строю, тому знан­ня суміжної військової спеціальності є обов'язковим. Кожний сержант і солдат зобов'язаний: знати бойове завдання взводу, свого відділення (тан­ка) та своє завдання; знати організацію, озброєння, техніку та тактику підрозділів противника, особливо бойові можливості йо­го танків, інших броньованих машин та протитанкових засобів, їхні найуразливіші місця; знати озброєння і техніку свого підрозділу; знати розміри, обсяг, послідовність та терміни облад­нання фортифікаційних споруджень; уміти швидко обладнувати окопи та укриття, в тому числі із застосуванням вибухових речовин, здійснювати маскування; у бою постійно вести
^