Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1822
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-04-2010, 13:23
23-04-2010, 13:23

В'єтконг

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Зміст Пролог Розділ I. Створення В'єтконгу та розвиток боротьби (1961-1966 р.р.) ; Розділ II. Загальна характеристика В'єтконгу; Розділ III. Час випробувань (1966-1967 р.р.) ; Розділ IV. Новорічний наступ Тет (1968 рік) ; Розділ V. Занепад В'єтконгу; Епілог Пролог В'єтконг - умовна назва збройних формувань Фронту національного визволення Південного В'єтнаму. В'єтконг став символом В'єтнаму і заслужено визнаний однією з найкращих партизанських армій світу, завдяки якій Демократична Республіка В'єтнаму змогла об'єднати країну під комуністичним прапором. Збройна боротьба в'єтнамського народу за визволення має давню історію. З другої половини дев'ятнадцятого століття В'єтнам був колонією і разом з Лаосом і Камбоджею формував Французький Індокитай - колоніальне володіння Французької імперії. Новий виток визвольної боротьби розпочався під час другої світової війни після окупації Індокитаю японцями. Велику роль у становленні визвольного руху відіграв комуністичний рух В'єтнаму. У травні 1941 року за їх
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 831
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-04-2010, 17:42
17-04-2010, 17:42

Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Щоб сформувати у себе психологічну готовність до служби в Збройних Силах України, недостатньо зрозумі­ти її,суть і особливості, необхідно також оволодіти спосо­бами і методиками її визначення, завдяки чому ви змо­жете об'єктивно оцінити свою готовність до військової служби, виявити її недоліки та продумати програму са­мовдосконалення. Водночас потрібно пам'ятати, що нія­кі психологічні методики вивчення особистості не є абсо­лютними, універсальними, тобто такими, що дають вичерпну відповідь про рівень готовності до військової дія­льності. В основу складених нами анкет і тестів покладено як відомі в психології методики, так і нові, недавно розроб­лені. Вони допоможуть виявити свої психологічні особли­вості, визначити рівень підготовленості до служби, кри­тично проаналізувати наявні проблеми, розробити програ­му самовдосконалення. Вивчаючи та аналізуючи свою готовність до військової служби, слід дотримуватися таких умов: проконсультуватись у психолога навчального закла­ду і викладача допризовної підготовки
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 636
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-04-2010, 18:05
16-04-2010, 18:05

Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій (катастроф), стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Осередки ураження на підприємствах з вибухо- і по-жежонебезпечною технологією виникають внаслідок вито­ку газоподібних або зріджених вуглеводневих продуктів, при перемішуванні яких з повітрям утворюються вибухо-і пожежонебезпечні суміші таких газів, як пропілен, ме­тан, пропан, бутан, етилен, бутилен та інші, що призво­дить до руйнування і пошкодження приміщень, споруд, технологічних установок, місткостей, трубопроводів. Ви­бух або згоряння відбувається при певному вмісті газу в по­вітрі. Під час вибуху газоповітряної суміші утворюється ударна хвиля, подібна до ударної хвилі при вибуху фу­гасних боєприпасів. За надлишкового тиску 20—40 кПа незахищені люди можуть дістати легкі ушкодження (уда­ри, контузії). Дія ударної хвилі з надлишковим тиском 40—60 кПа призводить до уражень середньої важкості (непритомність, ушкодження органів слуху, сильні виви­хи кінцівок, кровотеча з носа і з вух). Важкі травми ви­никають за надмірного тиску понад 60 кПа і характеризу­ються сильними контузіями усього організму, пере
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 686
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-04-2010, 11:33
15-04-2010, 11:33

Класифікація засобів повітряного нападу

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Вступ 1. Загальна характеристика засобів повітряного нападу Сучасна військова наука вирішальну роль в досягненні мети військових операцій відводить силам повітряного нападу. До складу цих сил входять об’єднання, з’єднання і частини, на озброєнні яких стоять засоби повітряного нападу (ЗПН). До ЗПН відносять балістичні ракети, аеродинамічні літальні апарати, аеростатичні літальні апарати. Об’єднання, з’єднання і частини, на озброєнні яких стоять ЗПН, входять до складу ВПС, ВМС та СВ. Основною метою ЗПН є: · підрив військово-економічного потенціала; · порушення системи державного та військового управління · завоювання переваги у повітрі; · ізоляція району бойових дій; · безпосередня підтримка СВ і сил флоту. Підрив військово-економічного потенціала може здійснюватись шляхом нанесення ударів по найважливішим військовім та промисловим об'єктам. Порушення системи державного та військового управлінняпередбачається досягнути шляхом нанесення ударів по адміністративно-політичним центрам, центрам керування
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1130
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-04-2010, 17:46
10-04-2010, 17:46

Місцевість та її тактичні властивості

Категорія: Військова справа, ДПЮ

При виконанні службово-оперативних завдань особовий склад податкової міліції використовує у своїй професійній діяльності знання військової топографії. Вони базуються на знанні топографії. Топографія (від греч. Topos – местность, grapho – пишу) – наука, що вивчає земну поверхню та засоби її зображення у вигляді топографічних карт та планів. Військова топографія – наука, що вивчає місцевість та її вплив на бойові дії військ; використання топографічних карт і спеціальних карт, аерофотознімків місцевості, здійснення вимірів за картою та на місцевості, порядок складання схем місцевості та бойових графічних документів; розробку питань теорії і практики топографічного забезпечення. Важливе значення знання військової топографії мають в професійній діяльності керівного та особового складу підрозділів податкової міліції. Вони виконують свої оперативно-службові завдання на визначеній місцевості. Тому весь особовий склад повинен: добре знати місцевість, яку обслуговує даний відділ податкової міліції; вміти вірно і ш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 734
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-04-2010, 00:56
6-04-2010, 00:56

Військово-морські сили україни

Категорія: Військова справа, ДПЮ

5 квітня 2006 року виповнюється 14 років з дня виходу Указу Президента України про відродження Українського військового флоту та 510 років з дня історично відомої першої перемоги українського козацького флоту на Чорному морі. Процес відродження морської держави в минулі роки, що проходив під гаслом: "Військово-Морські Сили України будуть!", нині переконливо засвідчує - "Військово-Морські Сили України є і тепер навіки будуть!". Приємно відзначити, що навіть у досить скрутних економічних умовах, за досить короткий термін, військовий флот держави став дійсно гордістю України, символом відродження кращих традицій українських моряків, мужності та героїзму при виконанні службових обов'язків. Це стало можливим завдяки героїзму і самовідданості наших військових моряків і, в першу чергу, членів Севастопольської організації Спілки офіцерів України, які очолили рух за відродження наших Військово-Морських Сил та були засновниками Організаційної групи ВМС України.Особлива вдячність першому Президен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 639
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-04-2010, 23:28
5-04-2010, 23:28

Прадавнина і сучасність воєнної справи

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Яку цінність в XXI столітті має давня воєнна історія? Чи можна сьогодні застосувати в практиці спосіб використання неандертальцем кам’яної сокири в бою? Іншими словами, яка прикладна значимість в наші дні дослідженння воєнних проблем давньої історії, зокрема України? Відповідь на це питання я би розпочав з цитати книги Чуєва М. І. «Воєнна думка в стародавньому Китаї»: «В наш час збройна боротьба переживає значні зміни, причому багато напрямків цих змін співпадають з рекомендаціями старовинних китайських воєнних трактатів середини II тисячоліття до н. е. Яскравим підтвердженням цьому стала антиіракська операція «Буря в пустелі» (1991р.). Вона показала, що безпосереднього зіткнення наземних військ протиборствуючих сторін може і не бути, що небувалу раніш роль відіграють у війні психологічні операції, і взагалі воля суперника до опору буде зламана політичними, економічними, дипломатичними і психологічними акціями . Один американський кореспондент в інформації з району бойових дій не без гумору писав: хоча
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 870
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-04-2010, 17:49
4-04-2010, 17:49

Аварії з хімічно небезпечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

Категорія: Військова справа, ДПЮ

ПЛАН 1. Вступ 2. Стисла характеристика хлора та аміака 3. Безпека функціонування хімічно небезпечних об'єктів: від чого залежить і як забеспечується 4. Правила поведінки і дії населення в очагах хімічної поразки 5. Список використаної літератури Надзвичайні ситуації як правило торкаються великих мас населення на великих територіях де велика імовірність появи великого числа поражених, які потребують екстреної допомоги. В цій ситуації відвертанню жертв може сприяти тільки комплекс заходів по медичному захисту населення, що включає в себе лікувально-эвакуаційні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи. При цьому ці заходи повинні виконуватися в максимально стислі терміни і спеціальними, професійно підготованими формуваннями, якими і є формування медичної служби громадянської оборони і Мніністерства з питаннь надзвичайних ситуацій Украіни. Але окрім цього велику роль в наданні допомоги постраждалим грає саме населення поражених територій (само - і взаємодопомога), тому зростає необхідність в навчанн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1289
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-04-2010, 21:51
1-04-2010, 21:51

Марш і похідна охорона

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Взвод (відділення, танк) завжди повинен бути готовим до маршу (пересування своїм ходом) і переве­зення різними видами транспорту в умовах впливу ура­жаючих факторів ядерної, хімічної зброї, високоточної зброї та засобів дистанційного мінування противника, діяння його авіації, повітряних десантів, аеромобільних та диверсійно-розвідувальних груп і зруйнувань доріг та переправ. Це вимагає ретельної підготовки озброєння, техніки та особового складу до маршу або перевезень, високої маршової дисципліни і виучки особового складу. Марш — організоване пересування підрозділів в ко­лонах по дорогах та колонних шляхах з метою своєчас­ного виходу в призначений район або на вказаний рубіж Він може здійснюватися в передбаченні "вступу в бій або поза загрозою зіткнення з противником, як правило, вночі та в інших умовах обмеженої видимості. В усіх випадках командир повинен забезпечити при­буття взводу (відділення, танка) в призначений район або на вказаний рубіж своєчасно, у повному складі і в готовності до виконання
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2198
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-04-2010, 17:33
1-04-2010, 17:33

Актуальні питання організації медичного забезпечення військ. Задачі і організація медичної служби зс україни у воєнний час

Категорія: Військова справа, ДПЮ

СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАС 1. Умови діяльності, в яких відбувається будівництво та розвиток медичної служби Збройних Сил України. Реформування системи медичного забезпечення в Збройних Силах України і в тому числі здійснення структурної перебудови військово-медичної служби на протязі першого єтапу Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України здійснюється у відповідності з Концепцією основних напрямів будівництва та розвитку медичної служби Збройних Сил України, затвердженої Міністром оборони України 3 березня 1997 року та Програми будівництва та розвитку медичної служби Збройних Сил України на період до 2005 року, затвердженой Міністром оборони України та узгшодженої з начальником Генерального штабу Збройних Сил України 25 червня 1997 року. Санітарно-гігієнічні умови, що існують у військах і складна соціально-економічна ситуація в державі сприяють значному зростанню загальної захворюваності ососбового скла
^